Due diligence przed zakupem jachtu

Niezależnie od tego, czy planujesz kupić jacht sam, czy z kimś, powinieneś najpierw przeprowadzić due diligence jachtu. Przeprowadzenie due diligence jachtu sprawi, że nie zostaniesz w ręku z kontraktem na jacht wymagający znacznych napraw, obciążony zobowiązaniami lub niespełniający norm zgodności.

Due diligence dokumentów

Od sprzedawcy jachtu powinieneś uzyskać kilka bardzo ważnych dokumentów jachtu, które powinieneś szczegółowo sprawdzić, zanim jeszcze zdecydujesz, że chcesz kupić dany jacht. Do ww. dokumentów jachtu należy:

 • Dowód własności

Przy zakupie jachtu dowód rejestracyjny jest dowodem własności. Kupując używany jacht, dowód sprzedaży nadaje mu własność.

Na przykład, jeśli kupujesz jacht zarejestrowany na Malcie, należy sprawdzić rejestr statków na Malcie, aby upewnić się, że sprzedawca faktycznie jest właścicielem jachtu, a zatem ma prawo go sprzedać. Niektóre jachty nie podlegają prawnemu obowiązkowi rejestracji, dlatego przy zakupie niezarejestrowanej jednostki wymagana jest dalsza staranność. Jeśli jacht jest niezarejestrowany, sprzedawca powinien dostarczyć oryginał świadectwa budowy oraz dokumenty własności przez cały okres użytkowania jachtu (w tym rachunki sprzedaży). Jest to szczególnie przydatne przy zakupie jachtu używanego.

Dowody zapłaty za naprawy (faktury), opłaty za cumowanie, ubezpieczenie, członkostwo w klubie żeglarskim będą stanowiły dalsze potwierdzenie własności. Należy skontaktować się również z morskimi instytucjami finansowymi, aby dowiedzieć się, czy na jachcie nie ciążą zaległe długi.

 • Certyfikat budowniczego

Certyfikat budowniczego to certyfikat wystawiony przez konstruktora jachtu potwierdzający datę budowy jachtu oraz jego podstawową specyfikację.

W przypadku rejestracji jachtu w Wielkiej Brytanii nazywa się to certyfikatem „MSF 4743”. Nie ma potrzeby stosowania dokładnego formularza rządowego, o ile podane są wymagane szczegóły. Kupując za pośrednictwem agenta, należy zapewnić odszkodowanie budowniczego dotyczące stanu jachtu.

 • Certyfikat VAT

Wszystkie jachty będące własnością prywatną w UE podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Dowód na to może być wymagany podczas wizyty w innych krajach UE.

Podatek VAT jest płatny od nowych jachtów zakupionych od sprzedawców zarejestrowanych jako VAT w Wielkiej Brytanii lub innym kraju UE.

W przypadku zakupu wcześniej posiadanego jachtu podatek VAT może być należny, jeśli cena jachtu wzrosła od momentu zapłacenia podatku VAT, a sprzedawca jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT.

Jeśli jacht ma być importowany spoza UE, podatek VAT jest płatny przy imporcie. Pod warunkiem, że podatek VAT został zapłacony w kraju członkowskim UE; jacht ma prawo poruszania się w obrębie UE.

Jeśli podatek VAT powinien był zostać zapłacony, ale nie został zapłacony, lub nie ma dowodu potwierdzającego status VAT, lub zapłacony podatek VAT został odzyskany przez poprzednich właścicieli, aktualny właściciel jest zobowiązany do zapłacenia należnego podatku VAT. Dlatego opłaca się być sumiennym.

Najlepszym dowodem będzie oryginalna faktura VAT z pierwszej sprzedaży jachtu lub z pierwszego sprowadzenia jachtu. Dowód sprzedaży jest alternatywą, chociaż mniej bezpieczną formą udowodnienia. Paragon ma zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedaży dokonano między osobami prywatnymi. Jeśli jacht kupiono od firmy zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT w UE, faktura powinna zawierać informację o zapłaceniu podatku VAT.

Statki zbudowane przed 1 stycznia 1985 r. uważa się za zapłacone VAT, jeśli przybyły do ​​UE przed 31 grudnia 1992 r. Konieczne jest potwierdzenie tych dat, które może stanowić świadectwo budowniczego, rejestracja część 1 (w brytyjskim rejestrze statków), certyfikat morski lub dokumenty ubezpieczeniowe. W niektórych okolicznościach podatek VAT może nie być konieczny, na przykład jeśli przenosisz miejsce zamieszkania spoza UE.

Kwestie podatku VAT wydają się złożone, na przykład jeśli jacht opłacono na VAT, ale następnie sprzedano poza UE lub jeśli jacht przebywa poza UE przez ponad trzy lata. W takich przypadkach podatek VAT należy ponownie zapłacić, gdy jacht ponownie wpłynie na wody UE.

 • Dokumentacja serwisowa

Ważne jest również, aby uzyskać dokumentację serwisową. Dokumenty te poinformują Cię o wcześniejszych pracach wykonanych na jachcie, a także ujawnią wszelkie słabości konstrukcyjne. Nie jest to bezwzględnie konieczne w przypadku nowych kompilacji. Uszkodzenia, których doznał jacht i przeprowadzone naprawy zawsze się rejestruje.

 • Ewidencja opłaty za cumowanie

Uzyskanie ewidencji opłat za cumowanie zapewni, że nie ma żadnych zaległych płatności, za które możesz zostać odpowiedzialny.

 • Konta jachtów

Ma to zastosowanie w przypadku zakupu jachtu od konsorcjum żeglarskiego.

Zapewni to, że jacht i jego wyposażenie pozyskano nielegalnie.

Dalsze badanie due diligence przy zakupie nowego jachtu

Jachty europejskie buduje się zgodnie ze standardami systemu bezpieczeństwa i posiadają ważne świadectwo zgodności wydane przez odpowiednie władze nawigacyjne. Jeśli kupujesz jacht spoza UE, konieczne będzie przestrzeganie unijnej dyrektywy o łodziach rekreacyjnych i oznaczenie „CE”.

Dalsze badanie due diligence w przypadku zakupu używanego jachtu

Patrząc na jachty za pośrednictwem brokera jachtowego, upewnij się, że jest on członkiem organizacji zatwierdzonej w branży i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Te dwa aspekty ochronią Cię, jeśli coś pójdzie nie tak ze sprzedażą.

Wykonaj przegląd stanu jachtu, badanie na wodzie/w suchym doku i przegląd silnika

Rodzaj wymaganych przeglądów będzie w dużej mierze zależał od wartości jachtu, wieku i innych cech. W przypadku niektórych jachtów konieczny będzie przegląd kadłuba lub pełny przegląd obejmujący pokład, żagle, silnik i wyposażenie. Cechy techniczne, które odróżniają jacht od innych, mogą wymagać osobnego i specjalistycznego przeglądu. Wskazane przez inspektora problemy stanowią podstawę do negocjacji niższej ceny lub zmuszenia sprzedawcy do ich naprawienia przed zakończeniem sprzedaży. Przed zawarciem umowy upewnij się, że inspektor jest członkiem zrzeszenia zawodowego i ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Próba morza

Próby morskie nie są tak powszechne jak przeglądy stanu, ale często są konieczne. Zwłaszcza jeśli jacht ma systemy, które można przetestować tylko podczas eksploatacji. Inspektor, który przeprowadził badanie stanu jachtu, powinien również przeprowadzić próbę morską. Próby morskie obciążają kupującego, jednak ich koszt może skutkować uniknięciem zakupu jachtu ze znacznymi i kosztownymi usterkami (dlatego radzimy przeprowadzić ją jak najszybciej przed podpisaniem kontraktu).

Jeśli kupujący nie przeprowadzi próby morskiej, to uważa się, że zaakceptował stan jachtu określony w przeglądzie stanu.

Niektóre z rzeczy, które inspektor będzie musiał sprawdzić podczas próby morskiej, to:

 • Kadłub i pełna konstrukcja
 • Wyposażenie sterowe i nawigacyjne
 • Silnik, w tym czy silnik pracuje na maksymalnych obrotach podanych przez producenta, czy jest za gorący lub za zimny, trudności z uruchomieniem silnika, działanie oprzyrządowania silnika,
 • Obecność wycieków oleju, paliwa lub wody chłodzącej oraz wystarczająca ilość wody chłodzącej
 • Obecność alarmów silnika
 • Instalacje gazowe i paliwowe, w tym obecność nadmiernej ilości spalin
 • Powierzchowne badanie maszyn i instalacji elektrycznej (aby uzyskać pełny raport, należy zlecić badanie w ograniczonym zakresie)
 • Funkcjonowanie działania trymera napędu rufowego i wyposażenia rufowego
 • Funkcjonowanie zaczepów trymowania napędu
 • Wyposażenie bezpieczeństwa
 • Maszty, takielunek i żagle (jeśli dotyczy)
 • Wyciek wody

Zdjęcie autorstwa mali maeder z Pexels

Leave a Reply