Charter jachtów – co trzeba wiedzieć? Cz. I.

Charter jachtu może zrekompensować część kosztów eksploatacji, co jest kuszącą perspektywą dla wielu właścicieli. Jednak nie jest to tak proste, jak zarejestrowanie jachtu u brokera czarterowego i patrzenie, jak rosną dochody. Czasy zwykłego przestrzegania komercyjnego kodu jachtu i zmiana rejestracji jachtu na komercyjną dobiegły końca.  Należy wziąć pod uwagę podatek VAT, MLC, podatek i tak dalej.

Z punktu widzenia kapitana jachtu zmiana statusu na komercyjny spowoduje powstanie większej ilości papierkowej roboty w obszarze bardziej rygorystycznych przepisów. Jako przykład można podać godziny pracy i odpoczynku załogi.

W przypadku większych jachtów, szczególnie tych powyżej 500 GT, prawdopodobnym jest, że będzie on objęty kodeksem jachtu komercyjnego. Zatem, zmiana statusu na komercyjny może nie mieć znaczącego wpływu na papierkową robotę i perspektywę operacyjną. Mniejsze jachty, zwłaszcza te poniżej 200 GT, będą odczuwać dodatkowe obciążenie administracyjne.

Charter a rejestracja bandery

Aby zaoferować jacht do czarteru, trzeba go zarejestrować jako jacht komercyjny i zgodny z odpowiednim kodem jachtu komercyjnego flagi oraz wszystkimi obowiązującymi kodami międzynarodowymi (na przykład ISM, ISPS, MARPOL lub SOLAS). W większości przypadków firma będąca właścicielem jachtu będzie musiała również wyznaczyć Towarzystwo Klasyfikacyjne (na przykład Lloyds Register, RINA, ABS lub Bureau Veritas) w celu zarządzania przeglądami i certyfikacją jachtu.

Zarejestrowanie jachtu jako komercyjny jest najbardziej niezawodną opcją rejestracji w przypadku operacji charterowych w UE. Zagraniczni urzędnicy morscy i celni są świadomi tego typu statusu rejestracyjnego i odpowiedniego kodu jachtu komercyjnego.

Kilka rejestrów bander oferuje teraz elastyczne rodzaje rejestracji handlowej. Rejestry te oferują status rejestracji „Private Yacht Limited Charter” (PYLC) lub „Yacht Engaged in Trade” (YET). Tego typu rejestracje pozwalają jachtowi na eksploatację jako rekreacyjnego przez większość roku. Jednak także pozwalają na charter komercyjny do 84 dni poza UE i na niektórych wodach UE. Jachty zarejestrowane w tych systemach nadal muszą być zgodne z kodem jachtów komercyjnych, ale może on być nieco mniej rygorystyczny niż pełny kod jachtu komercyjnego pod banderą. Przed rozpoczęciem korzystania z tych elastycznych rodzajów rejestracji w UE należy dokładnie wszystko przemyśleć.

Lokalizacje charteru

Jachty komercyjne można charterować w większości miejsc na świecie. Jednak ograniczenia krajowe (takie jak te w USA i na wyspach Galapagos) mogą zabraniać jachtom przeprowadzania charterów na ich wodach, jeśli jacht nie posiada bandery.

Charter w UE a VAT

Po zarejestrowaniu się jako jacht komercyjny, oferowanie swojego jachtu do charteru poza UE jest stosunkowo prostym procesem z kilkoma komplikacjami. Jeśli jednak chcesz zaoferować swój jacht do charteru w UE, szczególnie w Chorwacji, Francji, Włoszech i / lub Hiszpanii, musisz wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Jeżeli jacht nie jest dopuszczony do swobodnego obrotu w UE (może wskazywać na to, że nie został zapłacony lub zaksięgowany podatek VAT), jacht należy sprowadzić do UE w drodze formalnego procesu i rozliczyć VAT;
  • Firma będąca właścicielem jachtu może wymagać rejestracji jako podatnika VAT i składania kwartalnych deklaracji VAT;
  • Firma będąca właścicielem jachtu będzie musiała wyznaczyć przedstawiciela podatkowego w każdym kraju UE, w którym rozpoczyna się charter. Agent podatkowy będzie odpowiedzialny za zapłacenie podatku VAT związanego z charterem właściwemu urządowi;
  • VAT od opłaty za charter najprawdopodobniej będzie miał zastosowanie do wszystkich charterów w UE i nie będzie można go odzyskać;
  • Właściciel czarteruje jacht po stawkach rynkowych za każdym razem, gdy chce korzystać z jachtu i zapłacić podatek VAT. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są:

i) jachty opłacone na VAT, które mogą tymczasowo wrócić do statusu Pleasure Yacht bez opuszczania UE oraz

ii) jachty działające na podstawie statusu rejestracji PYLC lub YET i działające w jurysdykcji, która zatwierdziła ten rodzaj elastycznej rejestracji.

Charter a podatek u źródła

Pamiętaj o podatku u źródła związanym z jurysdykcją spółki będącej właścicielem jachtu oraz wodach, na których jacht będzie dostępny do charteru.

Jeżeli jurysdykcja firmy będącej właścicielem jachtu nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, w którym jacht charteruje, należy rozważyć kwestie związane z podatkiem u źródła.

Konwencja o pracy na morzu (MLC)

Jachty komercyjne muszą działać zgodnie z MLC. Musi zostać spełnionych wiele wymagań, w szczególności jeden z nich. Mowa tutaj o stosowaniu zatwierdzonych marynarskich umów o pracę (SEA) dla całej załogi. Umowy te powinny zawierać dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego i ochrony pensji do 16 tygodni oraz opieki medycznej w przypadku wypadku lub choroby w trakcie zatrudnienia.

Charter a ubezpieczenie

Konieczne może być zwiększenie ubezpieczenia jachtu, aby obejmowało wystarczające ubezpieczenie P&I i zdrowotne załogi. Jeżeli pełnoetatowy lub tymczasowy członek załogi zachoruje lub odniesie kontuzję podczas służby na jachcie, właściciel jachtu musi pokryć wszystkie koszty leczenia przez co najmniej 16 tygodni lub do czasu wyzdrowienia, jeśli nastąpi ono wcześniej. Zdecydowanie zalecam, aby ubezpieczenie zdrowotne załogi obejmowało takie zobowiązania medyczne i wypadkowe załogi.

Jeśli członek załogi będzie niezdolny do pracy w wyniku urazu lub choroby związanej z pracą, właściciel jachtu (lub pracodawca) musi wypłacić temu członkowi pełne wynagrodzenie do czasu wyzdrowienia lub przez co najmniej 16 tygodni. Większość tego zobowiązania można pokryć z tytułu tymczasowego całkowitego inwalidztwa (TTD) określanego jako „ochrona przed utratą dochodów” lub „zasiłek chorobowy”. W niektórych przypadkach polisę P&I jachtu można rozszerzyć o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób, które obejmuje również ubezpieczenie z tytułu TTD. W większości przypadków będzie musiało być uwzględnione jako dodatek do istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i zwykle stanowi część ubezpieczenie zdrowotne załogi.

Należy poinformować ubezpieczycieli, że status jachtu zmienia się na komercyjny. Może to skutkować wzrostem składki na pokrycie dodatkowych zobowiązań MLC. Więcej na temat ubezpieczenia znajdziecie tutaj.

Charter a kwalifikacje załogi

Załoga może potrzebować dalszych kwalifikacji morskich do pracy na pokładzie jachtu komercyjnego. Należy uzyskać co najmniej podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa STCW i świadectwa zdrowia. Załoga posiadająca świadectwo kompetencji wydane zgodnie z STCW może potrzebować zatwierdzenia od państwa bandery do pracy na pokładzie jachtu komercyjnego.

Co następne?

Biorąc pod uwagę wszystkie złożone obszary, które należy wziąć pod uwagę, charter jachtu nie jest szybkim i łatwym procesem. Dlatego też sugeruję, aby przeznaczyć na to kilka miesięcy, żeby wszystko przygotować, i skonsultował się z prawnikiem.

Już za tydzień wpis o implikacjach związanych z podatkiem u źródła w przypadku charteru jachtów.

Leave a Reply