Remont i modernizacja jachtu

Sektor remontów jachtów eksplodował w ostatnich latach. Jeszcze dziesięć lat temu był to nieco rozdrobniony rynek.  Wysokiej klasy specjaliści i znacznie większa liczba centrów usług modernizacyjnych była rozsiana po całym świecie.

Jednakże remont jest obecnie mocno ugruntowany jako dyscyplina specjalistyczna i sam w sobie jest wysoce konkurencyjnym rynkiem. Rynek ten doświadcza zmian, które spowodowały, że coraz bardziej faworyzuje się kupujących.

Ten wzrost popytu sprawił, że nowo wybudowane stocznie wyszły z cienia i znalazły się w centrum uwagi. Oznacza to, że potrzeba wprowadzenia usług remontowo/modernizacyjnych na rynek stała się bardziej wyraźna. Coraz częściej widzać, że nowo budowane stocznie wyraźnie promują swoje samodzielne usługi remontowe.

Ale niezależnie od tego, czy chodzi o powrót do stoczni, skąd pochodzi jacht, czy też o wybór stoczni, której specjalnością jest remont jachtów, najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest zaplanowanie remontu. Zbyt często remonty przeprowadzane są w pośpiechu, kiedy właściciel nie zamierza używać swojej jednostki. Jednak proces ten jest tak złożony, że ich planowanie wymaga dużej staranności.

Zaplanowanie remontu jachtu

Udany remont jachtu zawsze zależy od dobrego planowania, skompletowania odpowiedniego zespołu i dobrej komunikacji. Przygotowanie ze strony kierownika lub kapitana prośby o remont jest kluczem do zarządzania i optymalizacji czasu i budżetu. Większość właścicieli wspierają konsultanci i menedżerowie. Pomagają oni w zarządzaniu procesem projektowania, umożliwiając planowanie i harmonogramowanie na długo przed przybyciem jachtu do stoczni.

Wybór stoczni

Aby osiągnąć zamierzony efekt, konieczne jest zaangażowanie od samego początku – czyli już przy określaniu zakresu prac – stoczni remontowej z niezbędnym know-how i wykwalifikowaną kadrą techniczną.

Dlatego też wybierz stocznię remontową o bardzo dobrej reputacji i pamiętaj, że stocznie oszczędzające czas / budżet mają własne wewnętrzne działy, w których pracują rzemieślnicy, mechanicy i pracownicy zarządzający projektami z wieloletnim doświadczeniem.

Zaufana stocznia remontowa może, dzięki swojemu know-how, przedstawić właścicielowi jachtu wstępny budżet kosztowy i plan systemu konserwacji.

Zdefiniowanie zakresu prac remontowych

Zdefiniuj swój główny zakres pracy lub „co chcesz uzyskać po remoncie”. Dodatkowe prace można zwykle dodać podczas remontu. Jednak to główne prace podyktują ramy czasowe remontu i niezbędne udogodnienia (suchy dok, zadaszone hangary i tak dalej).

Zbierz swój zespół techniczny, w zależności od wielkości remontu – architekci, studio projektowe, kierownictwo techniczne i, oczywiście, Twój kapitan jachtu. Często konieczna jest ankieta na pokładzie z projektantem i technikami w celu ustalenia wykonalności remontu.

Najczęstsze błędy popełniane przy wyborze stoczni remontowej

Bardzo częstym błędem jest zakładanie, że każdy na polu remontów jest w stanie zapewnić zasoby niezbędne do wykonania projektu. Drugim błędem jest nie weryfikowanie tego ważnego aspektu. Istnieje wiele organizacji – zdefiniowanych przez siebie jako „stocznie remontowe” – które zasadniczo są brokerami zajmującymi się remontami. Bardzo często korzystają oni z wykonawców do wykonania pracy w ich imieniu, często oferując bardzo niską cenę. Ten negatywny aspekt przynosi słabe wyniki pod względem wykonalności, standardów jakości, a po zakończeniu remontu – wyższych kosztów.

Dlatego też, jeśli nadarzy się okazja, odwiedź wybrane stocznie osobiście i dokonaj wyboru – lub „partnera technicznego”.

Remont jachtu przez stocznię

Podjęcie gruntownego remontu jachtu może być podobny do rozpoczęcia dwuletniego projektu nowej budowy. Sama liczba zaangażowanego personelu – przedstawicieli właścicieli, załogi i podwykonawców – jest wyzwaniem dla zarządzania, z którym stocznia musi się umiejętnie sobie poradzić.

Po wybraniu stoczni odbywają się spotkania między zespołem właściciela a stocznią w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów i uzgodnienia wstępnego harmonogramu remontu. Zwykle będzie on dość szczegółowy.

Postęp prac będzie przebiegał szybko, jeśli umożliwisz swojemu przedstawicielowi podejmowanie decyzji bez opóźnień, bez względu na to, czy będzie to Twój kapitan, kierownictwo techniczne, czy dedykowany niezależny kierownik projektu. I tutaj komunikacja staje się najważniejsza, a stocznia skutecznie współpracuje z zespołem właściciela i regularnie przekazuje informacje o postępach. Aby uniknąć niepotrzebnych przestojów, należy mieć możliwość uzyskania szybkiej odpowiedzi od zespołu właściciela. Ze względu na ograniczenia czasowe codzienna obecność – wirtualna lub fizyczna – nadzorcy technicznego właściciela ma zasadnicze znaczenie dla pomocy stoczni w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym.

Zarówno stocznia remontowa, jak i zespół przedstawicieli właściciela muszą być w stanie uzyskać szybkie reakcje, analizy, porównania, propozycje i decyzje, aby uniknąć spowolnienia lub nawet zatrzymania delikatnego systemu produkcyjnego.

Leave a Reply