Zakup jachtu za granicą: zasady przeniesienia własności

Chcesz kupić jacht za granicą? Tutaj znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć z podatkowego i biurokratycznego punktu widzenia przy zakupie jachtu w Europie i poza nią.

Na co zwrócić uwagę kupując jacht za granicą?

Jeśli chcesz kupić jacht za granicą, przede wszystkim powinieneś określić, czy jacht znajduje się w kraju UE, czy nie.

Podstawowa polska stawka VAT w wysokości 23% zostanie i tak zastosowana, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

– warunek terytorialny: w przypadku zakupu na terytorium Polski;

– Warunek subiektywny: zgodnie z którym osoba fizyczna lub prawna sprzedająca jacht działa jako przedsiębiorca, tj. zwyczajowo prowadzi działalność handlową.

– Sytuacja wygląda inaczej, jeśli jacht znajduje się w kraju pozaeuropejskim. W tym przypadku jego przewóz do Polski jest porównywalny z procedurą importową, która wiąże się z zapłaceniem 23% podatku VAT. Więcej na ten temat tutaj.

Ponieważ rekreacyjne jednostki pływające muszą być rejestrowane w rejestrach statków, w tym przypadku rachunek sprzedaży należy przetłumaczyć i poświadczyć w obcym kraju, zwracając szczególną uwagę na zaświadczenie o wykreśleniu z poprzedniego rejestru, które również musi zostać przetłumaczone i poświadczone.

Kupno jachtu za granicą: MYBA MOA oraz BILL OF SALE

MOA i Bill of Sale to dokumenty niezbędne do zakupu jachtu za granicą.

MOA (Memorandum of Agreement) określa warunki umowy sprzedaży (takie jak cena, opis jachtu, termin dostawy, przeglądy i inne klauzule chroniące interesy stron). Umowa ta zawiera również standardowe klauzule regulujące prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego, jak również ogólne warunki sprzedaży. Więcej na ten temat znajduje się tutaj.

Bill of Sale to dokument prawny wystawiany przez sprzedającego na rzecz kupującego i stanowi potwierdzenie przeniesienia własności.

Oto główne elementy Bill of Sale: szczegóły dotyczące cech jachtu, dane osobowe sprzedającego i kupującego, oraz zapewnienie, że jacht nie jest obciążony żadnymi zastawami ani innymi obciążeniami.

Bill of Sale jest ważny tylko wtedy, gdy podpisał go armator, a podpis uwierzytelnił notariusz.

Kupowanie jachtu za granicą: dlaczego MOA jest niezbędne przy zakupie jachtu w Europie

MOA to wiążąca umowa prawna między stronami. Jej standardowy wzór znajduje się tutaj, który można dostosować do potrzeb sprzedającego i kupującego, a także do rodzaju i wielkości kupowanego jachtu.

Zwykle w momencie podpisania MOA należy dokonać wpłaty na konto w wysokości 10% ceny całkowitej, a pozostałą część wpłacić przy odbiorze jachtu.

Ze swojej strony sprzedawca będzie musiał dostarczyć kupującemu wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania własności jachtu w rejestrze wybranego kraju, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Warto również zauważyć, że MOA zwykle zawiera klauzulę przewidującą przegląd techniczny jachtu i przegląd jego stanu. Jacht pozostanie w posiadaniu sprzedającego do czasu jego dostarczenia. Natomiast klauzula ma na celu ochronę interesów kupującego, gwarantując, że stan jachtu pozostaje taki sam, jak w chwili przeprowadzania inspekcji.

Oto inne klauzule standardowego MOA:

– warunkiem sprzedaży jest pozytywny wynik przeglądów lub prac konserwacyjnych przeprowadzonych przez sprzedającego przed dostarczeniem jachtu;

– spis wszystkich elementów objętych i wyłączonych ze sprzedaży;

– zapewnienie, że jacht nie jest obciążony żadnymi zastawami ani innymi obciążeniami;

– konsekwencje ewentualnego nieprzestrzegania warunków umowy;

– przepisy dotyczące rozstrzygania sporów.

Kupno jachtu za granicą: jak zarejestrować rekreacyjną jednostkę pływającą w zagranicznym rejestrze?

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, podpisana w Montego Bay 10 grudnia 1982 r., reguluje prawa i obowiązki różnych krajów w zakresie korzystania z mórz i oceanów. Konwencję podpisały 164 kraje, w tym Polska.

Dzięki Konwencji wszyscy obywatele Europy mają prawo zarejestrować swoje rekreacyjne jednostki pływające w rejestrze statków dowolnego państwa członkowskiego, umożliwiając żeglugę nawet na wodach międzynarodowych (art. 91). Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Treść tego artykułu ma na celu zapewnienie ogólnego przewodnika po temacie. Należy zasięgnąć porady specjalisty na temat swojej konkretnej sytuacji.

Leave a Reply