Kim jest przedstawiciel właściciela jachtu?

W przypadku rozpoczęcia dowolnego projektu związanego z jachtami, przedstawiciel właściciela jachtu będzie chronić interesy klienta podczas budowy lub modernizacji tej wielomilionowej inwestycji. Będzie on współpracował z kierownikiem projektu klienta i innymi zespołami, aby utrzymać otwarte linie komunikacyjne podczas całego projektu budowy lub remontu jachtu.

Zasadniczo przedstawiciel właściciela jest po to, aby monitorować, a nie zarządzać projektem. Istnieją trzy kluczowe obszary jego odpowiedzialności:

  1. Koordynacja projektu, współpraca między uprawnionymi stronami: Przede wszystkim przedstawiciel właściciela będzie koordynował wszystkie informacje projektowe przepływające między właścicielem a jego projektantem, konsultantami, stocznią i podwykonawcami. Do jego obowiązków należy zapewnienie jasnej komunikacji i pełnego zrozumienia między wszystkimi stronami, a także zadowalających działań następczych.
  2. Projekt i planowanie, zapewniające płynne działanie jachtu i jego systemów:  przedstawiciel właściciela jachtu będzie również często odgrywał rolę w nadzorowaniu szczegółów projektu jachtu, planowaniu systemu i wyposażeniu w celu zapewnienia jego płynnego działanie na morzu.
  3. Pokonywanie barier regulacyjnych w projektowaniu i funkcjonowaniu: Wreszcie, przedstawiciel właściciela będzie ułatwiał realizację marzeń właściciela w obliczu barier regulacyjnych i trudności projektowych. Musi zatem patrzeć w przyszłość i przedstawiać planowane rozwiązania wszelkich zbliżających się przeszkód, współpracując z organami regulacyjnymi, projektantami i stoczniami w celu znalezienia rozwiązania.

Jaka jest różnica między przedstawicielem właściciela a kierownikiem projektu?

Dla osób z zewnątrz obowiązki przedstawiciela właściciela i kierownika projektu klienta mogą często być mylące. Nie jest to zaskakujące, ponieważ różnice w dużej mierze zależą od tego, kogo zapytasz.

W wielu przypadkach kierownik projektu aktywnie zarządza projektem na etapach projektowania, budowy i uruchomienia, współpracując z projektantami, stocznią i inżynierami w celu reprezentowania interesów właściciela. Natomiast przedstawiciel właściciela działa jako oddzielny łącznik, aby zapewnić jasną komunikację i terminowe decyzje dla wszystkich czynności związanych np. z budowaniem jachtu.

W niektórych przypadkach jako przedstawiciel właściciela zatrudniony jest kapitan jachtu. Jednak istnieje ryzyko, że będzie to wiązało się z nadmiernym rozłożeniem jachtu, zwłaszcza jeśli w eksploatacji jest już inny jacht.

Ponadto istnieje ryzyko zerwania tej relacji, pozostawiając właściciela bez profesjonalnego wsparcia w stresującym okresie. Bez odpowiedniego doświadczenia istnieje również niebezpieczeństwo, że można przeoczyć obszary prawa i regulacji. Dlatego warto mieć przedstawiciela, choćby tylko po to, by wesprzeć kapitana w tej roli.

Czy muszę zatrudniać przedstawiciela właściciela jachtu?

Kiedy UHNWI (osoba o bardzo wysokiej wartości netto) inwestuje w jacht, większość z nich nie ma czasu ani doświadczenia, aby właściwie zarządzać projektem.

Niezależnie od tego, czy jest to nowy jacht motorowy o długości ponad 100 m, czy też remont i naprawa 24-metrowego jachtu żaglowego, do sprawnego przebiegu projektu i pomyślnego wyniku potrzeba wielu ważnych planów i bieżącego zarządzania.

Najbardziej krytycznym i czasochłonnym etapem każdego projektu jachtu jest „tuż przed”. Dlatego właściciel zazwyczaj współpracuje z zaufanym kapitanem lub doradcą, aby jak najwcześniej zatrudnić członków zespołu projektowego (w tym przedstawiciela właściciela). Najlepiej to zrobić na etapie specyfikacji budowy jachtu przed podpisaniem umowy. Wszelkie zmiany specyfikacji po podpisaniu umowy mogą być kosztowne w czasie i budżecie. Dlatego ważne jest, aby zaangażować jak najwięcej ekspertów.

Korzyści z wynajęcia przedstawiciela właściciela jachtu

Brak doświadczenia w branży jachtowej dla niektórych właścicieli może być problematyczny. Zwłaszcza gdy próbują znaleźć wiedzę potrzebną do stworzenia ich wymarzonej jednostki. Niezależnie od tego, czy jest to jacht niestandardowy, zespół właściciela powinien dotrzeć do wykonawców, którzy uzupełniają ogólną wizję. Przedstawiciel właściciela może pomóc w wyborze firm zajmujących się projektowaniem wnętrz / na zewnątrz, wykonawców. Może zapewnić również odpowiednią równowagę w zespole między doświadczeniem a innowacjami.

Ponadto przedstawiciel właściciela będzie miał wiedzę na temat nowych materiałów wprowadzanych na rynek, obecnych technologii i doświadczenia z dawnymi jachtami. Może to ostatecznie przynieść korzyści klientowi.

  • Jakość, bezstronne rekomendacje
  • Przejrzysty komunikator z dystansem
  • Stała obecność i wsparcie na miejscu
  • Perspektywiczne podejście z realnymi rozwiązaniami
  • Spokój i czas, aby cieszyć się procesem tworzenia

Powszechne błędne przekonania przedstawiciela właściciela jachtu

Przedstawiciel właściciela jachtu to niepotrzebny koszt

Mimo że zatrudnienie przedstawiciela właściciela będzie kosztować, dołączenie go do zespołu na wczesnym etapie projektu powinno obniżyć ogólne koszty dzięki sprawnej komunikacji i koordynacji. Dzięki temu inwestycja będzie poruszać się w dobrym tempie.

Przedstawiciel właściciela tworzy barierę komunikacyjną

Częścią roli przedstawiciela właściciela jest pomaganie wszystkim wynajętym wykonawcom poprzez podejmowanie decyzji w imieniu właściciela. W przypadku braku przedstawiciela właściciela, wiele stron może stracić pieniądze, jeśli właściciel nie odpowie szybko na zapytania.

 

Leave a Reply