Miejsce rezydencji podatkowej właściciela jachtu a struktura jachtowa

Często mówi się, że Morze Śródziemne jest klejnotem światowego przemysłu żeglarskiego. Aby jednak w pełni cieszyć się Morzem Śródziemnym, konieczne jest poruszanie się po obszarze, który może wydawać się polem minowym prawnych i podatkowych przepisów i regulacji.

Poznaj niektóre ogólne kwestie prawne i podatkowe, które każdy musi wziąć pod uwagę, kupując jacht do żeglugi po Morzu Śródziemnym.

Miejsce zakupu jachtu i miejsce rezydencji podatkowej właściciela

Miejsce zakupu i miejsce rezydencji podatkowej właściciela określą, jakie podatki i cła mogą być należne przy zakupie jachtu. Zwykle są to VAT i wszelkie podatki transferowe lub cła przywozowe.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy rezydent podatkowy UE, który kupi nowy jacht lub używany, który nie ma zapłaconego VAT, powinien zapłacić podatek VAT od kadłuba według stawki VAT obowiązującej w miejscu dostawy. Chyba że jacht zakupi on w celach komercyjnych lub poprzez program leasingowy.

Przepisy różnią się w przypadku rezydentów podatkowych spoza UE. Oni mogą korzystać z prywatnych jachtów na Morzu Śródziemnym w ramach odprawy czasowej przez okres do 18 miesięcy bez obowiązku płacenia podatku VAT. Alternatywnie jacht komercyjny zarejestrowany offshore (poza UE), można zwolnić z podatku VAT, pod warunkiem że przywiezie się go do UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby określić dokładny status prawny i podatkowy, konieczne jest dokonanie analizy podatków operacyjnych i kwestii związanych z banderą oraz rozważenie, indywidualnie, obywatelstwa i miejsca rezydencji podatkowej właściciela jachtu, wód rejsowych i wszelkiej potencjalnej działalności czarterowej.

Miejsce rezydencji podatkowej właściciela jachtu

Rezydencja podatkowa właściciela jachtu ma pierwszorzędne znaczenie. Szczególnie w kwestiach związanych z opodatkowaniem dochodu generowanego przez jacht lub potencjalnych zysków kapitałowych z jego sprzedaży. Rzeczywiście, podatek do zapłaty będzie różny w zależności od wybranej struktury prawnej. Więcej informacji na temat samej struktury jachtowej znajduje się tutaj.

Ponadto należy wziąć pod uwagę postanowienia wszelkich obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre z nich zawierają specjalne zasady opodatkowania zysków pochodzących z eksploatacji statków i jachtów.

Niektóre kraje, na przykład Francja, wprowadziły specjalny podatek od majątku. Stanowi on opłatę od całkowitej wartości netto majątku osobistego osób fizycznych, w tym jachtów. Właściciele jachtów, którzy są rezydentami podatkowymi w takich krajach, mogą podlegać temu opodatkowaniu, w zależności od wartości netto jachtów. Inne kraje mogą opodatkować osobę za korzystanie z jachtu posiadanego przez spółkę jako świadczenia rzeczowego.

Ważne jest również zweryfikowanie obowiązujących przepisów CFC w kraju zamieszkania Ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (UBO). Chodzi o UBO, który jest właścicielem jachtu za pośrednictwem spółki. Może to skutkować różnymi ograniczeniami podatkowymi. Na przykład zgodnie z nowym rosyjskim ustawodawstwem dotyczącym CFC rosyjski rezydent podatkowy może podlegać podatkowi od niepodzielonych zysków dowolnego podmiotu zagranicznego, który kontroluje, według stawki 13% (w przypadku osoby fizycznej), 20% (w przypadku osoby prawnej) lub obu (20% na poziomie podmiotu zagranicznego i 13% na poziomie jednostki po podziale zysku).

CRS i ujawnienie faktycznej własności

Należy również wziąć pod uwagę wpływ wprowadzony wspólny standard sprawozdawczy (CRS) w zakresie wymiany informacji podatkowych. W wyniku niejasności, które nadal otaczają CRS, nie ma pewności co do charakteru i jakości informacji, które zgłasza się do urzędu skarbowego UBO w sprawie struktur jachtowych. UBO powinien ustalić, jakie informacje przechowuje  w aktach każda odpowiednia instytucja finansowa. W jaki sposób zidentyfikowały i sklasyfikowały je osoby zgłaszające lub kontrolujące oraz, jakie salda kont będą zgłaszane przed dokonaniem zgłoszenia.

UBO muszą być świadomi zmian w zakresie przejrzystości, które mogą prowadzić do publicznego ujawnienia struktury właściciela jachtu UBO.

Ochrona majątku i planowanie majątku

Głównym pytaniem dla jachtu, podobnie jak innych aktywów, jest określenie prawa właściwego dla majątku osób fizycznych. Materialne prawo spadkowe określa się na podstawie przepisów kolizyjnych, które określają jurysdykcję właściwą do rozstrzygnięcia spadku. Przepisy kolizyjne mogą wyznaczyć jedno prawo spadkowe dla całego majątku ruchomego i nieruchomego, gdziekolwiek się on znajduje. Lub też dwa różne prawa, jedno mające zastosowanie do majątku ruchomego, a drugie do nieruchomości.

Jeżeli obowiązują inne przepisy, jacht lub spółka będąca właścicielem jachtu zostaną uznane za majątek ruchomy lub nieruchomy przez jurysdykcję odpowiedzialną za rozliczenie majątku.

Ogólnie rzecz biorąc, jurysdykcje prawa zwyczajowego dopuszczają całkowitą swobodę rozporządzania majątkiem. Podczas gdy inne, a w szczególności jurysdykcje prawa cywilnego, narzucają zasady przymusowego spadkobierstwa, które ograniczają swobodę spadkodawcy w dysponowaniu majątkiem.

Ponieważ jacht jest bardzo cennym zasobem, należy podjąć szczególne środki ostrożności, aby wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia. Trzeba wziąć pod uwagę sytuację osobistą i rodzinną właściciela oraz jego planowanie majątkowe. Trzeba pamiętać też o woli, ubezpieczeniu na życie, umowie przed lub po ślubie i planie sukcesji w biznesie.

Leave a Reply