BREXIT: w 2020 r. bandera brytyjska pozostanie w UE

Brexit: w dniu 29 stycznia 2020 r. Parlament Europejski zebrał się na sesji plenarnej w Brukseli, gdzie zagłosował i ratyfikował tekst umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Oznacza to, że w nocy z 31 stycznia 2020 r. na 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej.

Włoski urząd celny opublikował w dniu 28 stycznia 2020 r. komunikat informujący, że umowa ta reguluje brytyjskie opuszczenie Unii w uporządkowany sposób dla obywateli i spółek, przewidując okres przejściowy od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

https://www.pressmare.it/en/services/sos-yachting/2020-01-31/latest-italian-news-brexit-italian-customs-authority-25171

Dlatego też do końca 2020 r. wszystko pozostaje niezmienione. Prawodawstwo i procedury UE dotyczące swobodnego przepływu osób, usług, kapitału i towarów pozostaną w mocy w Zjednoczonym Królestwie.

W związku z powyższym, pomimo brexit, Wielka Brytania będzie nadal uważana za część obszaru celnego i VAT UE, to właściciel będący rezydentem Wielkiej Brytanii nie będzie mógł korzystać z ulgi czasowej, przynajmniej do 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że jachty z opłaconym VAT pływające pod brytyjską banderą do 31 grudnia 2020 r. utrzymują system swobodnego poruszania się po morzach terytorialnych Unii. Ponadto, ponieważ Wielka Brytania stanowi część obszaru celnego i VAT UE, to właściciel będący rezydentem Wielkiej Brytanii nie będzie mógł korzystać z ulgi czasowej, przynajmniej do 1 stycznia 2021 r.

 

Do końca 2020 r. transakcje związane z jachtami między unijnymi podmiotami gospodarczymi a Wielką Brytanią będą nadal podlegać przepisom przepisów wewnętrznych dotyczących „transakcji wewnątrzwspólnotowych”. W odniesieniu do niektórych przypadków będzie istniał obowiązek przedstawienia deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz.

Dopiero po 31 grudnia 2020 r. Wielka Brytania nie będzie już częścią obszaru celnego i podatkowego (VAT i akcyza) Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2021 r. przepływ towarów między Wielką Brytanią a UE będzie oznaczał handel z krajem trzecim. Do tego czasu Unia Europejska i Wielka Brytania będą mogły ustanowić jasne i korzystne zasady dotyczące towarów wprowadzanych, opuszczanych lub przewożonych przez obszar celny i podatkowy Unii i UK. Rok 2020 będzie zatem rokiem negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską (i jej krajami).

Leave a Reply