SPV (Special Purpose Vehicle) jako właściciel jachtu

Korporacyjną własność jachtów wykorzystuje się od ponad 50 lat. Jednak nadal zarówno ludzie z branży, jak i spoza niej, nie do końca ją rozumieją. Postrzeganie korzystania z firmy będącej właścicielem jachtu jako „SPV” (Special Purpose Vehicle) jest po prostu sposobem na posiadanie jachtu. Jednak dla właścicieli i osób z branży powinien to być istotny element konstrukcji własnościowej jachtu. Istnieją różne typy podmiotów posiadających jachty, z których najpopularniejsze to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mogą także być wykorzystywane spółki osobowe. Każda z tych spółek posiada konkretne właściwości i korzyści w zależności od indywidualnych potrzeb właściciela rzeczywistego jachtu.

Jak silnik na jachcie motorowym

Silniki wymagają precyzyjnej i dokładnej instalacji wraz z mocowaniami, połączeniami napędowymi, olejami, elektroniką i oprzyrządowaniem. Wszystko to powinno być zainstalowane, dopasowane, skalibrowane i sprawdzone. Wymagają one ciągłych przeglądów i konserwacji, a także serwisowania, zimowania itp. Wszystkie te aspekty muszą być podejmowane przez osoby posiadające niezbędną wiedzę, nie tylko w zakresie ogólnych terminów inżynieryjnych, ale szczególnie marki i modelu używanego, aby wszystko działało poprawnie. Niezastosowanie się do tego może być katastrofalne i bardzo kosztowne, zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy.

SPV ma podobne cechy. Na początku należy dokładnie rozważyć rodzaj, jurysdykcję, dyrektorów, ustalenia dotyczące finansowania i udziałów. Każda jurysdykcja ma własne zasady i przepisy, które regulują tworzenie spółek i zarządzanie nimi. Dlatego ważne jest, aby do zakładania SPV zaangażować osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną obejmującą dane terytorium. W przypadku przemieszczania się jachtu z kraju do kraju bardzo ważne jest, aby właściwą spółkę ustanowić tak, aby sprostała ona różnym wymaganiom. SPV musi również działać poprawnie w takich obszarach, jak zarządzanie i kontrola, finansowanie, prowadzenie dokumentacji i księgowość. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych elementów może mieć równie katastrofalne konsekwencje dla właściciela rzeczywistego jachtu. Natomiast naprawa może być bardzo kosztowna.

Założenie SPV dla jachtu może na pierwszy rzut oka wydawać się niepotrzebnym kosztem i utrudnieniem. Jeśli jednak przeprowadzi się ją prawidłowo, może później zaoszczędzić wiele bólu.

Zakładanie SPV należy do zakresu usług dostawcy świadczącego usługi korporacyjne. Poziom regulacji SPV różni się w zależności od jurysdykcji, gdzie ją założono.

Korzyści z korporacyjnego posiadania jachtu

Prywatność

Prywatność jest ważnym elementem dla większości właścicieli jachtów, którzy chcą wykorzystać swój jacht jako odskocznię od zgiełku dnia codziennego. W obecnym świecie mediów społecznościowych i rejestrów rzeczywistych właścicieli nie trzeba jednak kopać zbyt głęboko, aby określić, kto stoi za największymi jachtami. Nawet jeśli udziały spółki nie należą bezpośrednio do właściciela rzeczywistego. W świecie po kryzysie finansowym postrzeganie posiadania jachtu przez ogół społeczeństwa również zmieniło się z budzącego podziw na pełne niesmaku.

Planowanie podatkowe/majątkowe

W zależności od rezydencji podatkowej właściciela rzeczywistego jachtu, umiejscowienie SPV w odpowiedniej jurysdykcji może mieć wpływ na opodatkowanie osób fizycznych/planowanie ochrony majątku. We wszystkich przypadkach ważne jest, aby omówić potencjalne posiadanie jachtu z osobistymi doradcami podatkowymi, prawnikami lub księgowymi właściciela rzeczywistego. Ponadto SPV będąca właścicielem jachtu ogranicza roszczenia w stosunku do jachtu, jeśli takie się pojawią.

Czarter jachtu

Prowadzenie jachtu czarterowego jest bardzo podobne do prowadzenia małej firmy. Z taką działalnością wiążą się zobowiązania fiskalne, których właściciel jachtu nie jest w stanie zrealizować sam. Rejestracja VAT i podatkowe, licencje czarterowe, zwolnienia podatkowe i tym podobne nie mogą być uzyskane w imieniu osoby fizycznej. Dlatego też SPV jest potrzebna, gdy właściciel rzeczywisty chce wyczarterować swój jacht w przyszłości.

Bandera

Każda bandera ma własne kryteria kwalifikacyjne zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm. Rozwiązaniem dla osoby, która nie kwalifikuje się we własnym imieniu do wybranej przez siebie bandery, jest umieszczenie właściciela SPV z odpowiedniej jurysdykcji. Bandera oraz nazwa jachtu to dwa krytyczne elementy dla wielu właścicieli jachtów, więc własność korporacyjna może czasami stanowić rozwiązanie pozwalające pokonać takie przeszkody.

Powiernicy

Własność i eksploatacja jachtu może być bardzo złożona. Dlatego zapewnienie SPV dyrektorów posiadających doświadczenie w żeglarstwie w celu ochrony interesów właściciela rzeczywistego może być atrakcyjne. Dyrektorzy powierniczy mają regulacyjny obowiązek działania w najlepszym interesie beneficjenta rzeczywistego, co pociąga za sobą tragiczne konsekwencje, jeśli tego nie zrobią. Zapewnia to właścicielom komfort i poczucie pewności, że są w dobrych rękach, co jest szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy są nowicjuszami w branży.

Czas

Dla większości właścicieli jacht jest rozrywką. Korzystając z SPV oraz powierniczych usług dyrektorskich z doświadczeniem w żeglarstwie, właściciele rzeczywiste mogą cieszyć się czasem wolnym z rodziną i przyjaciółmi na pokładzie.

Czy posiadanie SPV jest dla mnie odpowiednie?

Posiadanie SPV nie jest dla każdego i jest wiele sytuacji, w których posiadanie jachtu bezpośrednio przez właściciela rzeczywistego jest właściwym wyborem. Każdą konstrukcję właścicielską jachtu należy rozpatrywać indywidualnie, w oparciu o aspiracje beneficjenta rzeczywistego i ich zgodność z wyżej wymienionymi korzyściami.

Na początku należy zasięgnąć profesjonalnej porady, ponieważ każdy jacht jest wyjątkowy, a uniwersalne podejście często kończy się niepowodzeniem. Lepiej jest upewnić się, że właściwa struktura obowiązuje od początku, niż próbować rozwinąć nieprawidłową strukturę  w późniejszym czasie. Może to być bardzo bolesne, przeciągające się i kosztowne ćwiczenie.

Leave a Reply