Status VAT i jachty po Brexicie

Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie umowy handlowej, która zacznie obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego po Brexicie. Co to oznacza dla jachtów brytyjskich lub pod banderą brytyjską? HercbergSuperYachtLaw otrzymał szereg zapytań o to, co stanie się z jachtami brytyjskimi w UE po 31 grudnia 2020 r.

Kluczową kwestią jest to, gdzie jacht się znajduje na końcu okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r.

Jachty w UE opłacone na VAT w UK

Jachty z opłaconym VAT w UK, nie będą już mogły swobodnie poruszać się po UE od 1 stycznia 2021 r. Łodzie z opłaconym VAT w UK, które znajdują się w UE w tym dniu, zachowają swój status opłaconego VAT w UE. Zdecydowanie zalecam uzyskanie dowodu lokalizacji jachtu w tym dniu, potwierdzającego utrzymanie statusu opłaconego VAT.

Jachty z opłaconym VAT w UK znajdujące się w UK

Wszystkie jachty przebywające w UK w dniu 31 grudnia 2020 r., z opłacanym VAT w UK, zachowają ten status. Jednak nie będą one już mogły swobodnie poruszać się po wodach UE bez importu do UE lub poprzez odprawę czasową (TA).

Jachty z opłaconym VAT UK wracające do UK

Wszystkie jachty, które mają opłacony VAT UK, ale nie odwiedzały UK od ponad 3 lat, mogą utracić status płatności VAT w UK. Dlatego, jeśli wrócą do UK, muszą się liczyć z ponownym opłaceniem VAT w UK. Rząd UK zgodził się, aby takie jachty miały termin powrotu do 31 grudnia 2021 r.

Jachty z opłaconym VAT UE w UE

Jachty, które znajdują się w UE, objęte VAT w kraju UE innym niż UK, zachowają swój status opłaconego VAT po Brexicie. Jednak po 31 grudnia 2020 r. nie będą już miały swobodnego dostępu do wód UK.

Jachty z opłaconym VAT UE w UK

Jacht, który będzie w UK w dniu 31 grudnia 2020 r. i wpłynie do innego państwa UE, płacąc VAT, uzna się za opłacony w UK na VAT. Utraci jednak prawo do swobodnego obrotu w UE. Właściciel będzie musiał ponownie zaimportować go do UE. Może też wpłynąć na podstawie odprawy czasowej, jeśli to możliwe, aby móc korzystać z jachtu w UE.

Prywatne jachty w UE w ramach odprawy czasowej (TA)

Wszystkie jachty, które obecnie znajdują się w UE w ramach systemu pomocy technicznej, mogą utracić tymczasowy swobodny obrót w UE. Dotyczy to jachtów, które rozpoczęły TA w UK. Zalecam, aby jachty wypłynęły poza UE przed 31 grudnia 2020 r. i ponownie wpłynęły do UE, aby rozpocząć nowy okres TA. Należy to odpowiednio udokumentować, aby uniknąć problemów z organami VAT w późniejszym terminie.

Odprawa czasowa (TA) po Brexicie

To nie wszystkie złe wieści. Jachty prywatne należące do UK, które wcześniej podlegałyby VAT, gdyby miały być używane w UE, będą teraz (pod pewnymi warunkami) kwalifikować się do wejścia do UE w ramach TA. TA jest dostępna tylko dla aktywów spoza UE, którymi będą jachty należące do UK po 31 grudnia 2020 r. W związku z tym te jachty będą mogły wpływać do UE i swobodnie przemieszczać się przez określony czas z zawieszonym podatkiem VAT i cłami.

To samo dotyczy prywatnych jachtów należących do UE, które będą mogły wpływać do UK w ramach TA bez ponoszenia podatku VAT ani ceł.

Ulga w zwrocie towarów (RGR)

RGR umożliwia eksport towarów unijnych, takich jak jachty, z UE. Następnie powrót ich do UE w niezmienionej postaci w ciągu 3 lat bez ponoszenia dodatkowego podatku VAT lub ceł. Aby RGR było dostępne, konieczny jest formalny eksport z UE.

Istnieje dyskusja, że ​​RGR będzie dostępny dla brytyjskich jachtów z opłaconym VAT, które obecnie znajdują się w UE i odwrotnie. Nie jest jasne, jak to zadziała, ponieważ nie zostanie sporządzone żadne formalne zgłoszenie wywozowe. Sugerowano, że data ostatniego opuszczenia UK przez jacht będzie uważana za datę eksportu.

Podsumowanie

Powyższe wydaje się zawiłe. Wszystko sprowadza się do tego, gdzie jacht będzie, gdy kończy się okres przejściowy Brexit. Jacht spoza UE może podlegać dodatkowemu podatkowi VAT w przypadku powrotu do UE. Jachty powracające do Wielkiej Brytanii po Brexicie mogą również podlegać dodatkowemu podatkowi VAT.

Na obecnym etapie wszystko to pozostaje hipotetyczne, a rząd Wielkiej Brytanii wyraźnie nie informuje o konsekwencjach Brexitu dla jachtów. Jest to zatem moje najlepsze obecne zrozumienie tego, co może się wydarzyć.

 

Leave a Reply