VAT a jachty – Najczęściej zadawane pytania

Temat podatku VAT w odniesieniu do statków wszelkiego rodzaju może być złożonym zagadnieniem.  Dlatego też poniżej zamieszczam najczęściej pojawiające się pytania osób piszących do mnie odnoście podatku VAT oraz jachtów.  Informacje te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią profesjonalnej porady.

Co to jest VAT w odniesieniu do jachtu?

Podatek od wartości dodanej (VAT) to system podatkowy ustanowiony przez UE. Jacht należący do rezydenta lub osoby prawnej w UE ma prawo do swobodnego przemieszczania się w całej UE, pod warunkiem, że posiada on status opłacony na VAT w kraju UE.

Czy jacht może utracić status „opłaconego podatku VAT”?

VAT jest należny od importu dowolnego jachtu spoza UE. Jeśli jacht opłacony na VAT UE opuści UE lub gdy zostanie sprzedany poza UE, nowy właściciel będzie zobowiązany do zapłaty VAT, jeśli jacht zostanie sprowadzony z powrotem do UE .

Czy będę musiał zapłacić VAT za jacht, który zacumuje w UE?

Tak. Ponadto, jeśli importujesz jacht do UE będziesz musiał zapłacić VAT od wartości jachtu w momencie importu.

Jakie dokumenty będą wymagane w celu potwierdzenia statusu VAT na używanym jachcie?

Rezydenci UE powinni korzystać z jachtu w UE tylko wtedy, gdy jest on opłacony lub „uznany” za opłacony na VAT. Dokumenty potwierdzające należy zawsze mieć przy sobie, ponieważ urzędnicy celni mogą o nie poprosić w każdym państwie członkowskim. Dokumentem potwierdzającym może być:

  • Oryginał faktury lub paragonu
  • Dowód, że VAT został zapłacony przy imporcie
  • Faktury za materiały użyte do budowy jachtu.

Sam dokument rejestracyjny jachtu nie potwierdza statusu VAT. W wielu państwach członkowskich nie ma związku między rejestrem jachtu a płatnością VAT.

Niektóre jachty używane jako prywatne jachty wycieczkowe przed 1 stycznia 1985 r. i znajdujące się w UE w dniu 31 grudnia 1992 r., można uznać za opłacone na VAT w ramach przejściowych uzgodnień dotyczących jednolitego rynku. Ponieważ Austria, Finlandia i Szwecja później przystąpiły do ​​UE, za odpowiednie daty dla jachtów w tych krajach uznaje się: „w użyciu” przed 1 stycznia 1987 r. i zacumowane w UE 31 grudnia 1994 r. Po tej dacie nie było dalszych uzgodnień przejściowych uzgodnionych przez Komisję Europejską dla kolejnych nowy członków UE.

Jak udowodnić, że jacht używano przed 1 stycznia 1985 r. i znajdował się w UE w dniu 31 grudnia 1992 r.?

Poniższe dokumenty są przydatne do udowodnienia wieku i lokalizacji jachtu:

Dla wieku:

  • Badanie morskie
  • Rejestracja
  • Certyfikat budowniczy
  • Dokumenty ubezpieczeniowe

Do lokalizacji:

  • Pokwitowanie za cumowanie
  • Pokwitowanie opłat portowych
  • Przeglądy w suchym doku

Kupując używaną jednostkę rekreacyjną od jakiejkolwiek firmy zarejestrowanej jako podatnik VAT w UE, należy upewnić się, że faktura zawiera oddzielnie podatek VAT, który ta firma naliczyła w związku z dostawą jednostki rekreacyjnej. Jeśli faktura nie pokazuje osobno podatku VAT, możesz mieć trudności z wykazaniem, że podatek VAT opłacono. Jeśli kupujesz od firmy, która nie nalicza podatku VAT od transakcji lub od osoby prywatnej w UE, a sprzedawca twierdzi, że podatek VAT wcześniej opłacono za jacht, powinieneś uzyskać od sprzedawcy na to dowód.

Niektóre państwa UE (zwłaszcza Holandia) proszą o oryginalną fakturę. Jednakże poświadczona kopia notarialnie na pokładzie wystarczy. Oryginał i kilka uwierzytelnionych kopii należy przechowywać również w innym miejscu. Niezbędne jest przekazanie tych informacji przy sprzedaży łodzi, ponieważ mogą o to poprosić urzędnicy celni krajów członkowskich.

W przypadku budowy jachtu i jego wykończenia, kopie wszystkich najważniejszych faktur należy przechowywać i przekazać kolejnym właścicielom w celu wykazania statusu płatnika VAT.

Jak uniknąć opłaty podatku VAT na jachcie?

Rezydenci UE powinni korzystać z jachtu w UE tylko wtedy, gdy jest on opłacony lub „uznany” za opłacony na VAT. Dokumenty potwierdzające należy zawsze mieć przy sobie, ponieważ urzędnicy celni mogą poprosić o przedstawienie dowodu statusu VAT jachtu w każdym państwie członkowskim.

Jacht należący do osoby niebędącej obywatelem UE i zarejestrowany poza UE może korzystać z bezcłowego przywozu do UE, pod warunkiem, że nie służy on do czarteru lub do innych celów komercyjnych. Wówczas właściciele jachtów niebędący obywatelami UE oraz rezydentami podatkowymi UE, którzy chcą żeglować na jachcie na wodach UE w celach prywatnych mogą tymczasowo sprowadzić swój jacht do UE bez opłat celnych lub podatku VAT. W takiej sytuacji jacht powinien skorzystać z „procedury odprawy czasowej” (TI) z możliwością pływania po wodach UE przez okres do 18 miesięcy. Procedura ta wymaga, aby jacht zawijał do kraju UE i podlegał procedurze czasowego przywozu w uzgodnieniu z organami celnymi danego kraju.

Kiedy zapłacić VAT od jachtu?

W przypadku jachtów importowanych z zewnątrz do UE podatek VAT należy zapłacić w miejscu i czasie importu . Ocenia się na podstawie wartości jachtu w momencie importu.

Czy płacisz VAT na Gibraltarze?

W Gibraltarze nie ma podatku VAT.

Czy można odliczyć kosztu zakupu jachtu od podatku?

Można odliczyć koszty zakupu jachtu lub łodzi, które kupiło się w uzasadnionym celu biznesowym, takim jak wynajem lub czarter.

Zdjęcie NicolUnsplash

Leave a Reply