Kupno jachtu na terytorium UE – ogólne uwagi

Często mówi się, że Morze Śródziemne jest koroną światowego przemysłu żeglarskiego. Aby jednak w pełni cieszyć się jachtem na Morzu Śródziemnym, niezbędne jest poruszanie się po polu, które może wydawać się polem minowym prawnych i podatkowych przepisów. Poznaj niektóre ogólne kwestie prawne i podatkowe, które każdy właściciel jachtu powinien wziąć pod uwagę w UE.

Gdzie kupiono jacht i gdzie znajduje się rezydencja podatkowa właściciela?

Miejsce zakupu i miejsce zamieszkania właściciela określą, jakie podatki i cła mogą być należne przy zakupie jachtu. Zwykle są to VAT i wszelkie podatki transferowe lub cła przywozowe. Każdy rezydent UE, który kupi nowy jacht lub używany, który nie ma opłaconego VAT, powinien zapłacić podatek VAT według stawki VAT obowiązującej w miejscu dostawy. Chyba że jacht kupiono w celach komercyjnych lub poprzez program leasingowy.

Przepisy różnią się w przypadku rezydentów spoza UE. Mogą oni korzystać z prywatnych jachtów na Morzu Śródziemnym w ramach odprawy czasowej przez okres do 18 miesięcy bez obowiązku płacenia podatku VAT. Alternatywnie jacht komercyjny, który stanowi własność offshore, zwalnia się z podatku VAT. Oczywiście pod warunkiem, że przywieziono go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby określić dokładny status prawny i podatkowy, konieczna jest analiza podatków operacyjnych i kwestii związanych indywidualnie z obywatelstwem, rezydencji podatkowej i miejsca zamieszkania właściciela jachtu, wód rejsowych i wszelkiej potencjalnej działalności czarterowej.

Rezydencja podatkowa właściciela jachtu

Rezydencja podatkowa właściciela jachtu ma pierwszorzędne znaczenie. Szczególnie w kwestiach związanych z opodatkowaniem dochodu generowanego przez jacht lub potencjalnych zysków kapitałowych z jego sprzedaży. Rzeczywiście podatek do zapłaty będzie różny w zależności od wybranej struktury prawnej. Ponadto należy wziąć pod uwagę postanowienia wszelkich obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre z nich zawierają specjalne zasady opodatkowania zysków pochodzących z eksploatacji statków i jachtów.

Niektóre państwa, na przykład Francja, wprowadziły specjalny podatek od majątku, który stanowi opłatę od całkowitej wartości netto majątku osobistego osób fizycznych, w tym jachtów. Właściciele jachtów, którzy są rezydentami podatkowymi w takich krajach, mogą podlegać temu opodatkowaniu, w zależności od wartości netto jachtów. Inne kraje mogą opodatkować osobę fizyczną za korzystanie z korporacyjnego jachtu jako świadczenia rzeczowego.

CFC a rezydencja podatkowa właściciela jachtu

Ważne jest również zweryfikowanie obowiązujących przepisów CFC w kraju rezydencji podatkowej Ostatecznego Beneficjenta (UBO), który jest właścicielem jachtu za pośrednictwem firmy.

Na przykład zgodnie z nowym rosyjskim ustawodawstwem dotyczącym CFC rosyjski rezydent podatkowy może podlegać podatkowi od niepodzielonych zysków dowolnego podmiotu zagranicznego, który kontroluje, według stawki 13% (w przypadku osoby fizycznej), 20% (w przypadku osoby prawnej) lub obu (20% na poziomie podmiotu zagranicznego i 13% na poziomie jednostki po podziale zysku).

CRS i ujawnienie faktycznej własności

Należy również pamiętać o wpływie niedawno wprowadzonego wspólnego standardu sprawozdawczego (CRS) w zakresie wymiany informacji podatkowych. UBO powinien ustalić, jakie informacje przechowuje każda instytucja finansowa. W jaki sposób zidentyfikowały i sklasyfikowały odpowiednie osoby zgłaszające i osoby kontrolujące oraz jakie salda kont będą zgłaszane przed dokonaniem zgłoszenia.

UBO muszą być świadomi zmian w zakresie przejrzystości w innych jurysdykcjach. Mogą one prowadzić do publicznego ujawnienia struktury właściciela jachtu UBO.

Ochrona majątku i planowanie majątku

Głównym pytaniem dla jachtu, podobnie jak innych aktywów, jest określenie prawa właściwego dla majątku osób fizycznych. Materialne prawo spadkowe określa się na podstawie przepisów kolizyjnych, które określają jurysdykcję właściwą do rozstrzygnięcia spadku.

Przepisy kolizyjne mogą wyznaczyć jedno prawo spadkowe dla całego majątku. W tym zarówno dla majątku ruchomego, jak i nieruchomego, gdziekolwiek się on znajduje. Lub przez dwa różne prawa, jedno mające zastosowanie do majątku ruchomego, a drugie do nieruchomości. Wówczas jacht lub podmiot będący właścicielem jachtu będą uważane za rzeczy ruchome lub nieruchome przez jurysdykcję odpowiedzialną za rozliczenie podatkowe.

Ogólnie rzecz biorąc, jedne jurysdykcje prawa zwyczajowego dopuszczają całkowitą swobodę rozporządzania. Podczas gdy inne, a w szczególności jurysdykcje prawa cywilnego, narzucają zasady przymusowego spadkobierstwa, które ograniczają swobodę spadkodawcy w dysponowaniu majątkiem.

Powyższy artykuł został przygotowany na podstawie artykułu zamieszczonego przez Rosemont Yacht Services. Natomiast więcej informacji na temat zakupu jachtu oraz kwestii do rozważenia, znajdziecie tutaj.

 

 

Leave a Reply