COVID-19 i jego wpływ na finansowanie, sprzedaż i zakup jachtów

COVID-19 nadal szaleje na świecie, a firmy zajmujące się finansowaniem, sprzedażą i zakupem statków oraz budową odczuwają jego wpływ na przemysł jachtowy. Od zamykania stoczni i portów oraz ograniczeń podróży dla inspektorów po niestabilne rynki i kursy walut – problemy, przed którymi stoją firmy są różnorodne i szybko się zmieniają.

COVID- 19 a sprzedaż i zakup jachtu

Jednym z największych problemów związanych z transakcjami jachtowymi dotyczy ten wynikający z ciągle zmieniających się ograniczeń podróży na całym świecie. Obecna sytuacja uniemożliwia stronom podróżowanie w celu podpisania dokumentów, zamykając niektóre porty i ograniczając opcje dostawy. Nie mówiąc o uniemożliwieniu inspektorom dotarcie do jachtów na inspekcje. Towarzystwa klasyfikacyjne i rejestry bandery starają się doradzać, co zrobić w poszczególnych przypadkach. Niektóre praktyczne wskazówki i rozważania przedstawiono poniżej:

  • Rejestry bandery: państwa bandery podejmują działania w celu przedłużenia dat certyfikatów lub w stosownych przypadkach zapewniają krótkoterminowe certyfikaty tymczasowe (na przykład najnowsze wytyczne MCA dla statków pływających pod banderą Zjednoczonego Królestwa). Podejście różni się w zależności od państwa. Jednak we wszystkich przypadkach ważne jest, aby rozpocząć dialog jak najwcześniej, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla wszystkich stron.
  • Towarzystwa klasyfikacyjne: Lloyd’s Register i DNV GL należą do tych towarzystw, które pracują nad zapewnieniem opcji zdalnych przeglądów, podczas gdy BIMCO sugeruje przedłużenie wszystkich ustawowych certyfikatów o co najmniej trzy miesiące.
  • Kredytodawcy: w przypadku transakcji częściowo lub w pełni finansowanych, banki będą monitorować rozwój sytuacji. Główne obawy banków związane są ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych jachtów, spłatą kredytu oraz dotrzymaniem terminów niezbędnych przeglądów i inspekcji.

COVID-19 a jachty w trakcie budowy

Co do jachtów w trakcie budowy, to należy wziąć pod uwagę jeszcze dodatkowe czynniki, zarówno praktyczne, jak i prawne.

  • Zamknięcia stoczni: w związku z COVID-19 i rygorystycznymi środkami kwarantanny stosowanymi w niektórych krajach przemysł stoczniowy przeżywa poważne problemy. Stocznie Fincantieri we Włoszech zostały zamknięte na co najmniej dwa tygodnie. Powodem były naciski związków zawodowych i rządowych ograniczeń dotyczących przepływu pracowników. Wiele chińskich stoczni musiało zrobić to samo. Rząd Korei Południowej ogłosił szereg środków, w tym niskooprocentowane pożyczki i zwolnienia z ceł portowych, aby pomóc własnym zamkniętym portom. Dlatego też klienci, którzy posiadają obecnie jachty w budowie powinni sprawdzić kluczowe daty w ich umowach i to, co stanowi „siłę wyższą” lub „dopuszczalne opóźnienie”. Stosowanie tych pojęć będzie się różnić w zależności od prawa odpowiedniej umowy.
  • Siła wyższa: w prawie angielskim nie ma ustalonej definicji, które zdarzenia mieszczą się w zakresie „siły wyższej”. W większości przypadków będzie to zależeć od tego, jak opisze się ją w umowie dotyczącej budowy jachtów. Na przykład rząd chiński niedawno zaczął wydawać certyfikaty niektórym chińskim stoczniom, takim jak Jiangsu New Times Shipbuilding, która powołała się na siłę wyższą w związku z opóźnieniem w dostawą dwóch statków. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre i powinno zostać zastosowane przez stocznie w innych krajach. Dzięki temu możliwa jest pomoc stoczniom, które mogą powołać się na siłę wyższą jako przyczynę wydłużenia budowy jachtu i/lub opóźnienia w dostawie jachtu.

COVID-19 a finansowanie jachtu

Ponieważ firmy zaczynają odczuwać finansowe skutki COVID-19, banki będą pilnować wszelkich istniejących ustaleń dotyczących finansowania jachtów. Banki i kredytobiorcy muszą być szczególnie świadomi następujących kwestii:

  • Zdarzenia związane z niewykonaniem zobowiązania: przepływy pieniężne stanowią obecnie problem dla wielu firm. Zobowiązania finansowe i zdarzenia niewykonania zobowiązania będą wymagać przeglądu i / lub mogą wymagać renegocjacji. W przypadku kredytobiorców posiadających wiele jachtów i zobowiązania dotyczące ich finansowania, rozwiązaniem mogą być przepisy dotyczące niewykonania zobowiązania.
  • Egzekwowanie: uzgodnienia dotyczące finansowania jachtu zazwyczaj obejmują zarejestrowaną hipotekę na jachcie na korzyść banku. Należy jednak wziąć pod uwagę innych wierzycieli, których roszczenia mogą dawać prawa do działań „rzeczowych” przeciwko właścicielowi jachtu.

Więcej na temat możliwości finansowania jachtu, znajdziecie tutaj.

Leave a Reply