Kodeks jachtowy Red Ensign Group

Z Nowym Rokiem nowym krokiem

Już za chwilę rozpoczniemy Nowy Rok. Nie wiem, jak Wy, ale ja zawsze czekam na niego z niecierpliwością. Generalnie Nowy Rok kojarzy mi się ze zmianami w prawie i wprowadzeniem w życie nowych regulacji. Jedną z takich regulacji będzie wejście w życie przepisów tzw. Red Ensign Group Yacht Code (Kodeks jachtowy Red Ensign Group) opracowanych przez Red Ensign Group (REG).

REG – co to jest?

Red Ensign Group jest to grupa brytyjskich rejestrów żeglugi. Obejmują one Zjednoczone Królestwo, Dependencje Korony Brytyjskiej (Wyspa Man, Guernsey i Jersey) oraz osiem terytoriów zamorskich Wielkiej Brytanii (w tym Brytyjskie Wyspy Dziewicze i Kajmany).

Jurysdykcje Red Ensign Group są podzielone na dwie kategorie terytoriów.

Kategoria pierwsza to jurysdykcje rejestrujące jachty o nieograniczonym tonażu, rodzaju i długości. Są to Wielka Brytania, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Gibraltar i Wyspa Man. Kategoria druga to jurysdykcje rejestrujące jachty do 150 ton (GRT) i statki, które nie są eksploatowane komercyjnie, do 400 GRT. Są to Anguilla, Falklandy, Jersey, Guernsey, Montserrat, St. Helena oraz Turks & Caicos.

Każdy statek zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, w Dependencji Korony Brytyjskiej lub terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii, jest „brytyjskim statkiem” i ma prawo do pływania pod banderą Red Ensign. Obecnie szacuje się, że około 80% światowej floty jachtów pływa pod niniejszą banderą. Oznacza to powszechną akceptację dominację Red Ensign Group na rynku jachtowym.
Brytyjska Czerwona Bandera – jachty zacumowane w Antibes (Francja)

Kodeks jachtowy REG – co to jest?

Aby utrzymać swoją pozycję REG ustanawia kodeksy regulujące zasady korzystania z Czerwonej Brytyjskiej Bandery. W 2017 roku REG zakończył pracę nad najnowszymi regulacjami prawnymi dla statków pod Czerwoną Brytyjską Banderą, które zawarto w Kodeksie Jachtowym REG.
Kodeks Jachtowy REG wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku dając zatem przemysłowi jachtowemu wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie stosownych zmian wynikających z jego treści.
Kodeks Jachtowy REG ma takie same znaczenie prawne jak Konwencja SOLAS, Konwencja STCW i Ramowa Dyrektywa Wodna. Natomiast przepisy zawarte w Kodeksie Jachtowym REG w części B skonstruowano tak, aby spełniały wymagania Konwencji SOLAS odnoszące się do wszystkich statków pasażerskich.
Przepisy Kodeksu Jachtowego REG wykorzystują najlepszą praktykę branżową i międzynarodowe standardy, takie jak ISO. Pozwoli to na dalszą elastyczność i innowacyjność w projektowaniu i budowaniu jachtów.

Kodeks jachtowy REG – opis

Kodeks Jachtowy REG łączy w jeden dokument zaktualizowaną wersję Large Yacht Code (LY3) i najnowszą wersję Passenger Yacht Code (PYC). Zatem Kodeks Jachtowy REG nabrał nowego formatu i składa się z dwóch części (A i B) wraz z załącznikami. Załączniki dotyczą łodzi żaglowych, lądowisk dla helikopterów i nowych konstrukcji systemów akumulatorowych do stosowania w napędach.

Zaktualizowaną wersję LY3 zawarto w części A. Część A stosuje się do jachtów o długości 24 metrów lub większej zarejestrowanych do celów komercyjnych sportowych lub rekreacyjnych. Jachty te nie powinny przewozić ładunku ani pasażerów powyżej 12 osób.
Kodeks Jachtowy Red Ensign Group – Cześć A
Natomiast część B  stanowi najnowszą wersję PYC stosowaną do jachtów rekreacyjnych. Dotyczy ona jachtów dowolnej wielkości do użytku prywatnego lub handlu przewożących od 12 do 36 pasażerów, bez ładunku.
Kodeks Jachtowy Red Ensign Group – Część B
Jest to dość ciekawe zagadnienie, ponieważ po raz pierwszy wprowadzono dodatkowy podział tzw. jednostek pasażerskich. Do chwili obecnej sytuacja była prosta, gdyż każda jednostka pływająca mogła zabrać na pokład tylko do 12 osób. Natomiast każda osoba ponad tą ilość wskazywała na uznanie danej jednostki za statek pasażerski. Tymczasem od 1 stycznia 2019 roku została określona nowa granica 36 pasażerów.

Kodeks jachtowy REG – Klauzula retrospektywna

Kodeks Jachtowy REG zawiera tzw. „klauzulę retrospektywną”. Bowiem w Kodeksie Jachtowym REG znajdują się sekcje, które mają zastosowanie do nowych statków oraz do istniejących już statków. Dokładniej, w części A jest to sekcja 1,6 (2), a w części B – 1,7 (1). Sekcje te zawierają pełną listę pozycji, które mają być retrospektywnie zastosowane do istniejących statków.
Kodeks Jachtowy REG wchodzi w życie dla istniejących statków wraz z pierwszym rocznym badaniem technicznym po 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że już w momencie badania technicznego istniejące jachty powinny być dostosowane do wymogów „klauzul retrospektywnych”.
Co ważne, dla statków z części A pojawia się mały akapit, który mówi, że „w przypadku istniejącego statku, którego stan techniczny nie jest w pełni zgodny z Kodeksem Jachtowym REG, REG na wniosek właściciela statku może zgodzić się na wprowadzić zmian wynikających z Kodeksu Jachtowego REG w uzgodnionym terminie nieprzekraczającym 18 miesięcy „. Oznacza to, że jeżeli nie uda nam się wprowadzić stosownych zmian, to wówczas powinniśmy złożyć wniosek z uzasadnieniem do REG o wydłużenie okresu dostosowania do maksymalnie do 18 miesięcy.
Dlatego też, jeżeli ktoś z Was ma jacht zarejestrowany pod banderą REG, to w tym momencie jest ostatni dzwonek na dostosowanie Waszego jachtu do nowych standardów zawartych w Kodeksie Jachtowy REG.

Kodeks jachtowy REG – ważne linki

Więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych regulacji Kodeksu Jachtowego REG znajdziecie w poniższych linkach.

Leave a Reply