VAT i jachty — pytania i odpowiedzi

Podatek VAT jest ważnym tematem dla właścicieli jachtów żeglujących w obrębie UE. Wpływa on bowiem czasami na wybór miejsca rejestracji jachtu. Poniżej zamieszczam aktualizację najczęściej zadawanych pytań właścicieli dotyczących podatku VAT w UE i jachtów

1. Jaka jest ogólna zasada dotycząca unijnego podatku VAT i jachtów?

Wszystkie jachty pływające po wodach UE opodatkowuje się podatkiem VAT. Wyjątkowo właściciel jachtu może kwalifikować się do zwolnienia celnego, takiego jak odprawa tymczasowa, lub do zwolnienia z podatku VAT. Przykładem wówczas może być eksploatacja jachtu w celach komercyjnych. W razie wątpliwości jednak – zapłać VAT.

2. Jestem rezydentem UE i używam swojego jachtu do prywatnego użytku rekreacyjnego w UE. Czy mój jacht trzeba opodatkować podatkiem VAT?

Tak – władze UE będą oczekiwać, że Twój statek posiada status „opłacony” na VAT.

3. Jestem rezydentem UE i używam swojego jachtu do prywatnego użytku rekreacyjnego w UE. Czy mogę zgodnie z prawem uniknąć płacenia podatku VAT, będąc właścicielem i/lub rejestrując swój jacht w jurysdykcji spoza UE?

Nie. Organy UE „przeglądają” wszelkie prawa własności i/lub rejestracje jachtu spoza UE i ustalają obowiązek zapłaty podatku VAT od jachtu w miejscu zamieszkania głównych użytkowników jachtu. Mam tu na myśli osobę (y) która (e) korzysta (ją) z jachtu.

4. Czy mogę uniknąć płacenia podatku VAT za mój jacht, prowadząc go jako firmę czarterową?

Jachty prowadzone w dobrej wierze jako komercyjne firmy, mogą w pewnych ograniczonych okolicznościach, kwalifikować się do zwolnienia z podatku VAT. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

5. Nie jestem rezydentem UE i używam swojego jachtu do prywatnego użytku rekreacyjnego w UE. Czy mój jacht trzeba opodatkowany podatkiem VAT?

Potencjalnie możesz używać jacht w UE bez płacenia VAT. Musisz jednak wówczas jeśli przestrzegać unijnych przepisów dotyczących odprawy czasowej.

6. Gdzie zapłacę podatek VAT od mojego jachtu?

W przypadku nowego jachtu zakupionego przez osobę prywatną od dostawcy zarejestrowanego jako podatnik VAT w UE podstawową zasadą jest, że podatek VAT należy zapłacić w państwie członkowskim UE, w którym statek będzie zużywany (tj. głównie używany/utrzymywany). Takie podejście wynika z przepisów UE dotyczących podatku VAT i nowych środków transportu. Mają one na celu uniemożliwienie prywatnym właścicielom zakupu jachtu w państwie członkowskim UE z niską stawką VAT, a następnie używania jachtu w państwie członkowskim UE z wyższą stawką VAT. Zgodnie z tymi przepisami, nowy statek definiuje się jako każdy jacht o długości całkowitej powyżej 7,5 metra, dla którego od pierwszego wejścia do eksploatacji upłynęły mniej niż 3 miesiące lub który pływał o własnych siłach przez mniej niż 100 godziny.

7. Czy można odroczyć i/lub zmniejszyć unijny podatek VAT, który płacę za prywatny jacht w ramach leasingu lub wynajmu?

Jeśli rozważany program leasingu i/lub wynajmu jachtu wiąże się przede wszystkim z odroczeniem i/lub zmniejszeniem kwoty podatku VAT należnego z tytułu zakupu lub importu prywatnego jachtu do UE, to sugeruję zachowanie ostrożności. Chociaż takie programy znacznie różnią się pod względem metodologii, podstawową cechą wspólną jest stworzenie sztucznej struktury w celu manipulowania korzystaniem z unijnej rejestracji VAT w celu uzyskania korzyści podatkowej, która w przeciwnym razie nie byłaby dostępna dla prywatnego jachtu. Takie systemy są ryzykowne i prawdopodobnie najlepiej ich unikać w świetle stale zmieniającego się orzecznictwa UE i toczących się dochodzeń Komisji Podatkowej UE.

8. Czy jacht można uznać za opłacony na VAT ze względu na jego wiek?

Zgodnie z przejściowymi ustaleniami dotyczącymi jednolitego rynku UE niektóre jachty używane jako prywatne jednostki rekreacyjne w czasie tworzenia jednolitego rynku UE, uznaje się za opłacone na VAT w ramach programu ulg związanych z wiekiem. Aby jacht mógł skorzystać z tego programu, należy udowodnić, że jacht używano jako jednostka rekreacyjna w dniu 1 stycznia 1985 r. ORAZ cumowano w UE w dniu 31 grudnia 1992 r. Dwa lata później Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły do ​​jednolitego rynku UE, co przesunęło odpowiednie daty – „używane przed 1 stycznia 1987 r. ORAZ zacumowane w UE w dniu 31 grudnia 1994 r.”

9. Czy jacht opłacony na VAT może utracić status płatnika VAT?

Tak. Jacht opłacony na VAT może utracić status płatnika VAT. Przykłady, w jaki sposób jacht może utracić status opłaconego podatku VAT, obejmują:

– Zapłacony podatek VAT zwrócono (tj. gdy właściciel będący zarejestrowanym podatnikiem VAT mógł odzyskać podatek VAT zapłacony przy zakupie statku); lub

– Statek sprzedani, gdy fizycznie znajdował się poza obszarem VAT; lub

– Statek fizycznie znajduje się poza UE przez ponad trzy kolejne lata.

Ponadto, jeżeli statek znacząco się ulepszy lub zmodyfikuje bez uiszczenia podatku VAT za ulepszenia lub modyfikacje, nie można go już uznać za w pełni opłacony podatek VAT.

Zdjęcie Jürgen z Pixabay

Leave a Reply