Kupno jachtu a podatki

Jest wiele pytań, które przyszły właściciel jachtu powinien sobie zadać, jeśli chodzi o podatki związane z posiadaniem jachtu. Do podstawowych pytań należy między innymi, czy posiada on odpowiednią dokumentację, aby udowodnić status podatkowy jachtu właściwym organom? Dokumentacja taka jest bowiem kluczowa przy potwierdzaniu statusu podatkowego jachtu. Poświęcenie trochę więcej czasu na uzyskanie dokumentacji podatkowej w celu zapewnienia sprawnego załatwienia spraw podatkowych będzie dobrze wykorzystanym czasem.

Kiedy należy zacząć myśleć o podatkach?

Podatek powinien być uwzględniony jeszcze przed zakupem lub budową jachtu. Przy zakupie jachtu należy wziąć pod uwagę jego pochodzenie podatkowe.

Jeśli sprzedawca twierdzi, że jacht posiada status „opłacony VAT”, to jakie są tego dowody? Co ważniejsze, jeśli jacht kiedyś opłacono na VAT i istnieje dokumentacja, która to potwierdza, co mogło się stać, żeby jacht stracił status opłaconego podatku VAT? Powszechnym nieporozumieniem jest to, że płacenie podatku VAT od jachtu oznacza, że ​​posiada on „VAT zapłacony” na zawsze. Tak nie jest. Na przykład w przypadku Brexitu – mamy teraz dwie unie celne, w których historia jachtu wskaże, czy ma on „status swobodnego obrotu” w UE. Należy to wziąć pod uwagę podczas negocjowania ceny zakupu, aby zapobiec zapłaceniu ceny zawierającej podatek VAT, a następnie ponownemu zapłaceniu podatku VAT!

W przypadku nowych konstrukcji stocznie UE często budują jachty na eksport, zapewniając zerową stawkę VAT. Jest to możliwe, gdy jacht wywiezie się z UE po ukończeniu jego budowy. Oznacza to jednak, że potrzebne jest doradztwo podatkowe z góry, aby zrozumieć, na jakiej podstawie jacht powróci na Morze Śródziemne. Należy również zastanowić się, co mówi umowa na budowę jachtu na temat wyposażenia jachtu w „zaopatrzenie właściciela” w końcowych etapach budowy. Przedmioty, takie jak meble i dzieła sztuki, będą miały swoje własne względy podatkowe i należy z góry ustalić, kto będzie odpowiedzialny za identyfikację, zakup i wysyłkę tych przedmiotów, aby zapłacić lub nie zapłacić odpowiedniego podatku.

Jaki wpływ na podatki ma państwo bandery jachtu?

Przy budowie lub zakupie jachtu należy zwrócić uwagę na rejestrację jachtu w państwie bandery. W większości jest to decyzja niezwiązana z podatkami. Jednak gdy właściciel ubiega się o zwolnienie z podatku VAT w Wielkiej Brytanii lub UE, ważna jest lokalizacja bandery jachtu. Co ciekawe, dotąd flagi Wysp Marshalla, BVI i Kajmanów były popularnymi jurysdykcjami spoza UE dla jachtów należących dla nierezydentów UE ubiegających się o zwolnienie z podatku VAT podczas żeglugi w UE. Obecnie Wielka Brytania i Wyspa Man mogą odnotować wzrost popularności, gdy znajdują się poza UE VAT.

Sposób posiadania jachtu a podatki

Oprócz rejestracji jachtu właściciele muszą wziąć pod uwagę strukturę własności jachtu. Właściciele będący rezydentami i nierezydentami UE będą motywowani w swoich wyborach strukturalnych przez różne systemy podatkowe. To, co może być właściwe dla jednego właściciela, nie będzie dla innego. Aby znaleźć właściwe rozwiązanie, należy rozważyć i zrównoważyć ekspozycję na podatki i ograniczoną odpowiedzialność za ochronę aktywów. Na przykład własność za pośrednictwem spółki może powodować korzyści podatkowe.

Zatem, istnieje wiele kwestii podatkowych, które należy wziąć pod uwagę w zależności od tego, gdzie jacht będzie pływał, czy będzie prywatny czy komercyjny, jaki jest jego historyczny status podatkowy oraz gdzie właściciel jachtu jest rezydentem podatkowym. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania.

Zdjęcie BRADLEYUnsplash

Leave a Reply