NOWE przepisy VAT dotyczące czarterów jachtów w UE od 2020 r.

Dotąd w Unii Europejskiej obowiązywały różne zasady rozliczania stawki VAT czarterów jachtów w takich krajach jak Włochy, Malta, Francja, a nawet Grecja i Chorwacja .

Dlatego też Komisja Europejska zdecydowała zharmonizować przepisy obowiązujące we Włoszech, Francji, na Malcie i Cyprze dotyczące obniżenia podatku VAT od podstawy opodatkowania umów czarterowych oraz zastosować ogólne kryteria zawarte w art. 56 i 58 unijnej dyrektywy VAT 2006/112/UE.

Według Komisji Europejskiej od 2020 r. jedynymi możliwym sposobem na obniżenie podatku VAT powinna być redukcja proporcjonalna do rejsu poza wodami europejskimi. Komisja Europejska zatem zwróciła się do wyżej wymienionych krajów o zmianę ich przepisów w celu zastosowania nowych zasad od 1 stycznia 2020 r.

Wdrożenie nowych przepisów dotyczących obniżek podatku VAT będzie obowiązywać na tych samych warunkach i na ten sam czas w różnych krajach.

Francja znosi „ryczałtową obniżkę podatku VAT” na czartery jachtów

W odpowiedzi na planowane zmiany, francuski organ podatkowy w dniu 30 stycznia 2020 r. opublikował nowe przepisy dotyczące podatku VAT mające zastosowanie do czarterów jachtów rozpoczynających się na wodach francuskich. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1490-PGP.html

Poinformował również, że wcześniej stosowana zasada ryczałtu została anulowana, a teraz zostanie zastosowana nowa zasada rozliczania stawki VAT. 

Nowa zasada stanowi, że podatek VAT nalicza się według pełnej stawki 20%, gdy jacht znajduje się na wodach UE. Z kolei podatek VAT nie będzie miał zastosowania do rejsu na wodach międzynarodowych poza UE. 

Zasada opiera się na czasie, a nie na odległości, co oznacza, że czarterowane jachty powinny spędzać więcej czasu na wodach międzynarodowych poza UE, aby skorzystać z ulg w podatku VAT. 

Sposoby potwierdzania czasu spędzonego na wodach francuskich i międzynarodowych będą oparte na danych z systemu automatycznej identyfikacji (AIS) zgodnego z Konwencją SOLAS.

Umowy czarterowe Francji podpisane przed 30 marca 2020 r. nie podlegają nowej zasadzie. Ryczałt nadal obowiązuje w odniesieniu do tych umów, tak jak miało to miejsce w 2019 r.

Nowe przepisy są nadal przedmiotem konsultacji społecznych, co oznacza, że mogą ulec zmianie do 20 marca 2020 r.

Włochy wprowadzają zmiany w podatku VAT od czarterów jachtów od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2020 r. czarterujący chcący rozpocząć czarter jachtu we Włoszech będą musieli zapłacić 22% podatku VAT od kosztu czarteru. 

W ubiegłym miesiącu włoski parlament opublikował raport opisujący zmiany w podatku VAT od czarterów jachtów, które rozpoczynają się na wodach Włoch. https://www.ligurianautica.com/nautica-e-fisco/fisco-dalla-legge-di-bilancio-2020-nuove-regole-per-il-noleggio-di-yacht/49731/

Nowe przepisy wyeliminują „ryczałtowe kryteria obniżenia podatku VAT”, które obowiązywały wcześniej. 

Wcześniej jachty większe niż 24 m kwalifikowały się do obniżenia podatku VAT – standardowe 22% można było obniżyć do zaledwie 6,6%.

Stawka 22% będzie miała zastosowanie do wszystkich czarterów jachtów  rozpoczynających się we Włoszech i / lub tych, które zaczynają się poza terytorium UE, a następnie wpływają na wody włoskie od  dnia 1 kwietnia 2020 r.

Nowe przepisy będą obowiązywać niezależnie od daty podpisania umowy czarterowej. 

Oczekuje się, że włoski przychód śródlądowy wyda nową metodę obliczania podatku VAT przed 29 lutego 2020 r. 

Leave a Reply