Ubezpieczenie jachtu – dlaczego jest tak ważne?

Bitwa morska pod Gibraltarem - Hendrick Cornelisz Vroom. Rijksmuseum, Amsterdam.
Bitwa morska pod Gibraltarem – Hendrick Cornelisz Vroom. Rijksmuseum, Amsterdam/Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna

W końcu przychodzi taki dzień, że kupujesz swój wymarzony jacht i chcesz, jak najszybciej się nim przepłynąć. W takim momencie ostatnią rzeczą, o której myślisz, jest  to, że coś może się stać z jachtem lub gośćmi na jachcie. Dlatego też powinieneś pomyśleć o ubezpieczeniu jachtu, aby móc pokryć koszty takich niefortunnych zdarzeń w przyszłości. Aby przybliżyć trochę temat polisy ubezpieczeniowej jachtów, w poniższym artykule postanowiłam omówić różne rodzaje ubezpieczenia jachtów, co one obejmują oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia.

Niezależnie od tego, czy jesteś wytrawnym żeglarzem, czy też jesteś początkującym, to masz wiele powodów, aby zabezpieczyć swój jacht. Niestety cały czas panuje błędne myślenie, że polisa ubezpieczeniowa jest tylko prostą i ogólną umową, którą można kupić i o niej zapomnieć, dopóki nie będzie potrzebna. Tymczasem prawda jest, że ubezpieczenie jachtu jest kwestią wielopłaszczyznową, a sama polisa ubezpieczeniowa jest umową, która rozpoczyna stałą i aktywną „relację” z ubezpieczycielem.

Co to jest ubezpieczenie morskie i ubezpieczenie jachtu?

Ubezpieczenie morskie jest instytucją uregulowaną w Tytule VIII Kodeksu Morskiego. Umową ubezpieczenia morskiego na podstawie artykułu 292 § 1 Kodeksu morskiego jest stan rzeczy, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zamian za składkę ubezpieczeniową, wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione wskutek niebezpieczeństw, na jakie przedmiot ubezpieczenia jest narażony w związku z żeglugą morską. Pojawia się, zatem, pojęcie interesu majątkowego związanego z żeglugą morską, który stanowi przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes finansowy każdej osoby, która doznaje uszczerbku w mieniu, traci to mienie, a także doznaje utraty spodziewanych korzyści. Zgodnie z zapisami kodeksu morskiego, przedmiot ubezpieczenia musi być jedynie związany z żeglugą, aby takie ubezpieczenie mogło nosić miano morskiego.

Z kolei ubezpieczenie jachtu jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Niestety ustawodawca nie narzucił obowiązku posiadania tego rodzaju ubezpieczenia. Ponadto w ramach przepisów nadrzędnych (w tym Kodeks Cywilny) istnieje pewna swoboda definiowania zakresu ubezpieczenia, oferowanego przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Tak, więc oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych różnią się od siebie. Oznacza, to że ubezpieczenie jachtu pomaga pokryć straty w razie wypadku i uszkodzenia mienia lub obrażeń pasażerów, w zależności od rodzaju polisy, którą kupisz.

Dlaczego należy ubezpieczyć jacht?

Pomimo, że ubezpieczenie jachtu jest dobrowolne, to ma ono swoje uzasadnienie finansowe. Firmy zajmujące się hipoteką morską na przykład nalegają na obowiązkowe ubezpieczenie w ramach procesu udzielania pożyczek pieniężnych.

Niezależnie od powyższego, istnieją przynajmniej dwa wyjątkowe powody, dla których ubezpieczenie jachtu nie jest „pożądane”, ale „musi być”. Po pierwsze powinieneś zabezpieczyć inwestycje kapitałowe poczynione w jacht przed szkodami, które ostatecznie mogłyby skutkować kosztownymi rachunkami za naprawę jachtu. Po drugie, posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia jachtu może pomóc w ochronie przed odpowiedzialnością względem osób trzecich w przypadku obrażeń lub szkód wyrządzonych na Twoim jachcie.

Rodzaje ubezpieczeń jachtu

Ubezpieczenie jachtu jest podobne do ubezpieczenia domu lub samochodu. Masz do wyboru kilka rodzajów ubezpieczeń, ale do najbardziej popularnych ubezpieczeń należą:

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które działa podobnie jak ubezpieczenie domu, może pokryć Twoją odpowiedzialność, gdy ktoś zostanie ranny na Twoim jachcie (np. w przypadku upadku lub poślizgnięcia);
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; Obejmuje obrażenia, które ponoszą inni podczas korzystania z łodzi (w tym rachunki medyczne i wydatki prawne).
 • ubezpieczenie mienia;
 • ubezpieczenie Collision Damage: podobne do ubezpieczenia mienia, ale obejmuje naprawę lub wymianę łodzi, jeśli ulegnie ona uszkodzeniu;
 • ubezpieczenie kompleksowe, które obejmuje jacht, jeśli uległ zniszczeniu, kradzieży lub uszkodzoniu w inny sposób niż podczas kolizji jachtów;
 • ubezpieczenie od nieodpowiedzialności (Uninsured Boater): obejmuje szkody i urazy spowodowane przez nieubezpieczonych żeglarzy;
 • Holowanie i pomoc: która obejmuje pomoc przy holowaniu jachtu z powrotem do doku.

Rodzaj ubezpieczenia jachtu będzie również zależało od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne oferty w zależności od rodzaju jachtu, który ubezpieczasz. Na przykład żaglówka będzie wymagać innego poziomu ubezpieczenia niż łódź mieszkalna lub motorówka.

Możesz także wybrać, czy chcesz ubezpieczyć jacht za jego wartość rynkową lub „uzgodnioną wartość”. Uzgodniona wartość obejmuje jacht w oparciu o kwotę, którą Ty i Twój agent ubezpieczeniowy ustalicie z góry. Wówczas jesteś objęty ubezpieczeniem, nawet jeśli faktyczna wartość łodzi zmniejsza się z powodu amortyzacji. Z kolei wartość rynkowa jachtu uwzględnia amortyzację.

Dodatkowo, niektóre firmy ubezpieczeniowe dają możliwość zawieszenia ubezpieczenia na okresy, w których nie będziesz korzystać z jachtu, na przykład podczas miesięcy zimowych.

Jak obliczyć składkę ubezpieczeniową?

Od małego pontonu do dużego jachtu, każdy typ łodzi przyciąga inny poziom ryzyka. Dlatego też podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodu – jachty zazwyczaj klasyfikuje się według rodzaju.

Rzeczywista wielkość jachtu nie jest tak ważna, jak jego wartość oraz, czy łatwo można go ukraść. Ponadto, miejsce, w którym używasz jacht, będzie miało wpływ na wysokość składki i może podlegać ograniczeniom w zakresie ochrony ze względu na lokalne warunki pogodowe. Wreszcie, przy obliczaniu składki bierze się pod uwagę doświadczenie właściciela jachtu i rodzaj użytkowania, tj. prywatny użytek, czarter lub jacht wyścigowy.

Na co powinieneś zwrócić uwagę w polisie ubezpieczeniowej?

Podczas gdy poziom składki jest oczywiście ważny, nie powinien być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danej firmy ubezpieczeniowej. Przede wszystkim powinieneś spróbować osiągnąć harmonijną równowagę między kosztami a korzyściami, które oferuje dana firma. Dlatego też należy pamiętać, że jeśli oferty polis są różne, to wybierz taką, który zapewnia odpowiednią ochronę Ciebie i jachtu. W takim przypadku sprawdź, jakie są najdroższe części Twojego jachtu i, czy dana oferta polisy zapewnia pokrycie szkód tej części. Ponadto, czy na przykład koszty wymiany tej części będą pokrywane na bieżąco.

Kolejną istotną kwestią w polisach ubezpieczeniowych są wyłączenia. Każda polisa ma wyłączenia, zatem upewnij się, jakie wyłączenia masz w potencjalnej polisie.

Sprawdź również, czy polisa ubezpieczeniowa będzie obejmowała wszystkie rejsy w dane miejsca, gdzie będziesz planował płynąć. Wreszcie, najważniejsze, upewnij się, że ubezpieczyciel, którego wybierzesz, jest zatwierdzony przez organ regulacyjny kraju, w którym się on znajduje.

Czego nie obejmuje standardowa polisa ubezpieczeniowa?

Typowa polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje:

 • uszkodzeń spowodowanych zużyciem jachtu;
 • pokrycia uszkodzeń spowodowanych rozmyślnym niewłaściwym zachowaniem pasażerów;
 • utraty wartości ze względu na wiek jachtu;
 • straty spowodowanej osmozą;
 • naprawy masztu, drzewca i żagli uszkodzonych podczas wyścigów, chyba że polisa została rozszerzona o te kwestie;
 • uszkodzenia silników jachtu po awarii;
 • kradzieży, chyba że zamontowane zostały odpowiednie zabezpieczenia.

Gdzie należy kupić polisę ubezpieczeniową?

Reasumując, powinieneś rozważyć zakup ubezpieczenia od specjalistycznego brokera ubezpieczeniowego, który doradzi Tobie wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla Twojego jachtu. Następnie wykorzysta on swoją znajomość rynku jachtowego, aby pomóc Ci w załatwieniu polisy spełniającej wszystkie Twoje potrzeby.

Możesz także wykupić ubezpieczenie bezpośrednio od ubezpieczyciela, który zapewni Ci jedynie korzyści z zakresu ubezpieczenia jego firmy ubezpieczeniowej.

Obowiązki firmy ubezpieczeniowej wynikające z polisy ubezpieczeniowej

Polisa ubezpieczeniowa, którą wybierzesz, będzie służyła jako umowa między Tobą a Twoją firmą ubezpieczeniową. Oboje macie określone prawa i obowiązki zgodnie z warunkami tej umowy. Jeśli płacisz składki i przestrzegasz innych warunków umowy, firma ubezpieczeniowa zgadza się zapłacić za straty objęte Twoją polisą.

Firmy ubezpieczeniowe muszą również przestrzegać przepisów o ubezpieczeniach i działać w dobrej wierze. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie zapłaci prawnie uzasadnionego roszczenia, odmówi obrony przed roszczeniami lub w inny sposób postąpi niesprawiedliwie, można złożyć pozew przeciwko niej.

Gdzie ubezpieczyć jacht w Polsce?

Kilka dużych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce ma w ofercie polisy morskie, dedykowane żeglarzom. Od kilku lat na polskim rynku działają również zagraniczni ubezpieczyciele, którzy specjalizują się w polisach dla wszelkich środków transportu wodnego. Z ubezpieczeniem jachtu nie ma więc większego problemu, trudności pojawiają się dopiero przy wyborze oferty.

I w końcu….

Upewnij się, że szczegółowo przeanalizujesz wszelkie potencjalne oferty polis ubezpieczeniowych przed dokonaniem ostatecznego zakupu. Wówczas będziesz miał 100% pewność, że dokonałeś dobrego wyboru ochrony swojego jachtu. Wtedy będzie mógł spokojnie i bez obaw cieszyć się ze spełnienia marzenia o swoim jachcie.

Bitwa pod Oliwą 1627 r. – obraz Stefana Płużańskiego / Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna

Leave a Reply