Czarter prywatnego jachtu – rozwiązania. Cz. II

Czy kiedykolwiek marzyłeś o posiadaniu jachtu, wypłynięciu na słoneczne tereny żeglarskie Morza Śródziemnego lub dalej? Czy koszt takiego przedsięwzięcia powstrzymał Cię od spełnienia tego marzenia?? Jest na to rozwiązanie – czarter zakupionego jachtu.

Oddanie zakupionego jachtu w zarządzanie czarterowe może stanowić rozwiązanie na zrównoważenie kosztów łodzi przy jednoczesnym cieszeniu się nią.

Właściciele jachtów często umieszczają swoje łodzie w programie czarterowym, aby spróbować zrównoważyć koszty posiadania. Jest to opłacalny sposób na posiadanie jachtu, a branża żeglarska ma kilka dostępnych programów zarządzania czarterem.

Najpopularniejszymi programami są program „przychodu gwarantowanego” i program „wyników”.

Czym jest zarządzanie czarterem jachtów?

Zarządzanie czarterem to relacja biznesowa między firmą czarterową a właścicielem jachtu, w ramach której firma czarterowa oferuje jacht do wynajęcia, zarządza marketingiem i konserwacją jachtu oraz dzieli się przychodami z właścicielem jachtu.

Włączenie jachtu do zarządzania czarterem daje Ci możliwość obniżenia kosztów inwestycji i konserwacji Twojego jachtu i / lub zapewnienia przychodów. Firmy czarterowe przejmują ryzyko, wydatki i zarządzanie jachtem, oferując sieci marketingowe i duże bazy klientów do celów czarterowych.

Pierwsze kroki

Pierwszą rzeczą jest zakup jachtu. Wiele firm zarządzających czarterami jest również przedstawicielami handlowymi jachtów dużych marek. Często oferują model finansowania, jeśli wolisz nie płacić z góry pełnego kosztu jachtu. Transport Twojego jachtu do miejsca żeglugi jest zwykle zawarty w umowie, podobnie jak wszelkie niezbędne wyposażenie czarterowe.

Następną rzeczą jest podjęcie decyzji o modelu finansowania. Firma zarządzająca będzie w stanie doradzić Ci w sprawie opcji finansowania lub możesz to zrobić samodzielnie.

Chociaż oferowane są różne programy, podstawową ideą jest zakup jachtu i zlecenie jej czarteru firmie, która może zmaksymalizować potencjał czarterowy Twojego jachtu.

Wybór odpowiedniego programu zarządzania czarterem jachtów

W razie potrzeby dostępne są różne typy programów do zarządzania czarterem. W przypadku bezpośredniego zakupu jachtu jednym z programów jest program gwarantowanego przychodu. Firma zarządzająca zajmuje się wyłącznie jachtem, przejmując całe ryzyko i wydatki oraz gwarantuje procentowy zwrot, zwykle około 9%. Ten program jest najprostszy i pozwala na dokładne prognozowanie finansowe tego, gdzie będziesz pod koniec umowy. Na przykład przy inwestycji o wartości 250 000 euro w jacht czarterowy zysk na poziomie 9% rocznie wynosi około 25 000 euro po odliczeniu kosztów.

W programie wyników przychód netto zwykle dzieli się 65-70 procent na właściciela i 35-30 procent na firmę. W tym schemacie właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie koszty. Jest to program o najwyższych dochodach i być może najbardziej dostępny. Jednak wiąże się on z pewnym ryzykiem, ponieważ przychody są oparte na tym, jak dobrze przebiega sezon czarterowy. Z inwestycją 250 000 w jacht czarterowy, przy założeniu transakcji z procentem 35/65; spodziewane koszty to 8-11 000 euro, a spodziewane zyski w sezonie 20 tygodni czarterowych to 39 000 euro. W związku z tym oczekuje się, że zysk netto wyniesie około 25-28 000 euro rocznie, co oznacza zwrot w wysokości około 10-12 procent.

Istnieją również programy, które mogą obejmować finansowanie Twojego jachtu, w ramach których dokonywana jest częściowa rata, a dochody generowane przez czarter jachtu pokryją pozostałą część. Dostępne programy różnią się w zależności od firmy zarządzającej czarterem i należy je wcześniej sprawdzić.

Dzięki tym programom możesz odzyskać koszt swojego jachtu w ciągu około 5-7 lat, w zależności od programu i wybranej firmy. Natomiast, kiedy umowa czarterowa dobiegnie końca, Twój jacht będzie gotowy dla Ciebie w dobrym stanie i dobrze utrzymany.

Wszystkie programy oferują „tygodnie właściciela”, podczas których można korzystać ze swojego jachtu lub innego jachtu należącego do floty firmy czarterowej w dowolnym miejscu docelowym oferowanym przez firmę czarterową. To jest główna zaleta tych kontraktów.

Program gwarantowanego przychodu

Program ten jest oferowany głównie przez duże firmy zarządzające czarterami i jest popularny wśród właścicieli, którzy chcą mieć „łatwe” doświadczenie w posiadaniu.

Jest on tak skonstruowany, że firma czarterowa pokrywa wszystkie koszty, w tym ubezpieczenie, cumowanie, konserwację i ogólne koszty operacyjne. Właściciel zazwyczaj nic nie płaci za czas trwania programu i otrzymuje gwarantowaną płatność, która jest wypłacana co miesiąc i może wynosić nawet 9% wartości początkowej jachtu rocznie. Program może się różnić w zależności od firmy czarterowej, ale zwykle trwa od 54 do 66 miesięcy, więc im dłuższy okres, tym większy przychów gwarantowany otrzymasz jako całość.

Zalety programu gwarantowanego przychodu

 • Brak zaangażowania w konserwację lub księgowość – bezproblemowa własność;
 • Pełna transparentność finansowa do końca programu;
 • Program neutralny gotówkowo – firma charterowa pokrywa wszystkie koszty operacyjne, a gwarantowana płatność pokrywa kredyt hipoteczny;
 • Światowa wymiana właścicielska na podobne jachty;
 • Żadnego ryzyka, jeśli jacht nie jest czarterowany z jakiegokolwiek powodu – gwarantowana płatność;
 • Po zakończeniu programu jacht przechodzi szeroko zakrojone prace konserwacyjne na koszt firmy czarterowej.

Wady programu dochodu gwarantowanego

 • Brak kontroli nad utrzymaniem jachtu w czasie trwania programu. Konserwacja odbywa się według uznania firmy czarterowej.
 • zmienny zwrot – brak korzyści, jeśli łódź jest często czarterowana i generuje duży zysk.
 • Brak korzyści podatkowych – w ramach tego programu przychód jest pasywny.

Po wygaśnięciu programu właściciel może: 1) przejąć jacht na użytek prywatny; 2) umieścić jacht w innym programie czarterowym; lub 3) sprzedać jacht.

Program wyników

Program wyników pozwala na to, aby właściciel jachtu otrzymał większość przychodu netto z czarteru, a firma czarterowa wystawiła rachunek właścicielowi za swoje usługi. Chociaż program ten przynosi właścicielowi większe przychody, wymaga o wiele bardziej osobistego zaangażowania. Mniejsze firmy zwykle oferują ten program, ponieważ wiąże się on z mniejszym ryzykiem lub odpowiedzialnością.

Przychód z tytułu czarteru zwykle waha się od 65% do 80% dla właściciela do 35% do 20% dla firmy czarterowej. Jednak ważne jest, aby nie tylko patrzeć na podział, ale wziąć pod uwagę wszystkie opłaty, w szczególności prowizje za rezerwację.

Ponieważ jest to program udziału w dochodach, właściciel musi wiedzieć, jakimi potencjalnymi kosztami czarteru zostanie on obciążony, tj. rezerwacją miejsca do cumowania, ubezpieczeniem i kosztem paliwa.

Zalety programu wyników

 • Lepsza konserwacja jachtu – właściciel angażuje się co miesiąc i otrzymuje opłaty za usługi – konserwacja nie jest uznaniowa
 • Znacznie wyższy zwrot finansowy
 • Właściciel może umieścić jacht jako aktywo biznesowe, uzyskując znaczne korzyści podatkowe
 • Po zakończeniu programu jacht będzie w lepszym stanie

Wady programu wykonawczego

 • Brak ochrony – w przypadku rezygnacji z rezerwacji właściciel nadal odpowiada za wszystkie koszty utrzymania
 • Właściciel angażuje się w eksploatację jachtu

Ten program po zakończeniu daje również trzy opcje: do użytku prywatnego; kolejna umowa czarterowa lub sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że regularna i rzetelna konserwacja sprawia, że ​​jacht będzie w dobrym stanie, co wpłynie na jego wartość.

Korzyści podatkowe wynikające z oddania jachtu na czarter

Jachty objęte czarterem korzystają w znacznym stopniu z ulg podatkowych ze względu na przepisy podatkowe związane z zakupem wyposażenia biznesowego. Umieszczając jacht w programie zarządzania czarterem, właściciele przekształcają swój jacht z majątku osobistego w majątek biznesowy, zasadniczo w zakresie wynajmu.

Firmy zarządzające czarterem organizują relacje w taki sposób, aby jacht nadal należał w całości do właściciela, ale po prostu pomagają w zarządzaniu tym „biznesem wynajmu jachtu”.

Leave a Reply