Używane jachty, Brexit i VAT

Organizacje morskie w Wielkiej Brytanii i UE połączyły siły, aby wydać wytyczne dotyczące unijnego statusu VAT używanych jachtów po Brexicie.

Zamieszanie związane z unijnym statusem VAT używanych jachtów po Brexicie doprowadziło do współpracy wiodących organów morskich w Europie i Wielkiej Brytanii w celu wydania nowych wytycznych.

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Europejski Przemysł Żeglarski (EBI), Europejskie Stowarzyszenie Żeglarskie (EBA), British Marine (BM) i Królewskie Stowarzyszenie Żeglarskie (RYA) połączyły siły, aby przedstawić wyjaśnienia dotyczące unijnego podatku VAT i ceł przy zakupie używanych jachtów do celów rekreacyjnych przez prywatne osoby właściciele oraz firmy. Dlatego też grupa ta wspólnie stworzyła listę ośmiu kluczowych wytycznych obejmujące używane jachty.

Ich wytyczne i interpretacja sposobu stosowania podatku VAT w UE zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i powinny być teraz uznawane przez każdy kraj UE. Niespełnienie tych wytycznych może skutkować złożeniem formalnych skarg do Komisji Europejskiej.

W scenariuszach używane są następujące akronimy:

TPE = Godzina zakończenia okresu przejściowego – 31 grudnia 2020, 23:00 UTC
VPS = Status opłaconego podatku VAT: tj. w wolnym obrocie
EU28 = UE przed TPE, tj. z uwzględnieniem UK
EU27 = UE po TPE, tj. z wyłączeniem UK
GB = Anglia / Szkocja / Walia z wyłączeniem Irlandii Północnej
TA = Odprawa czasowa
RGR = Ulga w przypadku zwrotu towarów
UCC = Unijny kod celny

Unijny kodeks celny, o którym mowa w niniejszym dokumencie, można znaleźć tutaj.

Przepisy UE dotyczące podatku VAT dla łodzi z Wielkiej Brytanii w Europie

Przepisy UE dotyczące podatku VAT dla łodzi z Wielkiej Brytanii w Europie

Przepisy UE dotyczące podatku VAT dla łodzi z Wielkiej Brytanii w Europie

Tabelka ze strony: https://www.yachtingmonthly.com/

Biorąc pod uwagę wpływ Brexitu na przedsiębiorstwa i łańcuchy dostaw, bardzo ważna jest przejrzystość podatku VAT w przypadku jachtów używanych. Zatem powyższe wytyczne dają jasność w kwestiach rozliczenia podatku VAT po Brexicie.

Leave a Reply