Yacht Engaged in Trade (YET) – trzecia forma rejestracji jachtów

Program „Yacht Engaged in Trade” (YET) to mechanizm przyjęty przez niektóre państwa bandery (Wyspy Marshalla oraz Kajmany). W jego ramach prywatne jachty uzyskują świadectwo zgodności i tymczasowe świadectwo rejestracji uprawniające do czarteru jachtu na określoną liczbę dni w roku kalendarzowym na wodach UE.

Na czym polega YET?

Jacht zaangażowany w handel lub „YET” to mechanizm, za pomocą którego właściciele spoza UE, którzy obsługują jachty o długości powyżej 24 metrów głównie w celach prywatnych, mogą dokonywać czarteru w ograniczonym zakresie. Chociaż jacht może swobodnie pływać po całej UE na zasadzie prywatnej przyjemności, działalność czarterową może rozpocząć tylko we Francji lub w Księstwie Monako.

Okres czarteru jest ograniczony do 84 dni w roku, chociaż jacht musi zachowywać pełną zgodność handlową przez cały rok i może liczyć na kontrolę ze strony władz.

Tradycyjnie stosowany przez jachty o tymczasowym przyjęciu („TA”), w ramach programu YET 18-miesięczny czas jest zamrażany na okresy komercyjnego użytkowania. Właściciele jachtów opłaconych na VAT są również uprawnieni do działania w ramach programu YET.

Dla właściciela spoza UE, który chce swobody prowadzenia działalności prywatnej z okazjonalnym czarterem, może to być atrakcyjne. Na przykład dla amerykańskich właścicieli jachtów, którzy chcą przez sezon pływać po Morzu Śródziemnym bez konieczności wprowadzania alternatywnych ustaleń dotyczących strukturyzacji własności jachtu. Chociaż dla właścicieli, którzy chcą czarterować swój jacht na kilka tygodni każdego roku, pełna struktura handlowa nadal wydaje się najbardziej odpowiednią opcją.

Jakie jachty kwalifikują się do YET?

Program ten ma zastosowanie do zarejestrowanych jachtów prywatnych o długości 24 m lub większej, pod warunkiem, że spełniają one w pełni wymagania dla jachtów komercyjnych określone w odpowiednich kodeksach dużych jachtów (LYC), a także wszystkie inne obowiązujące wymagania krajowe i międzynarodowe.

Zgodność z LYC wymaga, aby wszystkie YET były zawsze w pełni zgodne z wymogami handlowymi, niezależnie od tego, czy są zaangażowane w handel, czy nie. Obejmuje to również pełną zgodność handlową ze wszystkimi obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi. Oznacza to również, że jacht nie może przewozić więcej niż 12 pasażerów podczas handlu.

Jak zarejestrować jacht do YET?

Aby móc zarejestrować się jako YET, jacht musi posiadać zaświadczenie o opłaceniu podatku od wartości dodanej [VAT] lub inny dokument potwierdzający, że jacht ma status opłaconego podatku VAT; lub pływać na wodach UE w ramach systemu odprawy czasowej [TI] zgodnie z przepisami UE, co oznacza, że ​​jacht może wpływać na wody UE i przebywać na nich przez okres do 18 miesięcy bez obowiązku zapłaty podatku VAT od kadłuba. Ta druga opcja jest dostępna tylko dla jachtów będących ostatecznie własnością spoza UE i firm spoza UE.

Jachty rekreacyjne posiadające ważny Yacht Enagaged in Trade Certificate of Compliance (YET COC) powinny liczyć się z inspekcją i audytem jako jachty komercyjne. Ponadto prywatne jachty eksploatowane na podstawie tymczasowego świadectwa (-ów) dla jachtu prowadzącego działalność handlową (a nie tylko na podstawie prywatnego certyfikatu rejestracji) będą podlegać inspekcji i środkom kontrolnym na podstawie Paryskiego Memorandum of Understanding.

Właściciel jachtu musi złożyć deklarację użytkowania prywatnego z zamiarem zażądania COR YET do swojej administracji. Następnie, jeśli jacht nie działa jeszcze zgodnie ze standardami handlowymi, musi pomyślnie przejść wstępną weryfikację zgodności bandery, a następnie trwającą coroczną weryfikację. Opłaty administracyjne mogą się znacznie różnić w zależności od wielkości jachtu i poziomu zgodności. Formalności celne UE załatwia importer/eksporter. Aby to osiągnąć, jacht musi być w posiadaniu zaświadczenia o opłaceniu podatku od wartości dodanej (VAT); lub wejść do UE w ramach odprawy czasowej zgodnie z przepisami celnymi UE, co pozwala jachtowi wpłynąć na wody UE do 18 miesięcy.

Broker celny będzie zobowiązany do dopełnienia odpowiednich formalności celnych w imieniu Importera / Eksportera. Obejmuje to objęcie jachtu odprawą czasową do działalności komercyjnej oraz wystawienie odpowiednich formularzy importowych/eksportowych w celu zapewnienia odprawy jachtu w okresie czarteru. Może to zająć do 2 tygodni. Administrator wyda Temporary COR YET z datami określonymi w dokumentacji celnej UE na okres czarteru jachtu, pod warunkiem spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów i pomyślnego zakończenia związanych z nimi procedur. Właściciel jachtu nie może korzystać z YET w okresie ważności Temporary COR YET.
Jacht nie może ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT w ramach programu YET. Jacht musi również utrzymywać ważne YETCC, przestrzegając przez cały czas odpowiednich LYC. Obejmuje to utrzymanie na pokładzie jachtu oryginalnego potwierdzenia od kapitana oraz posiadanie na pokładzie Temporary COR YET. Działając w ramach Temporary YET COR, wszystkie inne Świadectwa Rejestracji tracą ważność w okresie podanym w Temporary YET COR. Władze UE uznają jacht za jacht komercyjny.

Zalety programu YET

Główną zaletą programu jest elastyczność. Właściciele nie muszą już wybierać między rejestracją czysto prywatną a rejestracją handlową. Właściciele mogą teraz używać swojego jachtu prywatnie, jednocześnie będąc w stanie zrekompensować część kosztów eksploatacji, oferując swój jacht do czarteru. W przeciwieństwie do statków zarejestrowanych w handlu, właściciele nie muszą podpisywać umowy czarteru ani płacić podatku VAT na własny użytek. Ponadto nie ma również potrzeby przełączania się między rejestracją rekreacyjną a rejestracją handlową za każdym razem, gdy jacht zmienia tryb użytkowania, ani też nie przechodzi formalności eksportowych / importowych, opuszcza UE i odwiedza port w państwie trzecim.

Na razie jachty rekreacyjne pływające na podstawie tymczasowego certyfikatu YET mogą rozpoczynać czarter tylko w Monako i w Francji pod pewnymi warunkami. 

.

Leave a Reply