Oznakowanie CE: wszystko, co musisz wiedzieć

Oznakowanie CE to nie tylko gwarancja jakości, ale także norma przedstawiająca zgodność produktu z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w przepisach UE. Jest to zatem nie tylko certyfikat bezpieczeństwa, ochrona konsumentów, ale przede wszystkim wskaźnik. Wskaźnik jakości odnoszący się do całego cyklu produkcyjnego np. jachtu. Obejmuje on projekt, produkcja, wprowadzenie na rynek i użytkowanie.

Oznakowanie CE

Oczywiście jachty rekreacyjne przeznaczone do swobodnego obrotu na europejskim rynku gospodarczym należą do przypadków, w których oznakowanie CE jest obowiązkowe. A co za tym idzie, muszą być spełnione w ich przypadku określone standardy.

Ponadto, w kryteriach oznakowania, aby nawigować w różnych morskich warunkach pogodowych, istnieją również „Kategorie projektowe”. Interesujące jest to, że to właśnie te „Kategorie projektowe” określają ograniczenia operacyjne i kryteria projektowe, którym podlega jacht. Są wskaźniki, w ramach których określane są morskie warunki pogodowe, w których jacht uważa się jest za zdolny do eksploatacji. Wszystko to jest oczywiście certyfikowane przez specjalne Jednostki Notyfikowane, które po stwierdzeniu zgodności w stosunku do wymaganych parametrów wystawiają specjalny certyfikat: certyfikat zgodności.

Kategoria projektowa – jachty rekreacyjne

Kategorie wskazują zatem granice, w których jacht może pływać. Znajomość kategorii projektowych wymaga znajomości siły wiatru i stanu morza, w których jacht może działać pod względem projektowania i produkcji.

Poniżej znajdują się 4 kategorie określone w Kodeksie Żeglarskim:

 • A:  wszystkie łodzie zaprojektowane do wytrzymania wiatru o sile większej niż 8(według skali Beauforta) i fali o wysokości większej niż 4 metry (z wyłączeniem ekstremalnych okoliczności, takich jak sztormy, huragany, dzikie fale);
 • B: wszystkie łodzie zaprojektowane do wytrzymania wiatru o sile 8 i wysokości fali do 4 metrów;
 • C : wszystkie łodzie zaprojektowane do wytrzymania wiatru o sile 6 i wysokości fali do 2 metrów;
 • D: wszystkie łodzie zaprojektowane do wytrzymania wiatru o sile 4 i wysokości fali do 0,3 metra.

Z drugiej strony jachty, które nie mają oznakowania CE, podlegają różnym ograniczeniom i mogą pływać, w zależności od ich klasyfikacji, bez ograniczeń od wybrzeża lub do 6 mil od wybrzeża i bez ograniczeń po wodach śródlądowych.

KATEGORIA PROJEKTOWA SIŁA WIATRU (SKALA BEAUFORTA) WYSOKOŚĆ FALI (H1/3,M)
A > 8 > 4
B DO 8 DO 4
C DO 6 DO 2
D DO 4 UO DO 0,3

Kategoria A
Łódź jest przeznaczona do długich rejsów, ale bez warunków anormalnych. Takie warunki mogą wystąpić na oceanie.

Kategoria B
Statek przeznaczony jest do podróży morskich.

Kategoria C
Łódź przeznaczona jest do pływania po wodach przybrzeżnych, dużych rzekach i jeziorach.

Kategoria D
Jednostka przeznaczona jest do pływania po wodach osłoniętych, takich jak małe jeziora, rzeki i kanały. Fale mogą czasami wzrosnąć do 0,5 metra, na przykład fale przepływających statków.

Jachty bez rejestracji

W tym przypadku przepisy nieco się różnią. Przede wszystkim należy pamiętać, że „ specjalne” łodzie niewymagające rejestracji (skutery wodne, rowery wodne, deski windsurfingowe, skutery wodne itp.) mogą pływać tylko w promieniu 1 mili od wybrzeża, tj. nie dalej niż 1852 metry.

Z drugiej strony pozostałe, jeśli są wyposażone w oznakowanie CE, mogą pływać w granicach określonych przez kategorię projektową (A, B, C, D) – do 12 mil od wybrzeża. Należy pamiętać, że kategorie projektowe nie wskazują „granicy odległości”, ale odnoszą się wyłącznie do morskich warunków pogodowych. Poniżej przedstawiono cztery kategorie odnoszące się do jachtów:

A : nawigacja bez ograniczeń;
B: żegluga z wiatrem do 8 i falami o znacznej wysokości do 4 metrów (wzburzone morze);
C: żegluga z wiatrem o sile do 6 i falami o znacznej wysokości do 2 metrów (morze bardzo wzburzone);
D: nawigacja z wiatrem o sile 4 i falami o znacznej wysokości do 0,3 metra.

Z drugiej strony jachty, które nie posiadają znaku CE, mogą żeglować w promieniu 6 mil od brzegu. Jeśli zostały one dopuszczone do żeglugi bez ograniczeń (lub uznane za odpowiednie przez notyfikowany organ techniczny) – do 12 mil od wybrzeża. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że kopia świadectwa homologacji typu wraz z deklaracją zgodności lub świadectwem przydatności musi znajdować się na pokładzie przez cały czas żeglugi.

Jak rozpoznać jacht z certyfikatem CE?

Jacht, który spełnia wymogi kontroli CE, można rozpoznać po:

 • Tabliczka znamionowa z danymi fabrycznymi i technicznymi, maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem oraz kategorią projektową CE;
 • CIN (Craft Identification Number), kod określający kraj, producenta, typ, numer konstrukcyjny, rok modelowy i datę dostawy;
 • Podręcznik armatora zawierający informacje i instrukcje dotyczące jednostki pływającej i obszaru jej eksploatacji;
 • Deklaracja zgodności. Dokument, w którym budowniczy łodzi, stocznia lub importer rekreacyjnej jednostki pływającej oświadcza, że ​​spełnia ona wszystkie wymogi. Opisuje również, zgodnie z jakimi przepisami technicznymi jednostka jest projektowana i budowana.

Wyjątki

Istnieją wyjątki, w których rekreacyjne jednostki pływające nie muszą spełniać wymogów certyfikacji CE, są to:

 • kajaki
 • deski surfingowe
 • pokazowe i eksperymentalne jednostki rekreacyjne
 • repliki
 • łodzie wyścigowe i jachty

Istnieje również wyjątek dla statków zbudowanych w całości przez osobę prywatną na własny użytek, pod warunkiem że nie zostaną one sprzedane przed upływem pięciu lat od ich zwodowania.

Photo by Lynn Vdbr on Unsplash

Leave a Reply