Uszlachetnianie czynne: zasady zwolnienia z VAT remontu jachtu

Uszlachetnianie czynne (inward processing – IPR) to termin używany do opisania procedury kontroli celnej w celu uzyskania zwolnienia z cła i podatku od wartości dodanej (VAT) w UE.

Zgodnie z w art. 15 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388 / EWG (szósta dyrektywa VAT), dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium kraju UE przez lub na rachunek nabywcy nie mającego przedsiębiorstwa na terytorium kraju, z wyjątkiem towarów transportowanych przez samego nabywcę do celów wyposażenia, zaopatrzenia w paliwo i aprowizacji łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych środków transportu, służących do celów prywatnych.

Oznacza to, że usługi te zwalnia się z podatku VAT oraz akcyzy i ceł na podstawie tzw. Ulgi w zakresie uszlachetniania czynnego.

Co to jest uszlachetnianie czynne?

Uszlachetnianie czynne to szczególna procedura celna, która ma zastosowanie do przedsiębiorstw, które świadczą na terytorium UE usługi w zakresie remontu, naprawy i konserwacji jachtów rekreacyjnych spoza UE. Zwykle dotyczy to stoczni. Oznacza to, że ​​nie są oni zobowiązani do zapłaty podatku VAT ani ceł, jeżeli jachty są po prostu importowane spoza UE w celu przetworzenia, a następnie ponownie eksportowane poza UE. Przedsiębiorstwa te podlegają zezwoleniu celnemu w postaci zgłoszenia jako handlowcy importujący towary nawet sporadycznie w ramach procedury celnej w zakresie własności intelektualnej i przeprowadzający całe przetwarzanie na terenie UE.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT w przypadku uszlachetniania czynnego?

Podejmując prace remontowe w stoczni, zwłaszcza rozważając skorzystanie z ulgi z tytułu uszlachetniania czynnego od zerowej stawki podatku VAT od robót, właściciele jachtów powinni zachować ostrożność.

Popularność procesu IPR w pracach stoczniowych rośnie z roku na rok. Jednak istnieje szereg pułapek, które mogą mieć ogromne konsekwencje finansowe.

Jako doradca właścicieli jachtów zawsze szukam możliwości i efektywności, aby obniżyć koszty dla właścicieli. Proces TPA jest jednym z takich przykładów, jeśli jest prawidłowo stosowany. Proces IPR może być stosowany tylko przez kwalifikujące się jachty, które:

1 / pływają pod banderą spoza UE;

2 / należą do właściciela spoza UE;

3 /  nie są w swobodnym obrocie w UE.

Kryteria te mogą wydawać się proste. Jednak obserwuję stale rosnącą liczbę przypadków, w których ludzie się mylą, zwłaszcza jeśli chodzi o punkt 3 powyżej. Proces IPR dotyczy tylko jachtów spoza UE, niezależnie od wyboru bandery, firmy lub miejsca zamieszkania właściciela rzeczywistego.

Proces IPR pierwotnie wdrożono, aby stocznie z UE nie były w gorszej sytuacji niż stocznie spoza UE, jeśli chodzi o konkurowanie o kontrakty stoczniowe na jachty spoza UE. Kwalifikujący się jacht może skorzystać z prac wolnych od podatku VAT, ale tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich prawidłowych kroków procedury. Same stocznie nie udzielą informacji o przydatności procesu IPR dla indywidualnego jachtu. Dlatego przed zaangażowaniem należy skonsultować się z osobą o odpowiedniej wiedzy fachowej.

W jaki sposób uszlachetnianie czynne wpływa korzystnie na jachting?

TPA pozwala jachtowi na czasowe zezwolenie na dokowanie w UE w celu naprawy i konserwacji, z płacenia 21% podatku VAT. Umożliwia to znaczne oszczędności i przyciągnięcie większej liczby jachtów spoza UE na wody UE w celu wykonania prac remontowych. Zgodnie z ogólną wytyczną, jest ona ważna dla jachtów, które mają flagę spoza UE i ich właściciele są spoza UE. Jest to również doskonała okazja, aby skorzystać ze światowej klasy usług i możliwości spędzania wolnego czasu podczas zacumowania w niektórych niesamowitych marinach i miastach UE.

Jakie obszary prac remontowych obejmuje się zwolnieniem?

Zwolnienie z podatku VAT dotyczy tylko robót remontowych i wyposażenia zakupionego na jacht. Usług konsumpcyjnych zazwyczaj nie obejmuje się zwolnieniem.

Gdzie można skorzystać z robót remontowych w ramach uszlachetniania czynnego?

Remonty zwolnione z podatku VAT zazwyczaj mają miejsce w hiszpańskich, francuskich lub włoskich stoczniach lub w marinach i tylko w tych upoważnionych do świadczenia usług w ramach IPR. Zgodnie z francuskimi przepisy jest również możliwość przeprowadzenia prac remontowych w Monako.

Jak długo jacht może pozostać w UE ze względu na remont?

Zwykle czas przeznaczony na zakończenie prac i opuszczenie wód UE przez jacht wynosi 18 miesięcy. Zasady dotyczące przedłużenia tego czasu różnią się w zależności od jurysdykcji. Dlatego zaleca się omówienie szczegółów z agentem doświadczonym w lokalizacji wybranej do wykonania prac remontowych.

Czy istnieją inne opłaty związane z IPR?

Stocznie i mariny mogą pobierać opłatę procentową na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją prac w ramach uszlachetniania czynnego.

Tutaj znajdziesz  listy firm zajmujących się remontami i naprawami, jeśli szukasz idealnego dostawcy.

 

Leave a Reply