Po co budować jacht według zasad towarzystwa klasyfikacyjnego?

To pytanie, które może zadać niedoświadczony właściciel jachtu, rozważający zakup pierwszego jachtu o długości ponad 24 metrów. Aby odpowiedzieć na pytanie, należy najpierw zrozumieć, co oznacza termin „klasa” w branży jachtowej.

Towarzystwo klasyfikacyjne to organizacja pozarządowa, która ustala i utrzymuje standardy techniczne w zakresie budowy i eksploatacji jachtów. Tak więc, aby być „w klasie”, jacht musi być zbudowany i użytkowany zgodnie z przepisami towarzystwa klasyfikacyjnego.

Skąd się wzięły towarzystwa klasyfikacyjne?

W XVIII wieku towarzystwa klasyfikacyjne były częścią raczkującej branży ubezpieczeniowej. W tamtym czasie pojęcie ubezpieczenia było jeszcze w powijakach i wiedza o tych wczesnych ubezpieczycielach jachtów była niewielka. Wówczas metody budowy statków były różne, statki początkowo zaczęto klasyfikować według jakości wykonania i stanu. Jednak ten pomysł zyskał na popularności i w rezultacie narodziło się pierwsze na świecie towarzystwo klasyfikacyjne Lloyd’s Register. W końcu składki ubezpieczeniowe mogłyby dokładnie odzwierciedlać ryzyko. Wyższe specyfikacje konstrukcyjne i lepsze utrzymanie byłyby nagradzane niższymi składkami.

Taka sytuacja istnieje do dnia dzisiejszego. Właściciele jachtów mogą znacznie łatwiej i taniej ubezpieczyć swój jacht, gdy ubezpieczyciel wie, że jacht zbudowano i wyposażono zgodnie z ustalonymi przepisami uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego.

Bandera a zasady towarzystwa klasyfikacyjnego

Obecnie towarzystwa klasyfikacyjne uważa się za ekspertów w technicznych aspektach budowy i konserwacji jachtów. Pełnią one następujące zadania:

 • badają, ustalają i stosują normy dotyczące projektowania, budowy i konserwacji jachtów. Znane jako „zasady” towarzystwa, standardy te są bardzo szczegółowe i techniczne. Obejmują one wytrzymałość i integralność kadłuba jachtu, jego układów napędowych i innych maszyn oraz jego kluczowych systemów bezpieczeństwa. Wykluczają jednak wszystkie elementy estetyczne lub operacyjne.
 • wykonują większość podstawowych prac kontrolnych wymaganych przez konwencje międzynarodowe. W przeszłości prace te podejmowano głównie dla mniejszych krajów posiadających rejestr statków i / lub jachtów, które nie miały wystarczającej wiedzy lub zasobów, aby wykonać wszystkie niezbędne zadania kontrolne. Obecnie rejestry statków wszelkich rozmiarów często korzystają z zasobów towarzystw klasyfikacyjnych.

Powyższe podejście polega na tym, że administracje rejestrów jachtów skupiają swoją uwagę na wymaganiach eksploatacyjnych jachtu. Natomiast towarzystwo klasyfikacyjne, w imieniu administracji rejestru, koncentruje się na zgodności jachtu z przepisami dotyczącymi budowy, rozmieszczenia i stanu technicznego maszyn oraz ekwipunku. Jest to zgodne z ich podstawową rolą polegającą na sprawdzaniu ciągłego przestrzegania przepisów, ponieważ znaczna liczba tych przepisów jest podobnych, jeśli nie identycznych, do zasad.

Komercyjne a prywatne użytkowanie jachtu

Konwencja SOLAS (Bezpieczeństwo życia na morzu), główny instrument Międzynarodowej Organizacji Morskiej (organu regulacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wszystkich spraw morskich), nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa na statkach pływających pod banderą państw członkowskich, pod względem ich konstrukcji, wyposażenia i kluczowych kwestii bezpieczeństwa eksploatacji. Konwencja stanowi, iż:

„… Statki powinny być projektowane, budowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi, mechanicznymi i elektrycznymi towarzystwa klasyfikacyjnego uznanego przez administrację bandery…” (rozdział II-1, część A-1, art. 3.1).

Definicja statków w niniejszym artykule jest następująca:

„Statek odbywający podróż międzynarodową, albo statek pasażerski dowolnej wielkości, albo statek towarowy o masie brutto 500 ton i większej. ”

Termin „statek towarowy” obejmuje każdy inny statek niż statek pasażerski. Ten ostatni obejmuje każdy komercyjnie eksploatowany jacht 500 GT i powyżej. Konwencja w kolejnych artykułach wprowadza szczególne zwolnienia dla statków rekreacyjnych nieprowadzących handlu.

Brytyjski kodeks dużych jachtów (a także odpowiadające im kodeksy Malty i Wysp Marshalla), odzwierciedla ten sam wymóg, ale rozszerza go na jachty poniżej 500 GT (rozdział 4, Wprowadzenie).

Istniejące jachty poniżej 500 GT, których nie zbudowano zgodnie z przepisami klasowymi, miałyby trudności z osiągnięciem zgodności bez konieczności dokonywania proporcjonalnych inwestycji w modyfikacje. Mają możliwość pływania jako tak zwany jacht krótkiego zasięgu, co oznacza, że ​​mogą pływać nie dalej niż 60 mil morskich od bezpiecznej przystani i w warunkach pogodowych nie przekraczających siły Beauforta 4.

Intencje właściciela jachtu a rzeczywistość

Można więc pomyśleć, że jeśli intencją właściciela jest używanie swojego jachtu wyłącznie do celów prywatnych, nie musi on martwić się o przestrzeganie przepisów towarzystwa klasyfikacyjnego ani nawet za nie płacić.

Niestety, to nie jest takie proste. Powinien on rozważyć następujące kwestie:

 • Wracając do początków klasyfikacji, pewność, że statek jest w klasie, będzie kojarzyć ubezpieczycieli, ponieważ jest to coś wymiernego na podstawie wieloletnich zapisów i analizowanych trendów.
 • Składki na ubezpieczenie będą niższe w przypadku jachtu w klasie niż w przypadku jachtu, który jej nie ma. Wybór ubezpieczyciela również będzie znacznie większy.
 • Aby zarejestrować jacht pod określoną banderą, właściciel musi spełnić szereg warunków wstępnych. Jedną z nich jest to, że jacht jest ubezpieczony, ale wiele organów administracji również wprost określa, że ​​statek jest w klasie, aby kwalifikować się do rejestracji.
 • Sprzedaż jachtu zarejestrowanego w towarzystwie klasyfikacyjnym jest o wiele cenniejsza niż wtedy, gdy tak nie jest. Maksymalizuje potencjał sprzedaży, ponieważ pozwala przyszłemu właścicielowi na komercyjne wykorzystanie jachtu, nawet jeśli jachtu nie używano wcześniej komercyjnie.
 • Co się stanie, jeśli następny właściciel będzie miał inne preferencje dotyczące bandery? Zmiana bandery będzie łatwiejsza, jeśli statek jest w klasie.
 • Nawet jeśli właściciel postanawia na początku używać jachtu wyłącznie do własnych celów prywatnych, co się stanie, jeśli zmieni zdanie? Zechce zaoferować jacht do czarteru gościom na otwartym rynku, być może w celu odzyskania części kwoty zakupu statku? roczny koszt operacyjny? Ponownie jest to możliwe tylko wtedy, gdy jacht jest sklasyfikowany.
 • Wreszcie, posiadanie lub kierowanie jachtem zbudowanym i utrzymywanym zgodnie z przepisami klasowymi powinno być uspokajającym pomysłem, dającym właścicielowi, kapitanowi lub członkowi załogi spokój ducha. W końcu, kiedy się nad tym zastanowić, reguły zapewniają jedynie minimalny akceptowalny standard, a nie wyższy standard w porównaniu z innymi standardami.

Podsumowując….

Podsumowując, bardzo zaleca się budowanie i użytkowanie jachtów w klasie z następujących powodów:

 1. Dla jachtów zamierzających zaangażować się lub już zaangażowanych w czarter jest to prosty wymóg regulacyjny.
 2. Klasyfikacja zapewnia jedynie minimalny standard bezpieczeństwa. W najlepszym interesie właścicieli i kapitanów komercyjnych i prywatnych jachtów rekreacyjnych jest utrzymanie takich standardów na każdym statku.
 3. Uzyskanie ubezpieczenia na jacht okaże się zarówno łatwiejsze, jak i tańsze, co z kolei ułatwi rejestrację jachtu.
 4. Wartość jachtu, który zachowuje klasę, zawsze pozostaje znacznie wyższa niż tego samego jachtu, który nie jest w klasie.

Leave a Reply