Zwolnienie jachtu z podatku VAT ze względu na jego wiek

Mimo że UE powstała prawie 28 lata temu, nadal istnieje duża liczba jachtów pływających po wodach UE objętych statusem „zwolniony z podatku VAT” ze względu na ich wiek. Status ten ma zastosowanie do jachtów zbudowanych przed 1 stycznia 1985 r. oraz znajdujących się w UE w dniu 1 stycznia 1993 r. Jachty spełniające te kryteria mogą być uznane za opłacone na VAT na mocy przepisów przejściowych dotyczących jednolitego rynku.

Ponieważ Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły później do UE, odpowiednie daty dla jachtów w tych krajach są „w użyciu” przed 1 stycznia 1987 r. i znajdujące się w UE w dniu 31 grudnia 1994 r.

Jakie dokumenty można wykorzystać do potwierdzenia wieku jachtu?

Nie ma oficjalnej unijnej listy zatwierdzonych dokumentów, chociaż HMRC w Wielkiej Brytanii wymienia następujące informacje potwierdzające wiek w sekcji 4.2:

  • badanie morskie
  • rejestracja jachtu
  • dokumenty ubezpieczeniowe
  • certyfikat budowniczego

Jakie dokumenty można wykorzystać do ustalenia lokalizacji jachtu w dniu 1 stycznia 1993 r.?

Niestety ustalenie lokalizacji jachtu może być trudne do udowodnienia, ale można spróbować na podstawie dzienników okrętowych, paragonów lub faktur z marin europejskich. Wynika to z tego, iż bardzo często taki jacht zmieniał właściciela, a dokumenty zostały zniszczone lub po prostu zagubione. Jeżeli nie można dostarczyć dokumentów potwierdzających położenie jachtu do dnia 31 grudnia 1992 r., należy przedstawić wszelkie posiadane dokumenty. Na ich podstawie lokalne organy celne ustalą położenie jachtu w powyższym terminie.

Nie ma oficjalnej unijnej listy zatwierdzonych dokumentów, chociaż HMRC w Wielkiej Brytanii wymienia następujące informacje w sekcji 4.2:

  • pokwitowanie za cumowanie jachtu w porcie
  • pokwitowanie opłat portowych
  • remont/pobyt w suchym doku

Czy mogę uzyskać certyfikat zwolnienia z opłaty VAT?

Nie jest już możliwe uzyskanie certyfikatu zwolnienia z opłaty VAT. Wynika to częściowo z potencjalnej utraty takiego statusu w wyniku np. sprzedaży jachtu poza UE, który neutralizuje status podatku VAT.

Czy status „opłacony na VAT” może zostać utracony?

Status zwolnienia z podatku VAT ze względu na wiek jachtu zostanie zachowany. Chyba że miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Przykładem zdarzenia podlegającego opłacie VAT jest ponowny wjazd do UE po wywozie z UE jachtu lub sprzedaż jachtu poza UE. Może to też nastąpić w wyniku gruntownego remontu wpływającego na wartość jachtu. Wówczas VAT trzeba opłacić.

 

Leave a Reply