Podatek VAT: najważniejsze wskazówki dla nabywców i właścicieli jachtów

Moi Drodzy, powracam do Was po bardzo długiej przerwie. Od lutego nie dodałam żadnego nowego wpisu, ponieważ cały swój czas poświęciłam na przygotowania do egzaminów doktoranckich oraz dokończenia doktoratu. Dobra wiadomością jest to, że egzaminy są już za mną, a pracę doktorską za chwilę wyślę do recenzentów. Zatem powracam do moich ukochanych jachtów i prawa jachtowego.

Mój pierwszy wpis po tak długiej przerwie dotyczy rozliczania podatku VAT, którego rozliczanie nadal sprawia wielu posiadaczom jachtów spore problemy. Nie mówiąc o osobach, które chciałyby kupić jacht i nie wiedzą, jak ugryźć ten temat.

Temat podatku VAT poruszałam też przy moi wpisie „Chcę kupić jacht – co dalej”.

Zatem, czy jesteś potencjalnym nabywcą lub obecnym właścicielem jachtu w UE? Czy chcesz zaimportować statek do państwa członkowskiego UE? To na pewno kwestia podatku VAT ma dla Ciebie zasadnicze znaczenie. Jednak zacznijmy od początku.

Podatek VAT a jachty w Unii Europejskiej

Podatek od towarów i usług (VAT) to system podatkowy ustanowiony przez UE. Jest to podatek od tak zwanej konsumpcji i pobiera go rząd każdego państwa członkowskiego.

W konsekwencji podatek VAT nalicza się od jachtów importowanych do UE oraz od jachtów zakupionych i będących własnością rezydentów UE, którzy korzystają ze swoich jachtów w UE.

Podatek VAT nalicza się od jachtów, niezależnie od ich własności, które spędzają ponad 6 miesięcy w dowolnym roku kalendarzowym na rejsach po UE. Rezydenci UE powinni korzystać z jachtu w UE tylko wtedy, gdy posiada on opłacony VAT.

Właściciele jachtów powinni mieć świadomość, że każde państwo członkowskie ma pewien zakres uznania w zakresie interpretacji, wdrażania, administrowania i egzekwowania przepisów UE dotyczących podatku VAT. Może to powodować trudności w interpretacji i oczywiście, dlaczego różne państwa członkowskie naliczają podatek VAT według różnych stawek. Zazwyczaj przepisy dotyczące podatku VAT obowiązujące w państwie członkowskim egzekwuje odpowiedni organ celny. Należy zauważyć, że Wyspy Normandzkie i Gibraltar są poza obszarem VAT UE.

Jacht, którego właścicielem jest rezydent lub osoba prawna w UE, ma prawo do swobodnego przemieszczania się po całej UE, pod warunkiem że od tego jachtu w kraju UE zapłacono podatek VAT.

Należy jednak pamiętać, że jeśli spędzasz więcej niż 6 miesięcy w niektórych krajach UE, to możesz podlegać lokalnym przepisom.

Ważne jest również, aby za każdym razem, gdy pływasz po wodach terytorialnych w UE, powinieneś mieć na pokładzie jachtu dowód zapłaty podatku VAT, taki jak zapłacona faktura lub certyfikat VAT. Jeśli natomiast Twój jacht jest zwolniony z opłaty podatku VAT, to musisz mieć na pokładzie dokumenty wydane przez organy celne lub inny odpowiedni organ podające powód zwolnienia.

Czy jacht powinien mieć już opłacony podatek VAT, a jeśli tak, to jak to sprawdzić?

Wszystkie jachty wybudowane lub sprowadzone do UE w dniu 1 stycznia 1985 r., lub później, muszą być w stanie udowodnić swój status opłaty podatku VAT.

Jacht zbudowany przed tą datą uznaje się za posiadający status opłaconego podatku VAT, jeśli jest on własnością prywatną i pływał on po wodach terytorialnych UE do 31.12.1992 r. Potwierdzenie takiego statusu może być wymagane przez lokalne urzędy celne. Niestety taki status jachtu może być trudny do udowodnienia na podstawie dzienników okrętowych, paragonów lub faktur z marin europejskich. Wynika to z tego, iż bardzo często taki jacht zmieniał właściciela, a dokumenty zostały zniszczone lub po prostu zagubione. Jeżeli nie można dostarczyć dokumentów potwierdzających położenie jachtu do dnia 31 grudnia 1992 r., należy przedstawić wszelkie posiadane dokumenty. Na ich podstawie lokalne organy celne ustalą położenie jachtu w powyższym terminie.

Jeśli jacht ogłasza się do sprzedaży jako posiadający status zapłaconego podatku VAT, ważne jest, aby zażądać dokumentu od sprzedawcy lub jego pośrednika, który potwierdzi ten status. W przypadku jachtów zbudowanych po 1 stycznia 1985 r. pierwotny nabywca lub importer powinien zapłacić podatek VAT. Dowodem może być faktura lub certyfikat VAT. Idealnie byłoby otrzymać oryginał takiego dokumentu, ale w przypadku jego braku, uwierzytelniona kopia akceptowalna.

Jeśli jacht sprzedaje firma, musisz sprawdzić, czy odzyskała ona podatek VAT zapłacony przy zakupie jachtu. Jeśli tak się stało – to wówczas jacht uznaje się za nieopłacony na VAT. Jest to dobra uwaga, którą brokerzy powinni szczególnie rozważyć.

Jeżeli podatek VAT powinien zostać zapłacony, ale nie został, lub nie ma dowodu na status opłaty VAT lub firma będąca właścicielem zapłaciła i odzyskała podatek VAT, wówczas obowiązek zapłaty należnego podatku VAT spoczywa na nowym właścicielu. Należy pamiętać, iż ten obowiązek przechodzi na nabywcę przy zakupie jachtu.

Czy jacht może utracić status opłaconego podatku VAT?

Jeżeli jacht ze statusem opłaconego podatku VAT eksportowano z UE, zwykle kwalifikuje się go do zwolnienia z obowiązku ponownego zapłacenia podatku VAT, jeśli przywiezie się go z powrotem do UE w ciągu 3 lat od wywozu. Jednak pod warunkiem, że przywiezie go ta sama osoba, która go wywiozła. Oznacza to brak zmiany właściciela poza UE. Nie zwalnia to jednak od ceł, które mogą mieć zastosowanie w tym przypadku.

Jeśli VAT nie został zapłacony, to kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek VAT jest płatny w przypadku zdarzenia, które podlega opłacie. Zdarzenie podlegające opłacie ma miejsce, gdy jacht importuje się do Wielkiej Brytanii lub sprzedaje go firma w ramach prowadzonej działalności.

Na przykład, jeśli kupujesz nowy jacht od sprzedawcy zarejestrowanego na VAT w Wielkiej Brytanii, wówczas podatek VAT jest płatny od ceny zakupu. Jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim, ale jacht jest w Wielkiej Brytanii, to obowiązują inne zasady w celu ustalenia, czy podatek VAT jest należny w Wielkiej Brytanii, czy w kraju rejestracji sprzedawcy.

Jeśli kupujesz używany jacht, a sprzedawca jest podatnikiem VAT, to od ceny sprzedaży może być należny podatek VAT. Ogólną zasadą w Wielkiej Brytanii jest to, że jeśli wartość jachtu wzrosła od daty zakupu przez sprzedającego, VAT będzie należny od kwoty, o którą wartość wzrosła. Nawet, jeśli podatek VAT zapłacono przy zakupie jachtu i nie go odzyskano. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty należnego podatku VAT. Jeśli sprzedawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, przy zakupie nie będzie należny podatek VAT.

Jeśli kupujesz na jacht od firmy, która nie pobiera podatku VAT od sprzedaży lub od osoby prywatnej w UE, a sprzedawca informuje, że podatek VAT wcześniej zapłacono, powinieneś uzyskać dowody od sprzedawcy lub pośrednika, że ​​tak się stało.

W odniesieniu do jachtów importowanych z zewnątrz do UE podatek VAT należy płacić w miejscu i czasie importu. Podatek VAT wycenia się na podstawie wartości jachtu w momencie importu. Służby celne niekoniecznie będą polegały na wartości podanej na fakturze lub umowie. Mogą one wymagać dodatkowej wyceny od brokerów, jeśli uznają, że nastąpiła zaniżona wycena.

Importer będący rezydentem lub zarejestrowany w UE powinien zapłacić podatek VAT przy imporcie, nawet jeśli jacht zarejestrowano na Wyspach Normandzkich lub Gibraltarze.

Co zrobić, jeśli nie można udowodnić statusu VAT i nie ma zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego?

Trzeba przechowywać wszelkie dostępne faktury lub dzienniki pokładowe jachtu. Niektóre organy celne mogą chcieć zapoznać się z dostępną dokumentacją i mogą na jej podstawie wydać list gwarancyjny, że jacht opłacony na podatek VAT. W każdym razie taki list nie stanowi dowodu, że podatek VAT uważa się za opłacony. W odniesieniu do jachtów zbudowanych przed 1 stycznia 1985 r. oraz przebywających na wodach terytorialnych UE w dniu 31 grudnia 1992 r., taką dokumentację i wnioski o list polecający należy przedłożyć organowi celnemu w kraju, w którym jacht był w dniu 31 grudnia 1992 r.

 

2 uwagi do wpisu “Podatek VAT: najważniejsze wskazówki dla nabywców i właścicieli jachtów

  1. Dzień dobry,

    z czego dokładnie wynika obowiązek opodatkowania VATem w przypadku pływania przez 6 miesięcy po wodach EU, jeżeli jest się rezydentem? Szukam, szukam i nie mogę znaleźć

Leave a Reply