Załoga jachtu: kto kim jest?

Jak każdy dobrze zarządzany hotel, restauracja lub inna luksusowa usługa, jacht z załogą wymaga zorganizowanej struktury i dobrego zarządzania.

Każdy jacht jest trochę inny, a zarządzanie nim może odzwierciedlać styl kapitana lub wymagania właściciela. Załoga natomiast zawsze podlega Kapitanowi jachtu.

Mniejsze jachty potrzebują mniejszej załogi. Duże jachty mają bardziej odrębne „działy” lub „pododdziały”, z większą specjalizacją w zakresie podziału zadań i zarządzania personelem. Podstawowe umiejętności są takie same, ale kluczowe znaczenie ma znalezienie personelu o odpowiednich umiejętnościach do wykonania danego zadania. Załoga o szerszych umiejętnościach jest bardzo poszukiwana.

Jako właściciel jachtu nie powinieneś martwić się codziennymi decyzjami dotyczącymi zarządzania ani organizowaniem tego wszystkiego. Dlatego właśnie masz kapitana i lepiej pozostawić decyzje kadrowe wyłącznie jemu. Jednak nadal ważne jest, aby wiedzieć, czym zajmują się osoby, które zatrudniasz, dlaczego tam pracują i ile z nich potrzebujesz. Nie chcesz, żeby załoga była zbyt liczna i żeby brakowało Ci personelu. Zrozumienie potrzeb Twojego jachtu pomoże Ci porozmawiać z kapitanem, aby Twój jacht działał tak, jak chcesz.

Jeśli szukasz pracy w załodze jachtowej, zastanów się nad swoimi umiejętnościami i mocnymi stronami oraz, jakie zawody Ci odpowiadają. Będziesz potrzebować szkolenia przed rozpoczęciem pracy i możesz pokierować swoją ścieżką zawodową poprzez szkolenie, którego szukasz. Twoim celem jest odpowiednie stanowisko na dobrze zarządzanym jachcie, więc stań się jak najbardziej atrakcyjnym kandydatem.

Życie zawodowe na jachcie

Praca na jachcie to także życie na jachcie. Załoga musi mieć miejsce do spania, jedzenie i wszystkie podstawowe rzeczy, których potrzebuje każdy pracownik. Na dużych jachtach jest miejsce dla załogi, a właściciele poszukujący wysokiej jakości załogi powinni zapewnić jej dobre warunki pracy i życia. Twoja załoga opiekuje się Tobą i Ty powinieneś się o nią troszczyć.

W zależności od tego, gdzie jacht cumuje i pod jaką banderą pływa, mogą obowiązywać różne przepisy i zasady pracy. Wymagania te mogą dotyczyć wiz pracowniczych, umów, a także zgodności z traktatami i przepisami prawa handlowego i dotyczącego załóg statków. Bądź przygotowany na zawarcie umów o pracę i zachowanie poufności pomiędzy Tobą a Twoją załogą.

Praca sezonowa

Wiele stanowisk na jachtach ma charakter sezonowy. Zatrudnienie przez cały rok jest bardziej prawdopodobne w przypadku starszej załogi, takiej jak kapitan i szefowie działów, ale nie wszystkie jachty są przeznaczone do użytku przez cały rok. Niektóre jachty mogą korzystać z różnych załóg w różnych lokalizacjach pomiędzy sezonowymi „przeprowadzkami”.

Każda oferta pracy powinna zawierać informacje sezonowe, z danymi geograficznymi, długością sezonu oraz perspektywami na stanowiska całoroczne i ponowne zatrudnienie.

Godziny pracy, zarobki i oczekiwania

Załoga jachtu to w istocie praca usługowa, a każdy właściciel jachtu szuka ludzi zorientowanych na usługi, którzy rozumieją, jak zapewnić zakwaterowanie na poziomie hotelu i wyśmienitą kuchnię na poziomie restauracji. Doświadczenie w pracy w luksusowych hotelach i restauracjach jest dużym plusem w przypadku niektórych stanowisk i ułatwia dostanie pracy na jachcie.

Praca na jachcie może być bardzo wymagająca, z okresami intensywnej pracy, gdy na pokładzie jest właściciel i goście lub osoba czarterująca jacht. Zawsze jest coś do zrobienia, ale zazwyczaj jest szansa na czas wolny.

Większość wynagrodzeń ma charakter miesięczny, ponieważ wiele stanowisk ma charakter sezonowy. Przedziały wynagrodzeń są proporcjonalne do doświadczenia, rangi i odpowiedzialności. Prywatne statki zazwyczaj oferują wyższą płacę podstawową, ponieważ załoga czarterowa może otrzymywać napiwki oprócz wynagrodzenia podstawowego. Ze względu na wymagania związane ze stylem życia wynagrodzenie jest dobre, a koszty utrzymania na pokładzie są minimalne.

Benefity i czas wolny

Ponieważ wiele zawodów jachtowych ma charakter sezonowy i może odbywać się w różnych krajach i lokalizacjach, świadczenia oferowane załodze jachtu są bardzo zróżnicowane. Nierzadko zdarza się jednak, że załodze oferowane jest ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe oraz przelot na statek. Mieszkając na pokładzie, otrzymasz wyżywienie, pokój (zwykle współdzielony), podstawowe przybory toaletowe, mundury i pranie. Jachty z dłuższą perspektywą mogą oferować dodatkowe szkolenie dla długoterminowych perspektyw.

Wolny czas jest zwykle powiązany z korzystaniem z łodzi i może zdarzać się sporadycznie w sezonie lub gdy na pokładzie łodzi znajdują się właściciel i goście. Zawsze będzie trochę czasu wolnego, ale może on przypadać pomiędzy bardzo intensywnymi okresami pracy.

Umowy

Większość pracowników załogi ma umowę o pracę zgodną z Konwencją pracy na morzu z 2006 r. (MLC). Powinna ona określać okres i czas trwania, a także wynagrodzenie, urlop i czas wolny, okresy próbne, politykę repatriacyjną i wszelkie inne istotne szczegóły mające na celu spełnienie minimalnych międzynarodowych standardów dobrostanu załogi.

Umowa ta powinna również zawierać zasady obowiązujące na statku dotyczące poufności i nieujawniania informacji, używania narkotyków i alkoholu na pokładzie, oczekiwań w zakresie higieny osobistej, relacji międzyludzkich oraz rozstrzygania sporów. Można również uwzględnić oczekiwania i wymagania dotyczące stanowiska, z konkretnym językiem, zadań i współpracy między działami.

Należy pamiętać, że wszystkie umowy z załogą wyraźnie zabraniają używania narkotyków na pokładzie. Większość też ogranicza spożycie alkoholu i zakazuje spożywania mocnych alkoholi na pokładzie, a na wielu łodziach obowiązują zasady zabraniające intymnych, osobistych relacji z załogą. Ponieważ załoga mieszka na pokładzie w pełnym wymiarze godzin i blisko siebie, zasady mające na celu zachowanie przyzwoitości i harmonii w załodze mogą mieć formę pisemną.

Szkolenia i certyfikaty

Od załogi jachtu wymagane są dwa kluczowe certyfikaty. Pracodawcy oczekują STCW (Standardy wyszkolenia, wydawania świadectw i pełnienia wacht dla marynarzy) oraz ENG1 (Świadectwo lekarskie marynarza). Ubezpieczyciele zazwyczaj wymagają od załogi posiadania tych dwóch certyfikatów lub ich odpowiedników.

ENG1 to badanie lekarskie mające na celu sprawdzenie, czy załoga jest w dobrej kondycji fizycznej do służby na morzu i nie cierpi na żadne choroby współistniejące. Najlepiej będzie, jeśli potencjalna załoga zabezpieczy ENG1, zanim zainwestuje więcej czasu i pieniędzy w szkolenie.

STCW to tygodniowe zajęcia z podstaw bezpieczeństwa na pokładzie. Obejmuje to praktyczne moduły obejmujące przetrwanie osobiste, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pierwszą pomoc i resuscytację krążeniowo-oddechową, zapobieganie wypadkom i świadomość bezpieczeństwa. Należy go odświeżać co pięć lat.

Zadania współdzielone, hybrydowe i krzyżowe

Większe statki będą miały bardziej określone obowiązki i określone obszary odpowiedzialności. Jednak mniejsze jachty mogą wymagać, aby załoga pełniła różne role w różnych sytuacjach. Na przykład opis stanowiska może brzmieć „trzeci inżynier/steward” i opisywać rolę w dziale inżynieryjnym, gdy łódź jest pusta, ale w załodze wewnętrznej, gdy pasażerowie są na pokładzie.

Zatrudniając lub poszukując pracy, bądź przygotowany na poszukiwanie kreatywnych zestawów umiejętności, które zaspokoją potrzeby statku.

Dodatkowe umiejętności i obowiązki

Wszelkie dodatkowe umiejętności wykraczające poza zwykłe obowiązki czynią załogę bardziej atrakcyjną. Od stewardów, którzy mogą uczyć jogi, wykonywać masaże lub grać na pianinie koktajlowym, po załogę pokładową, która umie jeździć na nartach wodnych, nurkować lub łowić ryby – wszystko, co załoga może wnieść, aby poprawić komfort pasażerów, stanowi wartość dla pracownika.

Jeśli szukasz stanowiska, wypisz umiejętności, z których będziesz czuł się komfortowo. Jeśli właściciel statku szuka czegoś konkretnego, przeliteruj to i dowiedz się, jak ten specjalny obowiązek wpisuje się w dzień pracy pracownika.

Cztery główne działy na jachcie

Większość załóg jachtowych dzieli się na cztery główne działy, które grupują powiązane zadania i obowiązki. Choć grupowanie wygląda na podzielone według części łodzi, w rzeczywistości są one bardziej funkcjonalne. Na przykład stewardzi (wewnętrzni) z pewnością będą podawać posiłki, niezależnie od tego, czy znajdują się w głównej jadalni, czy na pokładzie. Pomocnicy pokładowi (pokład) będą zajmować się malowaniem, szlifowaniem i lakierowaniem w dowolnym miejscu łodzi.

1-pokład

Załoga pokładowa zajmuje się większością zewnętrznych operacji jachtu i steruje nim. Pracownicy pokładowi i załoga dbają o to, aby łódź wyglądała czysto i błyszcząco oraz wykonywali większość operacji na statku. Obejmuje to prowadzenie i obsługę jachtu, nawigację, obsługę wszystkich jednostek pływających, linie manipulacyjne oraz wszelkie prace konserwacyjne i malarskie, mycie i polerowanie.

2-wnętrze

Załoga wewnętrzna to przede wszystkim stewardzi i gospodynie domowe. Większe statki będą miały wyznaczony personel sprzątający oddzielony od stewardów, ale mniejsze statki nie.

Stewardzi utrzymują wnętrze w czystości, zajmują się sprzątaniem, praniem, serwowaniem posiłków i napojów, przygotowaniem kabiny i wszystkim innym, co jest potrzebne dla komfortu pasażerów.

3-Inżynieria

Dział inżynieryjny znajdujący się pod pokładem zapewnia bezpieczne i sprawne działanie wszystkich mechanizmów i elektroniki statku. Inżynierowie są specjalistami w dziedzinie silników i systemów, a zazwyczaj zatrudniony jest wyznaczony ekspert w dziedzinie elektroniki. Większość zawodów inżynierskich wymaga szkolenia zawodowego i certyfikacji.

4-Kuchnia

Wykwintna kuchnia jest cechą charakterystyczną żeglarstwa, a pełnoetatowa załoga kuchni przygotowuje wszystkie posiłki dla pasażerów i załogi. Szef kuchni planuje menu i zaopatruje łódź, podczas gdy młodsi szefowie kuchni pomagają szefowi kuchni w przygotowywaniu posiłków i utrzymywaniu kuchni w nienagannym stanie.

Szczegóły pracy i działu na jachtu

Wszystkie działy są zorganizowane w sposób hierarchiczny, a szef działu podlega Kapitanowi. Przejrzysty łańcuch dowodzenia zapewnia płynne działanie, a cała komunikacja przebiega w górę i w dół. Młodsi pracownicy okazjonalnie przyjmują instrukcje od innych działów, ponieważ w razie potrzeby oczekuje się od całej załogi pomocy. Kapitan lub kierownik działu może inaczej organizować personel, dlatego wymienione struktury raportowania mają jedynie charakter orientacyjny.

Wszystkie przedziały wynagrodzeń są kwotami miesięcznymi i opierają się na wielkości jachtu i doświadczeniu załogi. Starsze stanowiska na większych jachtach wiążą się z większą odpowiedzialnością niż to samo stanowisko na jachtach z mniejszą załogą. Doświadczona załoga jest bardzo pożądana i może spodziewać się wyższej płacy na swoim stanowisku.

Wymienione obowiązki nie są wyczerpujące i różne jachty mogą przydzielać niektóre zadania na różne stanowiska.

Kapitan

Kapitan statku jest ogólnym decydentem dotyczącym jachtu we wszystkich sytuacjach, w tym dotyczących bezpieczeństwa statku. Właściciel powinien pozostawić Kapitanowi odpowiedzialność za decyzje operacyjne dotyczące zatrudniania personelu i obsługi statku. Aby zostać kapitanem, wymagane jest lata doświadczenia i szkolenia oraz szeroki zestaw umiejętności, w tym obsługa jachtów, zarządzanie personelem, budżetowanie i finanse. Kapitan współpracuje bezpośrednio z właścicielem i jego przedstawicielem, jeżeli kapitan nie pełni jednocześnie funkcji przedstawiciela.

Na schemacie organizacyjnym kapitan jest zwykle umieszczany w dziale pokładowym, ale kapitan jest zawsze najstarszym rangą członkiem załogi na jachcie, a wszyscy szefowie działów podlegają kapitanowi.

Obowiązki obejmują:

 • Odpowiedzialność za całą nawigację i prowadzenie jachtu.
 • Decyzyjność w sprawie zatrudniania całej załogi.
 • Zarządzanie naprawami, remontami i pracami ogrodowymi.
 • Zarządzanie budżetami i księgowością. Na większych jachtach zadanie to kończy się bardziej na Purserze, ale zawsze odpowiedzialny jest kapitan.
 • Upewnienie się, że wszystkie dokumenty, zezwolenia i wymagania prawne zostały wypełnione.
 • Główny kontakt z właścicielem lub stronami czarterowymi.

Podlega: Właścicielowi jachtu

Pokład

Marynarze zajmują się wszystkimi zewnętrznymi obowiązkami statku, w tym czyszczeniem i konserwacją jachtu oraz wszystkich zabawek na pokładzie. W tej roli załoga pokładowa będzie miała znaczący kontakt z pasażerami, obsługując starty, dostarczając gości na brzeg i z brzegu oraz zajmując się zabawkami.

Cała załoga pokładowa ma obowiązki wachtowe podczas rejsu oraz codzienne obowiązki związane z utrzymaniem jachtu w nieskazitelnym stanie i czystości. Zajmą się także obsługą linek i zabezpieczeniem jachtu.

Dział pokładowy: starszy oficer/pierwszy oficer

Starszy oficer lub pierwszy oficer jest zastępcą dowódcy statku i pozostaje dowódcą, gdy kapitana nie ma na pokładzie. Pierwszy oficer posiada niezbędne umiejętności, aby zastępować kapitana i kierować jachtem, jeśli zajdzie taka potrzeba, i zwykle pełni funkcję szefa oddziału zespołu pokładowego.

Wymagane umiejętności żeglarskie są podobne do stanowiska kapitana.

Obowiązki obejmują:

 • Główny specjalista ds. bezpieczeństwa jachtu oraz wszystkich pasażerów i załogi.
 • Nadzorowanie i zarządzanie wszystkimi operacjami na pokładzie.
 • Planowanie przejazdów i nawigacja.

Na większych statkach mogą znajdować się dodatkowi oficerowie. Ci 2., 3. itd. oficerowie mają podobne obowiązki podczas rotacji. Ale pierwszy oficer jest starszy i zawsze jest zastępcą dowódcy.

Raportuje do: Kapitana

Dział pokładowy: Bosman

Bosman jest starszym marynarzem i zarządza młodszymi pracownikami na pokładzie. Zwykle będzie to najbardziej doświadczony członek na pokładzie.

Obowiązki obejmują:

 • Organizowanie wszystkich operacji na pokładzie.
 • Koordynowanie użytkowania, przechowywania i wodowania łodzi, zabawek i sprzętu na statku.
 • Zarządzanie pasażerami, dbanie o bezpieczeństwo pasażerów.
 • Punkt kontaktowy ds. obsługi gości na łódkach, zabawkach i wycieczkach na brzeg.

Raportuje do: Pierwszego oficera

Dział pokładowy: marynarze

Marynarze są stale zajęci konserwacją, czyszczeniem, polerowaniem i pomaganiem gościom w razie potrzeby. W razie potrzeby lub po otrzymaniu specjalnych obowiązków będą wspierać inne działy.

Obowiązki obejmują:

 • Codzienne sprzątanie zewnętrznej części jachtu.
 • Malowanie, lakierowanie, polerowanie.
 • Obsługa linii.
 • Wodowanie i obsługa pontonów i przetargów.
 • Naprawy i stolarka.
 • Pomaganie gościom w razie potrzeby – od obsługi bagażu i sprzętu po wsiadanie i wysiadanie.

Podlega: Bosman

 

Wnętrze

Chociaż każde stanowisko na jachcie jest zorientowane na usługi, podstawową obsługę klienta zapewnia personel wewnętrzny. To oni codziennie będą mieć największy kontakt z pasażerami i to oni są bezpośrednio odpowiedzialni za jakość swoich doświadczeń na pokładzie.

Dział wnętrz: Purser

Purser jest dyrektorem finansowym jachtu i zajmuje się wszystkimi operacjami finansowymi na pokładzie. Księgowość, zakupy, płace i zatrudnienie, a także wszystkie sprawy finansowe trafiają do Pursera. Jest to stanowisko wyższego szczebla i może być kierownikiem działu wewnętrznego. Mniejsze jachty mogą wyeliminować pracę stewarda i dodać ją do obowiązków kapitana i innego personelu wyższego szczebla.

Obowiązki obejmują:

 • Rachunkowość i księgowość wszystkich transakcji finansowych.
 • Kadry i płace.
 • Obsługa logistyczna wszystkich działów związanych z zakupami.
 • Zarządzanie kontraktami.
 • Koordynacja wydarzeń, w tym rezerwacje i płatności poza jachtem.
 • Podstawowa administracja dokumentacją biznesową łodzi.
 • Zarządzanie zapasami i dostawami.

Raportuje do: Kapitana

Dział spraw wewnętrznych: Główny Steward/essa

Główny steward lub stewardesa ponosi główną odpowiedzialność za wszystkie role służbowe w firmie. Usługi gastronomiczne, przygotowanie kabin i wszystko, co ma związek z zapewnieniem pasażerom większego komfortu i przyjemności z pobytu.

Główny steward zarządza personelem wewnętrznym, ustalając i egzekwując standardy obsługi statku. Inaczej mówiąc – dba o to, aby załoga zapewniła pięciogwiazdkowe doświadczenie gościnności.

Obowiązki głównego stewarda:

 • Planowanie i szkolenie młodszej załogi w zakresie serwowania posiłków i napojów oraz przygotowywania kabin.
 • Główny kontakt z gośćmi w sprawie posiłków i napojów.
 • Sommelier i serwis win.
 • Koordynowanie z kuchnią posiłki i prezentację.
 • Udekorowanie wnętrze, od kompozycji kwiatowych po nakrycie stołu.
 • Organizowanie zajęć i wycieczki na lądzie.

Podlega: Kapitanowi lub Purserowi, w zależności od jachtu

 

Stewardzi/stewardessy

Stewardzi i stewardesy są głównymi pracownikami obsługi gości. Będą blisko współpracować z gośćmi i pasażerami oraz mieć z nimi codzienny kontakt, ponieważ to oni zaspokajają większość ich potrzeb na pokładzie.

Obowiązki Stewarda:

 • Obsługa żywności i napojów.
 • Przygotowanie pokoju i ścielenie łóżek.
 • Czyszczenie, polerowanie, sprzątanie i konserwacja wnętrza.
 • Detale kabiny.
 • Pranie, prasowanie i składanie.
 • Pomoc przy wycieczkach, wycieczkach, wyładunkach.

Podlega: Szefowi Stewardów

Gospodarowanie

Większe jachty mogą mieć wyznaczony personel sprzątający i pralniczy. Będzie to członek załogi wewnętrznej, podlegający stewardowi lub głównemu stewardowi. Jeśli na pokładzie jest więcej niż jedna załoga sprzątająca, może być zatrudniona starsza gospodyni.

Do obowiązków stewarda należy sprzątanie i pranie, a steward pralni może spędzać większość swojego czasu w pralni na statku.

 

Gastronomia

Wymagania dotyczące usług gastronomicznych na każdym jachcie są wysokie. Niezależnie od tego, czy jest to statek prywatny, czy czarterowy, zawsze oczekujemy najwyższej jakości usług gastronomicznych, z różnorodnymi posiłkami zaplanowanymi zgodnie z wymaganiami każdego pasażera. Szefowie kuchni i kucharze przygotowują wszystkie posiłki na pokładzie dla pasażerów i załogi, ale czasami inna załoga wewnętrzna może pomóc w pracach przygotowawczych lub sprzątaniu.

Mniejsze jachty mają mniejsze załogi kuchenne, ale największe statki mogą mieć szefa kuchni i kilku zastępców szefa kuchni. Wszystkie stanowiska szefa kuchni wymagają formalnego szkolenia kulinarnego i doświadczenia, ale stanowiska kucharza często są na poziomie podstawowym. Awans z kucharza na szefa kuchni jest niezwykły bez dodatkowego szkolenia.

Dział kuchni:  szef kuchni

Na większych jachtach szef kuchni będzie zarządzał całą kuchnią przy pomocy zastępców szefa kuchni i kucharzy. Od szefa kuchni oczekuje się, że jedzenie i menu będą na poziomie restauracji wyróżnionych gwiazdką Michelin.

Szef kuchni wnosi dogłębną wiedzę na temat przygotowywania i prezentacji żywności, a także przenosi przygotowywanie posiłków od kreatywnego do artystycznego. Obowiązki zawodowe są podobne do obowiązków szefa kuchni, ale wymagania zawodowe oraz wymagane doświadczenie i wykształcenie są znacznie wyższe.

Szef kuchni ponosi ogólną odpowiedzialność za wszystkie posiłki na jachcie, począwszy od przygotowywania posiłków w odległych miejscach po higienę i bezpieczeństwo. Jeśli jest tylko jeden szef kuchni, to ona jest szefem załogi kuchni. Znalezienie najlepszego zaopatrzenia w odległych lokalizacjach i maksymalne wykorzystanie lokalnej dostępności żywności to główna część naszej pracy.

Obowiązki obejmują:

 • Zaplanowanie smacznego i urozmaiconego menu dla pasażerów.
 • Pozyskanie całego pożywienia i zorganizowanie transportu na jacht.
 • Utrzymywanie i działanie w ramach budżetu kuchni.
 • Przygotowywanie posiłków dla pasażerów z profesjonalną prezentacją i stylem.
 • Czyszczenie i konserwacja kuchni i wyposażenia kuchni.
 • Dostarczaj menu i posiłki na czas, prowadząc zorganizowaną i nieskazitelną kuchnię.

Raportuje do: Kapitana

Dział kuchni: zastępca szefa kuchni

Zastępcy szefa kuchni pomagają szefowi kuchni we wszystkich aspektach prowadzenia kuchni i mogą mieć niezależne zadania w zakresie planowania posiłków dla gości i załogi. Chociaż zastępca szefa kuchni nie jest głównie odpowiedzialny za zaopatrzenie, pomoże w wyborze jedzenia, przygotowaniu menu i planowaniu. Zastępca szefa kuchni musi przejść formalne szkolenie kulinarne.

Podlega: Szefowi Kuchni

Dział kuchni: Kucharz

Kucharze mogą zajmować stanowiska podstawowe lub mieć doświadczenie, ale nie wymagają formalnego wykształcenia gastronomicznego. Będą pomagać szefowi kuchni i zastępcom szefa kuchni, gotować posiłki i dania dla gości i załogi, pomagać w zaopatrzeniu i utrzymywać porządek w kuchni.

Obowiązki obejmują:

 • Pomoc w zaopatrzeniu i zakupie wysokiej jakości żywności z lokalnych źródeł.
 • Postępowanie zgodnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi postępowania z żywnością i bezpieczeństwa.
 • W razie potrzeby pomaganie szefowi kuchni, przyjmując wskazówki i wskazówki.
 • Przygotowywanie posiłki dla gości i załogi zgodnie z wymaganiami.
 • Bycie na bieżąco z zapasami i zapasami kuchni.

Podlega: Szefowi Kuchni

Inżynieria

Dział inżynieryjny dba o działanie jachtu i wszystkich jego systemów. Niezależnie od tego, czy chodzi o silniki, elektronikę, klimatyzację czy instalację wodno-kanalizacyjną – zadaniem inżynierów jest zapewnienie ich sprawnego działania.

W dziedzinie inżynierii w znacznym stopniu pokrywa się ona z żeglugą komercyjną, ponieważ ma zastosowanie wiele tych samych umiejętności. Istnieje szerszy zakres kwalifikacji i stopni w zależności od wielkości i mocy statku. Stanowiska pracy mogą być ustalane na podstawie wymaganego doświadczenia w oparciu o tonaż statku lub moc silników, z odpowiednim poziomem wynagrodzenia i odpowiedzialności.

W przeciwieństwie do żeglugi komercyjnej inżynierowie mogą angażować się w inne aspekty prowadzenia jachtu, takie jak pomoc w dokowaniu i uprawianie sportów wodnych za pomocą zabawek mechanicznych.

Certyfikaty inżynieryjne, szkolenia, uprawnienia, doświadczenie i licencje mają kluczowe znaczenie przy zatrudnianiu kompetentnych inżynierów, a dla załogi inżynierskiej jest to ważny aspekt rozwoju kariery. Jest to ważne w przypadku głównego i drugiego inżyniera, których często dzieli się na podstawie ratingu MCA (brytyjska agencja morska i straży przybrzeżnej) lub innego międzynarodowego odpowiednika.

Oceny MCA dla inżynierów Jachty komercyjne i prywatne powyżej 24 m to:

Y4: poniżej 200 ton brutto i poniżej 1500 kW mocy silnika
Y3: poniżej 500 GT i 3000 kW
Y2: poniżej 3000 GT i 3000 kW
Y1: poniżej 3000 GT i 9000 kW

Istnieje również nieograniczona ocena dla statków handlowych większych niż kategoria Y1.

Główny inżynier

Główny inżynier zarządza wszystkimi aspektami utrzymania jachtu i jego systemów w działaniu. Można powiedzieć, że zarządza on całym personelem inżynieryjnym i kieruje wszystkimi konserwacjami, naprawami, rozwiązywaniem problemów i modernizacjami. Jest to stanowisko kierownicze, ale wymaga dużego praktycznego doświadczenia technicznego i wiedzy. Główni inżynierowie na dużych jachtach posiadają uprawnienia MCA Y1 lub Y2, mniejsze łodzie będą miały szefa o niższych uprawnieniach i mniejszy personel.

Obowiązki obejmują:

 • Zaopatrzenie, zakupy i zaopatrzenie.
 • Przygotowywanie posiłków dla pasażerów i załogi.
 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami i gotuj pod kierunkiem innych.
 • Sprzątanie kuchni.
 • Postępowanie zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i przechowywania żywności.
 • Wstępne przygotowanie żywności.

Raportuje do: Kapitana

Drugi inżynier

Drugi inżynier to także stanowisko wymagające wysokich kwalifikacji, wymagające uprawnienia lub licencji i kilkuletniego doświadczenia. Ten inżynier wyższego szczebla potrzebuje również wiedzy na temat rozwiązywania problemów i konserwacji wszystkich systemów jachtu.

Obowiązki obejmują:

 • Utrzymywanie i zarządzanie wszystkimi operacjami inżynieryjnymi.
 • Zatrudnianie, szkolenie i nadzorowanie wszystkich inżynierów.
 • Zarządzanie projektami wszystkimi aktualizacjami i modernizacjami, w tym zarządzanie budżetami, umowami i dostawcami.
 • Koordynowanie harmonogramu konserwacji całego jachtu zgodnie z harmonogramem użytkowania i sezonowością.
 • Utrzymywanie kosztów i rozliczanie operacji inżynieryjnych.
 • Projektowanie i przeprowadzanie wszystkie operacje związane z bezpieczeństwem.
 • Ustanawianie i utrzymywanie standardów działania i czystości w maszynowni.

Podlega: Głównemu inżynierowi

Inżynier OOW (oficer wachtowy).

OOW to stanowisko młodszego inżyniera, ale nadal licencjonowane. Istnieją dwie kategorie OOW – MEOL (Licencja Operatora Silnika Morskiego) i młodsza AEC (Kurs Asystenta Silnika). Ogólne obowiązki są podobne i obejmują wspieranie starszych inżynierów oraz realizację niezależnych zadań. Uprawnienie AEC jest poziomem podstawowym dla licencjonowanej załogi, ale wymaga szkolenia i certyfikacji.

Obowiązki obejmują:

 • Wspieranie szefa we wszystkich projektach.
 • Utrzymywanie czystej i bezpiecznej maszynowni.
 • W razie potrzeby wykonanie wszystkich zadań związanych z konserwacją, rozwiązywaniem problemów i naprawami.
 • Czasami pomaganie przy innych operacjach na statku, takich jak obsługa linii.

Podlega: Głównemu Inżynierowi

Specjalista ds. elektroniki/technologii (ETO)

ETO bierze odpowiedzialność za całą technologię audiowizualną i informacyjną na pokładzie. Podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie pasażerom dostępu do Internetu, filmów, telewizji i muzyki. Na tym stanowisku występuje spora ilość interakcji z pasażerami, a ETO potrzebuje dobrych umiejętności rozwiązywania problemów, które idą w parze z umiejętnościami obsługi klienta.

Obowiązki obejmują:

 • Upewnienie się, że wszystkie systemy audiowizualne i rozrywkowe są zawsze dostępne dla pasażerów.
 • W razie potrzeby pomaganie pasażerom w zakresie technologii osobistej i systemów pokładowych.
 • Przeprowadzanie regularnej konserwacji i modernizacji sieci, systemów informacyjnych i systemów audio-wideo w ramach rozkładów jazdy pasażerów.
 • W razie potrzeby pomaganie innym inżynierom, szczególnie w przypadku systemów elektronicznych.
 • W razie potrzeby współpracowanie z innymi działami ds. operacji łodziowych i pasażerskich.

Podlega: Głównemu Inżynierowi

Młodszy Inżynier

Jest to stanowisko niższe lub podstawowe dla osoby posiadającej umiejętności inżynieryjne, ale bez formalnych licencji i certyfikatów. Młodszy inżynier pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa i czystości oraz w razie potrzeby pomoże we wszelkich zadaniach inżynieryjnych. Umiejętność rozwiązywania problemów i naprawiania rzeczy otwiera to miejsce dla każdego, kto jest w stanie i chce wykonać tę pracę.

Obowiązki obejmują:

 • Pomoc przy czyszczeniu, konserwacji i funkcjach bezpieczeństwa.
 • Pomoc w dowolnym miejscu na jachcie.
 • W razie potrzeby pomaganie starszym inżynierom, dokładnie przyjmując wskazówki i postępując zgodnie z instrukcjami.
 • Stale rozwijanie umiejętności.

Podlega: Głównemu Inżynierowi

 

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem jachtu, czy rozważasz wejście do tej dynamicznej branży z ustaloną i niezawodną załogą, istotne jest zrozumienie hierarchicznej struktury jachtu, priorytetów misji i oczekiwań płacowych. Dokonując rozeznania w zakresie złożoności żeglarstwa przed zatrudnieniem swojego zespołu, możesz z pewnością wybrać odpowiednią dla swoich potrzeb grupę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Bycie na bieżąco z najważniejszymi trendami w branży i znajomość możliwości każdego rodzaju stanowiska załogi jachtowej umożliwi podejmowanie rozsądnych decyzji, które zapewnią bezpieczną i opłacalną podróż. Z wykwalifikowanym personelem u steru możesz podróżować bez przeszkód w luksusie i odkrywać nowe miejsca ze spokojem ducha.

Zdjęcie dodane przez Pixabay

Leave a Reply