Prawo jachtowe dla załogi jachtu

Jako początkujący członek załogi robiącej karierę na pokładzie jachtu, może się okazać, że musisz samodzielnie uporządkować wiele aspektów swojego nowego stylu życia. Przed podjęciem pierwszej pracy na jachcie, a nawet już mieszkając i pracując na pokładzie, będziesz musiał samodzielnie poruszać się po sektorach: szkolenia załóg, zakwaterowania i finansów, z których każdy ma własne aspekty prawne do zrozumienia i przezwyciężenia.

Zrozumiałe jest, że wiele problemów, które pojawiają się przed załogą jachtu może wynikać z braku wiedzy prawniczej. Dlatego też poniżej znajdziesz podsumowanie wymagań prawnych, z jakimi boryka się załoga pracująca w branży jachtowej.

Wymagania prawne dla załogi jachtu

Szkolenie i kwalifikacje załogi

W zależności od poszukiwanego stanowiska na pokładzie oferowanych jest wiele kursów szkoleniowych dla załogi , które pomogą Ci przygotować się do kariery żeglarskiej. Jednak istnieją dwa kursy, które musisz przejść zgodnie z prawem jachtowym. Są to STCW95 i ENG1.

STCW95 / 2010

STCW (Standardy szkolenia, wydawania świadectw i pełnienia wacht dla marynarzy) to uznawany na całym świecie standard certyfikacji wymagany przez wszystkich marynarzy pracujących na statkach handlowych o długości powyżej 24 metrów. Obejmuje on załogę pracującą na statkach handlowych, promach, statkach wycieczkowych i jachtach.

Certyfikat STCW jest również zalecany dla osób poszukujących pracy na prywatnych jachtach, ponieważ właściciele, kapitanowie i / lub firmy zarządzające rzadko zatrudniają załogę bez niego.

Podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa STCW obejmuje pięć kursów lub modułów zaprojektowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej załodze na pokładzie. Umożliwiają one zrozumienie podstawowych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania, niezbędnych dla każdego, kto pracuje na morzu.

Jaka jest różnica między STCW 95 a STCW 2010?

Mówiąc najprościej, STCW 2010 to zaktualizowana wersja konwencji STCW 95 i STCW 78.

Są one znane jako takie, ponieważ te wymagania szkoleniowe zostały po raz pierwszy wprowadzone w 1978 r. i zaktualizowane w 1995 r. Dalsze zmiany, znane jako „poprawki z Manili do konwencji i kodeksu STCW”, przyjęto 25 czerwca 2010 r. jako STCW 2010.

O co chodzi?

Szkolenie STCW Basic Safety zawiera pięć kursów lub modułów, które stanowią podstawę uzyskania certyfikatu. Każdy z nich dotyczy konkretnego obszaru bezpieczeństwa morskiego i podstawowej wiedzy:

Bezpieczeństwo osobiste i obowiązki społeczne (PSSR)

Półdniowy kurs stacjonarny obejmujący podstawowe szkolenie wprowadzające w zakresie procedur bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Zapoznaje również nowicjuszy z warunkami zatrudnienia i środowiskiem pracy na pokładzie.

Zapobieganie pożarom i gaszenie pożarów (FP&FF)

Dwuipółdniowy kurs przedstawiający środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka pożaru, przyczyn pożarów i sposobów ich gaszenia. Również praktyczne szkolenie z wykorzystaniem sprzętu przeciwpożarowego i aparatu oddechowego do gaszenia różnego rodzaju i rozmiarów pożarów.

Techniki przetrwania osobistego (PST)

Jednodniowy kurs uczący działań, jakie należy podjąć, aby chronić się w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje praktyczny trening z użyciem kamizelek ratunkowych i nadmuchiwanych tratw ratunkowych.

Podstawowa pierwsza pomoc (EFA)

Jednodniowy kurs praktyczny łączący teorię i szkolenie praktyczne w zakresie podstawowej pierwszej pomocy i umiejętności ratowania życia.

Biegłość w świadomości bezpieczeństwa (PSA)

Półdniowy kurs zapewniający wiedzę, zrozumienie i biegłość personelowi zamierzającemu pracować na statkach. Ten certyfikat jest ostatnim wymaganiem dla załogi jachtu, która wcześniej nie miała szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Te pięć modułów tworzy moduły szkolenia podstawowego STCW i często oferowane są razem w ciągu jednego tygodnia za jedną opłatą.

Zaświadczenie lekarskie marynarza / ENG1

Oprócz STCW95 będziesz musiał uzyskać zaświadczenie lekarskie marynarza znane jako  ENG1, zanim będziesz mógł pracować na morzu. Jest to podstawowe badanie wykonywane przez lekarza posiadającego certyfikat MCA i kosztuje około 100 euro.

ENG1 to badanie lekarskie ustalane przez MCA (Agencję Morską i Przybrzeżną) w celu oceny, czy osoby są zdolne do pracy na statku morskim i wykonywania obowiązków na morzu. Będziesz potrzebować ENG1, jeśli dowodzisz statkiem (jesteś kapitanem), służysz na statku handlowym lub jesteś marynarzem.

MLC (Konwencja o pracy na morzu) stanowi, że każdy marynarz musi posiadać ważne orzeczenie lekarskie, uznane przez administrację, zanim będzie mógł podjąć pracę na morzu. Zatem, zaświadczenie ENG1 jest tym, którego potrzebujesz do pracy na jachcie lub statku.

[Uwaga: aby zostać członkiem załogi na pokładzie krajowego statku pasażerskiego wypływającego w morze, będziesz potrzebować zaświadczenia lekarskiego ML5.]

Certyfikat ENG1 jest przyznawany po ukończeniu podstawowego badania lekarskiego, przeprowadzonego przez lekarza akredytowanego przez MCA (AD). Certyfikat ENG1 może być ważny do dwóch lat.

Dlaczego potrzebujesz certyfikatu ENG1?

Celem badania ENG1 jest ustalenie, czy masz jakieś schorzenia, które mogą spowodować, że nie będziesz w stanie wykonywać swoich obowiązków na pokładzie. Gwarantuje, że jesteś odpowiednio sprawny i nie cierpisz na żadne schorzenia, które mogą ulec pogorszeniu w czasie przebywania na morzu lub zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu osób wokół Ciebie.

Firmy ubezpieczeniowe wymagają, aby jachty spełniały wymogi dotyczące bezpiecznej obsady załogi, aby jacht ubezpieczyć. Oznacza to, że cała załoga musi być w pełni zgodna ze STCW (Standardy szkolenia, certyfikacji i pełnienia wacht dla marynarzy). Aby uzyskać  podstawowy certyfikat bezpieczeństwa STCW, należy najpierw przejść badania ENG1.

Kiedy powinieneś przystąpić do badania ENG1?

Ponieważ przed rozpoczęciem pracy na jachcie potrzebujesz certyfikatu ENG1, dobrym pomysłem jest poddanie się badaniu lekarskiemu, gdy tylko podejmiesz kroki, aby rozpocząć karierę jako członek załogi. Będzie wtedy musiał być odnawiany co dwa lata.

ENG1 może być nie tylko warunkiem wstępnym każdego obowiązkowego kursu szkoleniowego STCW, ale również korzystne jest, abyś jak najwcześniej dowiedział się, czy istnieją jakieś medyczne powody, które uniemożliwiają Ci pracę w branży żeglarskiej.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

W​szyscy pracownicy na pokładzie jachtu będą musieli ukończyć kurs bezpieczeństwa. Zatem dobrze jest upewnić się, że Twój STCW95 zawiera moduł bezpieczeństwa. Jeśli nie, musisz ukończyć kurs bezpieczeństwa.

Od stycznia 2014 r. IMO wprowadziła kurs dla całego personelu zatrudnionego lub zaangażowanego na pokładzie statku. Dotyczy to każdego – od fryzjera po ekipy rozrywkowe.

MLC 2006

Konwencja o pracy na morzu (MLC) z 2006 r. weszła w życie 20 sierpnia 2013 r. Konsoliduje ona i aktualizuje ponad 65 międzynarodowych norm pracy dotyczących marynarzy, przyjętych w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat w celu zapewnienia wszystkim marynarzom prawa do godnego życia i warunków pracy na statku, na którym pracują.

Cele MLC

MLC, obejmująca osoby pracujące na morzu, ma na celu zapewnienie wszechstronnej ochrony praw marynarzy, a także ustanowienie równych szans dla krajów i właścicieli statków zobowiązanych do zapewnienia marynarzom godnych warunków pracy i życia. MLC, składająca się z 16 artykułów zawierających ogólne przepisy dotyczące życia na morzu, zawiera również pięć tytułów, w których pogrupowano przepisy szczegółowe:

 • 1: Minimalne wymagania dla marynarzy do pracy na statku
 • 2: Warunki zatrudnienia
 • 3: Zakwaterowanie, obiekty rekreacyjne, wyżywienie i wyżywienie
 • 4: Ochrona zdrowia, opieka medyczna, opieka społeczna i ochrona socjalna
 • 5: Zgodność i egzekwowanie

Pamiętaj, że jeśli dołączysz do jachtu zarejestrowanego komercyjnie jako członek załogi, będziesz chroniony konwencją MLC 2006. Jeśli jednak jesteś zatrudniony na prywatnym jachcie, pamiętaj, że możesz nie korzystać z tych samych praw. Ważne jest, aby przed wejściem na jacht poprosić o kopię umowy, aby zapewnić bezpieczne i akceptowalne warunki pracy. 

Minimalne wymagania dla marynarzy do pracy na statku

Ta sekcja jest podzielona na cztery części:

 • Minimalny wiek: marynarze powinni mieć co najmniej 16 lat (18 lat do pracy w nocy i na obszarach niebezpiecznych)
 • Stan zdrowia: pracownicy powinni być medycznie zdolni do wykonywania obowiązków, które wykonują. Kraje powinny wydawać zaświadczenia lekarskie określone w STCW
 • Szkolenie: Marynarze powinni zostać przeszkoleni w zakresie swoich obowiązków, a także przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa osobistego
 • Usługi rekrutacyjne / pośrednictwa pracy: Załoga powinna znać odpowiednie procedury rekrutacyjne, rejestrację, procedury składania skarg i rekompensaty w przypadku niepowodzenia rekrutacji.
Warunki zatrudnienia MLC

MLC określa warunki zatrudnienia załogi jachtu, określając:

 • Umowy: powinny być jasne i prawnie wykonalne
 • Wypłaty: Wynagrodzenie wypłaca się co najmniej raz w miesiącu i powinno być regularnie przekazywane rodzinie, jeśli jest taka potrzeba
 • Godziny odpoczynku: Maksymalny czas pracy nie powinien przekraczać 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym i 72 godzin w każdym okresie siedmiodniowym. Lub przynajmniej dziesięć godzin odpoczynku w dowolnym okresie 24-godzinnym i 77 godzin w dowolnym okresie siedmiodniowym. Dzienny czas odpoczynku nie może być podzielony na więcej niż dwa okresy, a przynajmniej sześć godzin odpoczynku należy zapewnić kolejno w jednym z tych dwóch okresów
 • Urlop: Wszyscy marynarze mają prawo do urlopu corocznego oraz urlopu na lądzie. Uprawnienie do corocznego urlopu należy zasadniczo obliczać na podstawie minimum 2,5 dnia kalendarzowego na miesiąc zatrudnienia
 • Repatriacja: Powrót do kraju zamieszkania powinien być bezpłatny
 • Strata: w przypadku utraty lub rozbicia statku cała załoga ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Załoga: każdy statek powinien mieć wystarczający poziom załogi (MSMD)
Zakwaterowanie marynarzy, zaplecze rekreacyjne, wyżywienie i wyżywienie
 • Zakwaterowanie: powinno „promować zdrowie i dobre samopoczucie marynarzy”. Szczegółowe wytyczne podają minimalne wymagania dla różnych typów pomieszczeń
 • Żywność i wyżywienie: zarówno jakość, jak i ilość, w tym woda, reguluje państwo bandery. Wszyscy kucharze powinni mieć odpowiednie przeszkolenie
Zdrowie marynarzy, opieka medyczna, opieka społeczna i ubezpieczenie społeczne
 • Opieka medyczna: Załoga powinna mieć zapewnioną opiekę medyczną na pokładzie i mieć do niej dostęp, co do zasady nieodpłatnie i o jakości porównywalnej do standardów opieki zdrowotnej na lądzie. Kraje powinny zagwarantować leczenie na lądzie w poważnych przypadkach
 • Odpowiedzialność właścicieli statków: Marynarze chronieni są przed finansowymi skutkami choroby, obrażeń lub śmierci, które wystąpiły w związku z ich zatrudnieniem. Obejmuje to co najmniej 16 tygodni wypłaty wynagrodzenia po rozpoczęciu choroby
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobieganie wypadkom: wszystkim marynarzom należy zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko, zarówno w godzinach pracy, jak i w czasie odpoczynku, przy zachowaniu odpowiedzialnych środków bezpieczeństwa
 • Dostęp do udogodnień socjalnych na lądzie: państwa bandery powinny oferować obiekty i usługi socjalne, kulturalne, rekreacyjne i informacyjne oraz zapewniać łatwy dostęp do nich wszystkim marynarzom
 • Ubezpieczenie społeczne: powinno być dostępne dla wszystkich marynarzy
Zgodność i egzekwowanie przepisów MLC

Państwa bandery są odpowiedzialne za zapewnienie wdrożenia przepisów dotyczących statków podnoszących ich banderę.

Ogólne warunki zatrudnienia

Praca na jachcie nie jest porównywalna z jakąkolwiek branżą lądową. Wielu pracodawców może prosić Cię o podpisanie umów załogi, umów o zachowaniu poufności i / lub pełnych opisów stanowisk. Załoga zwykle otrzymuje wynagrodzenie co miesiąc i rzadko otrzymuje wynagrodzenie za nadgodziny. Wiele jachtów oferuje pakiety świadczeń, które mogą obejmować ubezpieczenie zdrowotne, płatne urlopy (od dwóch do ośmiu tygodni w roku), roczne przeloty i dodatki na naukę.

Wizy

Wizy są niezwykle ważne, jeśli pracujesz na jachcie, a brak odpowiednich wiz może Cię kosztować pracę.

Wiza B1 / B2

Wiele jachtów pod banderą zagraniczną zatrudnia załogę spoza Ameryki tylko wtedy, gdy posiadają wizę B1 / B2 do Stanów Zjednoczonych. Jest to specjalna wiza nieimigracyjna, która jest niezbędna dla każdej potencjalnej załogi, jeśli chce pracować na luksusowym jachcie, który jest jachtem pod banderą USA i / lub wpływa na wody USA.

Wiza Schengen

Państwa Schengen to 26 krajów europejskich, które podpisały traktat zezwalający posiadaczom wizy Schengen na swobodne podróżowanie między nimi. Te kraje to Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Załoga luksusowego jachtu prawie na pewno będzie wiązała się z wejściem i podróżowaniem po państwach Schengen, dlatego niezbędne jest uzyskanie wizy Schengen z Ambasady kraju, który odwiedzisz jako pierwszy.

Wiza australijska

Australia zapewnia wizę dla jacht dla załogi odwiedzającej jej wybrzeża. Wiza dla załogi jachtu pozwala załodze jachtu pracować na pokładzie statków z Australii przez okres do jednego roku.

Zgodnie z departamentem imigracyjnym rządu australijskiego musisz być zatrudniony jako członek załogi jachtu i być sponsorowany przez zatwierdzonego sponsora załogi jachtu lub podać dane potencjalnego sponsora, który wystąpił o zatwierdzenie.

Jeśli otrzymasz tę wizę, możesz:

 • Przebywaj w Australii zwykle nie dłużej niż 12 miesięcy
 • Wjeżdżać do Australii tyle razy, ile chcesz, podczas gdy wiza jest ważna
 • Pracować na jachcie swojego sponsora, gdy jesteś w Australii

Nie możesz jednak wykonywać żadnej pracy, która wykracza poza zwykłą codzienną rutynową konserwację lub działalność jachtu.

Książeczka żeglarska

Kiedy już masz pracę, powinieneś ubiegać się o książeczkę marynarza, która jest osobistym dziennikiem zawierającym wszystkie informacje na temat Twoich poprzednich stanowisk pracy i czasu na morzu. Książka marynarza pomoże Ci udowodnić, jakie masz doświadczenie i jakie kwalifikacje zdobyłeś. Potwierdza ona, że pracujesz na jachcie.

Aby ubiegać się o książeczkę żeglarską, należy skontaktować się z rejestrem bander jachtu. Książeczka żeglarska jest również dokumentem obowiązkowym przy ubieganiu się o wizy tranzytowe.

Więcej na temat państwa bandery znajdziecie tutaj.

Leave a Reply