Rejestracja luksusowego jachtu

Państwo bandery a rejestracja jachtu

Wybór państwa bandery i rejestracja w nim jachtu stał się w ciągu ostatnich kilku lat jedną z najważniejszych decyzji, jakie muszą podjąć właściciele i/lub ich przedstawiciele.

Bandera, którą zdecydujesz się podnieść na jachcie, może mieć bezpośredni wpływ na Twoją prywatność, podatki, narażenie na odpowiedzialność i inspekcje na pokładzie, sukces jachtu jako przedsiębiorstwa handlowego, a ostatecznie na radość z jachtu. Jak więc zdecydować, która bandera najlepiej przysłuży się Twoim celom? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Są jednak pewne podstawowe zasady, których można się trzymać.

Państwo bandery to państwo lub jednostka rządowa, zgodnie z prawem którego rejestruje się jacht lub udziela licencji. Może to być kraj, w którym mieszka właściciel. Jednak najczęściej jest to rejestr statków morskich w kraju, w którym przepisy dostosowuje się do złożoności własności jachtu i operacji czarterowych.
Państwo bandery jest upoważnione i odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących jachtów zarejestrowanych pod jego banderą, w tym przepisów dotyczących inspekcji, certyfikacji i wydawania dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Zasady flagowania jachtów

Właściciele przy wyborze konkretnej bandery powinien zwrócić uwagę złagodzenie obciążeń podatkowych, poufność własności oraz możliwości finansowania i ubezpieczenia. Właściciel, który zamierza eksploatować swój jacht jako prywatny jacht, a nie czarterować, może zarejestrować go również w swoim kraju zamieszkania.

Jednak wiele popularnych państw bandery ma atrakcyjne i stosunkowo proste sposoby tworzenia zagranicznych struktur korporacyjnych. Oferują one korzystne podatki i ochronę zobowiązań w ramach stabilnego systemu podatkowego i prawnego. Ponadto mają systemy budowy, inspekcji i zgodności z przepisami, które mogą usprawnić proces posiadania i eksploatacji dużego jachtu.

Oprócz powyższych korzyści, takie konstrukcje mogą umożliwić statkowi działanie w ramach systemu VAT. Podatkiem VAT od czarterów obciąża się końcowego konsumenta – czarterującego – ale system umożliwia operatorom legalnych przedsiębiorstw czarterowych rozliczanie podatku naliczonego w normalnym sensie biznesowym. Na przykład, jeśli firma kupuje żywność na czarter, zapłaci podatek naliczony od dostawy, ale może odliczyć go jako koszt operacyjny.

Dobre i złe bandery

Rejestracja jachtu do komercyjnej eksploatacji wiąże się z szerokim zakresem regulacji związanych głównie z bezpieczeństwem.

Państwo bandery będzie wymagać, aby jacht był zgodny ze standardami konstrukcyjnymi określonymi przez jedno lub więcej głównych towarzystw klasyfikacyjnych. Mam tu na myśli Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping lub Det Norske Veritas. Powinien on spełniać określone normy bezpieczeństwa i praktyki określone przez agencje rządowe, zgodnie z ustawodawstwem krajowym odpowiednich państw. Krótko mówiąc, są dobre i złe bandery.

Musisz mieć flagę, która może zapewnić solidną rejestrację handlową akceptowaną w branży żeglugowej i akceptowaną przez rządy na całym świecie. Zatem, najlepiej wybrać banderę z „Białej listy”, zgodnie z paryskim protokołem ustaleń w sprawie kontroli państwa portu (memorandum paryskie).

Paryski protokół ustaleń składa się z 27 uczestniczących administracji morskich i obejmuje wody europejskich państw przybrzeżnych oraz basenu północnoatlantyckiego od Ameryki Północnej po Europę. Jego misją jest wyeliminowanie eksploatacji statków niespełniających norm poprzez zharmonizowany system kontroli państwa portu.

Urzędnicy portowi dokonują inspekcji obcych statków w portach Paryskiego protokołu ustaleń, aby upewnić się, że spełniają one międzynarodowe normy bezpieczeństwa, ochrony i ochrony środowiska, a załoga ma odpowiednie warunki życia i pracy. Bandery paryskiej białej listy podlegają mniejszej liczbie wejść na pokład, gdy wpływają do portów zagranicznych.

Flagi na szarej i czarnej liście uznaje się za wadliwe. Stwarzają bowiem ryzyko większej liczby wejść na pokład i możliwych zatrzymań.

Mądrym punktem wyjścia byłoby wybranie flagi z tak zwanej „białej listy”

Rejestracja jachtu

Podczas gdy krajowe rejestry statków mają zasadniczo podobne zasady rejestracji, sama rejestracja może się znacznie różnić. Na przykład pod względem ilości dokumentacji, takiej jak informacje o dowodzie własności, które wymaga się do ukończenia rejestracji. Niemal zawsze pobiera się opłaty za rejestrację początkową i bieżącą, zwykle w ujęciu rocznym. Opłaty mogą się różnić. Niektóre rejestry mogą również ograniczać rodzaj działalności, jaką może podejmować jacht, np. zakazując komercyjnego wykorzystania.

Rejestracja jachtu może obejmować przekazanie takich dokumentów jak: paragon; certyfikat producenta (jeśli jest nowy); deklaracja własności; oraz certyfikat wykreślenia z innego rejestru (w przypadku wcześniej rejestracji jachtu).

Własność indywidualna a własność korporacyjna

Chociaż w większości przypadków jest całkowicie możliwe zarejestrowanie jachtu pod jednym własnym nazwiskiem jako osoba fizyczna, ma to wiele wad. W istocie z pewnością jest tak, że zdecydowana większość właścicieli decyduje się na przeniesienie swojego prawa własności na jakąś formę podmiotu prawnego lub spółki celowej. Spółka do prowadzenia czarteru jachtu, może skorzystać z niskich stawek podatku od osób prawnych oferowanych w niektórych jurysdykcjach. Dodatkowo, korzystanie ze spółki niesie ze sobą inne korzyści w zakresie ochrony właściciela. Poufność jest jednym z nich oraz ograniczenie odpowiedzialności.

Niektóre opcje finansowania można również wykorzystać do ustalenia dystansu między właścicielem a jego aktywem. Na przykład, korzystając z umowy leasingu, bank lub firma finansowa kupuje jacht od sprzedającego, a następnie wynajmuje go kupującemu. W przypadku tego rodzaju transakcji finansowania kupujący nie jest prawnym właścicielem aktywa. Jednak zamiast tego otrzymuje prawo własności. W przypadku umowy leasingu kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i eksploatacją jachtu. Może być odpowiedzialny za stratę w przypadku, na przykład, uszkodzenia.

VAT

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT wszystkie jachty będące własnością obywateli UE lub przez nich użytkowane podlegają podatkowi VAT. Właściciele muszą być w stanie wykazać, że podatek VAT został zapłacony przed wejściem na wody UE.

Istnieje opcja otwarta dla osób z obywatelstwem spoza UE, na podstawie której statki zakupione poza UE mogą być czasowo importowane do Unii (na „obszar celny Wspólnoty”, który obejmuje wody terytorialne UE) i wykorzystywane do celów prywatnych, bez konieczności płacenia ceł i VAT. Wówczas jachty muszą zostać objęte unijną „procedurą odprawy czasowej” w urzędzie celnym państwa UE. Okres użytkowania w UE jest ograniczony do 18 miesięcy. Ponieważ łódź jest tymczasowo importowana do UE, a nie do konkretnego państwa członkowskiego, dozwolone jest pływanie z jednego państwa członkowskiego do drugiego bez dalszych formalności celnych. Po upływie 18 miesięcy łódź jest reeksportowana. Można ubiegać się o kolejne okresy czasowego przywozu.

Należy podkreślić, że możliwość ta jest dostępna tylko dla obywateli państw spoza UE. Tzn. osób zamieszkałych poza terytorium UE. Jednak istnieją sposoby na zmniejszenie VAT dla mieszkańców UE. Należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, czy należy zapłacić VAT, to miejsce zakupu jachtu. Jak również miejsce, w którym jacht będzie użytkowany, kto jest faktycznym właścicielem jachtu, czy jacht będzie wynajmowany osobom trzecim, oraz czy jacht będzie używany przez mieszkańców UE.

W pewnych okolicznościach możliwe jest zmniejszenie go przy zakupie jachtu. Chociaż przepisy dotyczące VAT są do pewnego stopnia zharmonizowane w całej UE, przepisy (i stawki) znacznie się różnią pomiędzy krajami. Dlatego korzystne może być rozważenie płacenia podatku VAT w kraju, który ma stosunkowo niskie stawki, np. Cypr (17%) lub Malta (18%). Innym rozwiązaniem może być importowanie statku do niektórych terytoriów poza UE do celów VAT: Gibraltar oraz Wyspy Normandzkie. Trzeba pamiętać, że państwa UE obecnie zwalczają wszelkie formy unikania opodatkowania, a kary za łamanie przepisów VAT mogą być surowe.

Właściwe ustalenie struktury na samym początku jest niezbędne, aby uniknąć późniejszych problemów związanych z podatkami i cłami. Zawsze radzę klientom, aby zasięgnęli porady, w jaki sposób mogą obsługiwać swój jacht, zarówno pod względem geograficznym, jak i komercyjnym. Wszystko to może wpłynąć na najlepszy sposób strukturyzacja własności.

 

Leave a Reply