Podatek od aktywów luksusowych na Balearach

Proponowany podatek od aktywów luksusowych na Balearach może mieć duży wpływ na branżę jachtów.

Właściciele jachtów na Balearach mogą wkrótce stanąć w obliczu nowego podatku. Obecnie hiszpański rząd rozważa stworzenie specjalnego podatku dla Balearów, który obejmowałby luksusowe aktywa należące do spółek. Wg hiszpańskiego jest to wyłącznie swoistego rodzaju pozorność, ponieważ w rzeczywistości są one aktywami osobistymi. Mowa tutaj o jachtach, rezydencjach, luksusowych samochodach i dziełach sztuki. Rząd hiszpański swoją decyzję argumentuje tym, że zamożne osoby ukrywają te aktywa za spółkami celem unikania płacenia od nich podatków.

Obecnie nie ma wyczerpującej listy, ile z tych aktywów znajduje się na Balearach. Jednakże istnieje możliwość, żeby ​​informacje te można było zebrać, jednocześnie porównując dane podatkowe. W Hiszpanii uważa się, że Baleary są jednym z najbardziej prawdopodobnych miejsc w Hiszpanii i basenie Morza Śródziemnego, gdzie dochodzi do tego typu uchylania się od płacenia podatków.

Baleary są popularnym celem podróży właścicieli jachtów. Nowy podatek może więc mieć znaczące implikacje dla branży jachtowej. Wraz ze wzrostem ilości spółek celowych na Balearach, rząd hiszpański staje się coraz restrykcyjny w zapewnieniu płacenia podatków od tych aktywów. Uchylanie się od płacenia podatków przez osoby zamożne od dawna budzi niepokój. Zatem nowy podatek ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez skupienie się na własności luksusowych aktywów na Balearach.

Jeśli rząd hiszpański wprowadzi nowy podatek, to otrzyma on zadanie stworzenia specjalnego podatku dla Balearów. Byłby on ukierunkowany na posiadanie luksusowych aktywów przez spółki celowe. Proponowany podatek nie tylko zapewniłby płacenie podatków od tych aktywów, ale także pomógłby stworzyć równe warunki działania dla wszystkich właścicieli firm.

Proponowany podatek od aktywów luksusowych na Balearach może mieć duży wpływ na branżę jachtów. Wraz ze wzrostem własności korporacyjnej jachtów ważne jest, aby rząd zapewnił płacenie podatków od tych aktywów. Propozycja nowego podatku ma na celu rozwiązanie tego problemu. To, czy podatek zostanie przyjęty, dopiero się okaże. Jasne jest, że debata na temat opodatkowania aktywów luksusowych w Hiszpanii jest daleka od zakończenia.

Zdjęcie Nicole PankallaPixabay

Leave a Reply