Jacht i status „zapłacony podatek VAT” – case study

Jachting to pasja wielu właścicieli jachtów. Jednak nie spotkałam jeszcze właściciela jachtu, który pasjonuje się podatkiem VAT swojego jachtu, co jest zrozumiałe.

Mimo to właściciele jachtów coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że oni lub ktoś, komu ufają, muszą wiedzieć o podatku VAT. Co ważniejsze, muszą wiedzieć o tym, jak dobrze go wyliczyć. Niestety brak wiedzy na ten temat może pozostawić właścicieli jachtów w trudnej sytuacji.

Dlatego też w moim dzisiejszym poście wyjaśnię kilka kluczowych pojęć, które mają wpływ na jachty i ich status VAT zilustrowane dwoma case study.

Co to znaczy „zapłacony podatek VAT”?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że „zapłacony podatek VAT” nie jest w rzeczywistości terminem uznanym w unijnym prawie dotyczącym podatku VAT. Drugą rzeczą, którą należy wiedzieć jest to, że nawet jeśli faktycznie zapłacono podatek VAT, można żądać jego zapłaty ponownie. Było to szokiem dla kilku właścicieli jachtów w minionym roku.

Problem ten wynika z niejasności w branży jachtów co do podstawowych zasad funkcjonowania podatku VAT złożonej interakcji między unijnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT a kodeksem celnym oraz wpływu komercyjnej eksploatacji jachtów bez pełnego zrozumienia pierwszych dwóch kwestii.

Zasadniczo jacht może swobodnie pływać po wodach UE tylko wtedy, gdy nadal spełnia jedno z określonych kryteriów dopuszczenia do „swobodnego obrotu” do celów podatku VAT i ceł lub spełnia określone zwolnienie z tych kryteriów. Istnieje ograniczona liczba sposobów osiągnięcia tego celu, a także pewne bieżące warunki, których należy przestrzegać, aby zapewnić utrzymanie tego stanowiska.

Oto kilka przykładów.

Studium przypadku A – prywatny jacht eksploatowany komercyjnie

Poprzedni właściciel sprowadził jacht do UE, płacąc tam podatek VAT i od tamtej pory używał go w UE prywatnie. W trakcie trwania własności jacht zaczął być wykorzystywany komercyjnie w celu generowania dochodu. Nowy właściciel kupił jacht i zaczął używać go prywatnie w UE. Czy jacht jest w „swobodnym obrocie” do celów podatku VAT?

To dość powszechna sytuacja. Jednak odpowiedź zależy od działań podjętych przez poprzedniego właściciela. Co ważne, fakt, że pierwszy właściciel opłacił podatek VAT, niekoniecznie oznacza, że ​​nowy właściciel znajduje się również w „swobodnym obrocie” w UE do celów podatku VAT.

Dlatego należy się temu bliżej przyjrzeć. W większości, ale nie we wszystkich okolicznościach, profil VAT składnika aktywów jest przenoszony ze sprzedawcy na kupującego. Dlatego właściciel powinien żyć historią jachtu w UE. Jest to ważne zarówno po to, aby zrozumieć, jaki profil podatkowy wybrał poprzedni właściciel. Istotnym jest to, ponieważ nowy właściciel wówczas będzie wiedział, jaka jest sytuacja podatkowa jachtu po zakupie.

W tym przypadku poprzedni właściciel popłynął w rejs po Karaibach na rok przed czarterem jachtu, zabierając swój jacht „o swobodnym obrocie” poza UE. Jacht wrócił na Morze Śródziemne z planem komercyjnej eksploatacji. Tutaj jacht sprowadzono z powrotem do UE na południe Francji, aby rozpocząć swój pierwszy czarter. Lokalni agenci zobaczyli jacht „komercyjny” i zastosowali francuskie odwrotne obciążeniem podatkiem VAT. Nie ma nic złego w korzystaniu z francuskiego odwrotnego obciążenia w odpowiednich okolicznościach. Tylko, że w tych konkretnych okolicznościach ostatecznie spowodowało to problem.

Rzeczywistość nie zawsze jest taka, jaka się wydaje

Poprzedni właściciel nie pomyślał o tym dalej, a jacht został pomyślnie wyczarterowany, przynosząc dochód. Poprzedni właściciel zdecydował wtedy, że chce mieć większy jacht i sprzedać istniejący. Znalazł nowego właściciela dla jachtu, który następnie kupił go do prywatnego użytku bez płacenia podatku VAT. Jacht sprzedano ze statusem „zapłacony podatek VAT”. Jest to skrót określający, że jacht znajduje się w „swobodnym obrocie”. Może być zatem używany w UE bez ograniczeń i bez dodatkowego podatku VAT.

Niestety ze względu na eksploatację jachtu przez poprzedniego właściciela i formę jego ponownego importu do UE, jacht nie znajdował się już w „swobodnym obrocie” na użytek prywatny.

Nowy właściciel nie spodziewał się, że może być narażony na zażądanie opłaty podatku VAT przez francuskiego urzędnika celnego. Wynikało to z tego, iż ostatnim punktem styku francuskich służb celnych z jachtem był import jako aktywa handlowego. W związku z tym chcieli wiedzieć, w jaki sposób ten sam jacht funkcjonuje prywatnie bez płacenia podatku VAT.

Ironia tej sytuacji polegała na tym, że ta sytuacja nigdy nie musiała zaistnieć. Istnieją sposoby na wykorzystanie prywatnych jachtów „do swobodnego obrotu” w biznesie bez utraty pierwotnego statusu VAT. Należy jednak zachować szczególną ostrożność na wszystkich etapach posiadania jachtu. Wymaga to połączonej, obejmującej wiele jurysdykcji ekspertyzy w zakresie podatku VAT oraz skoordynowanego wdrażania.

Studium przypadku B – zagrożenia związane z uszlachetnianiem czynnym i ulgą z tytułu zwrotu towarów

Mieszkaniec spoza UE kupił jacht od właściciela z UE, który nabył go od unijnej stoczni, płacąc wówczas podatek VAT. Obsługiwał jacht w UE dzięki swojej strukturze holdingowej spoza UE i rejestracji pod banderą spoza UE. Jacht został pierwotnie zakupiony w unijnej stoczni, a przy zakupie zapłacono podatek VAT. Od tego czasu legalnie znajdował się on w swobodnym obrocie w UE.

Jacht wymagał gruntownego remontu, a nowy właściciel chciał skorzystać z europejskiej stoczni. Stocznia stwierdziła, że ​​skoro jacht nie pływa pod banderą UE, może on wejść do stoczni w ramach zwolnienia z uszlachetniania czynnego (IPR). IPR może być całkowicie akceptowalnym podejściem w przypadku remontowanych jachtów spoza UE. Podlega ono pewnym warunkom i jest możliwe tylko w określonych okolicznościach.

Procedura uszlachetniania czynnego – co to takiego?

Procedura uszlachetniania czynnego to jedna ze specjalnych procedur celnych. Pozwala ona przywieść czasowo na obszar celny UE towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (na przykład montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

IPR nakłada na jacht tymczasowe „zawieszenie podatku VAT i ceł” – mające zastosowanie do towarów spoza UE. Aby zastosować IPR, jacht wyeksportowano z UE przed wypłynięciem do wybranej unijnej stoczni. Po pracach jacht wypłynął ze stoczni UE w ramach IPR i ponownie wpłynął do UE do wybranej jurysdykcji.

IPR funkcjonuje w określonych okolicznościach. IPR nie był odpowiedni dla tego jachtu, biorąc pod uwagę jego profil i istniejący status swobodnego obrotu. Połączenie „pełnego wywozu” dokonanego przed wejściem do stoczni i traktowania ulepszeń w ramach IPR oznaczało, że po ponownym wejściu do UE jacht nie znajdował się już w swobodnym obrocie.

Na szczęście dla właściciela nadal kwalifikował się on do odprawy czasowej. Mógł on wjechać do UE, aby korzystać z jachtu prywatnie bez płacenia podatku VAT. Jednakże przy odsprzedaży jachtu, właściciel nie może już przedstawiać go jako znajdującego się w „swobodnym obrocie” do celów prywatnych lub ze statusem „opłacony podatek VAT”.

Podsumowując

# 1 „Zapłacony podatek VAT” nie jest oczywisty. Fakt, że podatek VAT opłacony w przeszłości, nie oznacza, że ​​jacht zawsze może pływać swobodnie po UE.

# 2 Należy przeprowadzić rzetelną analizę podatkową przed zakupem każdego jachtu. Szczególnie, jeśli jacht jest w sprzedaży ze statusem „zapłacony podatek VAT”. Czy rzeczywiście nadal ma on status „swobodnego obrotu”?

# 3 Właściciele powinni upewnić się, że ich jacht ma solidną plan na czas przekraczania unijnej granicy VAT/celnej. Zazwyczaj może udać się na Karaiby lub Bliski/Daleki Wschód. Jednak może to również być Gibraltar, Wyspy Normandzkie, Czarnogóra i wkrótce Wielka Brytania.

# 4 Nie stosuj „odwrotnego obciążenia”, IPR ani żadnego innego mechanizmu importu bez uprzedniego uzyskania porady na temat interakcji z historycznym traktowaniem jachtu do celów podatku VAT i skutków, jakie może to mieć w przyszłości.

Leave a Reply