Jakie są opcje rejestracji jachtu w UE dla obywateli spoza UE?

Załóżmy, że mieszkasz poza Unią Europejską i nie masz pozwolenia na pobyt stały w jednym z krajów UE. Jakie masz opcje do zarejestrowania jachtu w UE? Zasadniczo istnieją dwie opcje. Pamiętaj, że cel, dla którego jacht jest używany i obszar wód terytorialnych, po których chcesz pływać, wpływa na wybór bandery.

Cel używania jachtu

Cel, w jakim jacht jest używany, determinuje w dużej mierze wybór państw bandery. Rejestracja jachtu dla własnej przyjemności jest dość prosta. Nie należy brać pod uwagę poniższych punktów.

W momencie, gdy chcesz komercyjnie wykorzystać swój jacht, czy to okazjonalnie, czy w pełnym wymiarze godzin, musisz wziąć pod uwagę więcej czynników.

Czarter bez załogi, czyli oferowanie swojego jachtu osobie trzeciej bez załogi przez kilka tygodni w szczycie sezonu, wymaga rejestracji handlowej w wielu rejestratorach statków.

Własność korporacyjna

Najpowszechniejszą konstrukcją jest założenie spółki w UE, po czym własność jachtu zostaje przeniesiona na firmę zarejestrowaną w UE. Jacht zostaje następnie zarejestrowany pod nazwą firmy w rejestrze statków.

To, czy właściciel firmy jest posiadaczem paszportu UE, czy nie, nie ma znaczenia. W zależności od kraju firma może być w 100% własnością właściciela paszportu spoza UE.

Ta konstrukcja wymaga rocznych deklaracji podatkowych i wszystkiego innego, co wiąże się z prowadzeniem i utrzymaniem spółki. Należy zauważyć, że firma nie musi w żaden sposób prowadzić działalności handlowej. Więc teoretycznie roczna deklaracja podatkowa może wynosić 00,00 € każdego roku.

Własność osobista

W przypadku, gdy pływasz tylko po wodach śródlądowych UE, istnieje możliwość osobistego zarejestrowania jachtu, bez konieczności zakładania spółki. Oznacza to, że jacht rejestruje się w oficjalnym rejestrze statków pod Twoim własnym nazwiskiem.

Ten rodzaj rejestracji ma pewne ograniczenia i jest przeznaczony wyłącznie dla jachtów pływających po wodach śródlądowych UE. Po drugie, jacht musi zacumować w porcie państwa bandery i trzeba to udowodnić umową z mariną.

Państwa bandery, które oferują tę opcję, są bardzo ograniczone.

Procedura rejestracji

W sezonie nie jest rzadkością, że nowo zakupione jachty wymagają jak najszybszej rejestracji. Zdaniem każdego nowego właściciela zasługuje on na najwyższy priorytet, ponieważ słusznie pragnie okiełznać wody.

Istnieją rejestracje realizowane w ciągu 5 dni roboczych. Są też inne, które mogą trwać od 30 do 45 dni. Bardzo często tak jest, ponieważ państwo bandery wymaga inspekcji lub oznakowania jachtu.

Proces rejestracji to tylko jednorazowa czynność, która w rzeczywistości nie powinna mieć zbyt dużego wpływu na decyzję o rejestracji u określonego rejestratora statków.

Dokumentacja

Wymóg dotyczący formalności różni się w zależności od państwa bandery.

Koszty

Koszty mogą się znacznie różnić w zależności od państwa bandery. Rejestracja w jednym kraju może kosztować kilka tysięcy euro, podczas gdy w drugim tylko kilkaset. Podczas obliczania liczb rozsądnie jest wziąć pod uwagę wszystkie powyższe.

Bardzo prosty przykład: dość drogie państwo bandery zezwala na niekomercyjną rejestrację w celu komercyjnej eksploatacji statku w celu czarteru bez załogi. Wiele innych państw bandery w ogóle na to nie zezwala i wymaga znacznie droższej rejestracji handlowej.

Wreszcie, istnieją rejestracje, które wymagają okresowego odnawiania, a inne są wydawane na całe życie. Podejściem mogłoby polegać na obliczeniu kosztów w okresie około 10 lat. Porównaj jednorazową opłatę rejestracyjną z rejestracjami okresowo odnawianymi. Tutaj znowu pozornie kosztowna rejestracja może być w rzeczywistości najtańszą alternatywą.

Wniosek

Pomimo faktu, że możliwości rejestracji jachtu w UE są raczej ograniczone dla posiadaczy paszportu spoza UE, najpierw określ, na których akwenach chcesz pływać, ponieważ konsekwencje finansowe założenia spółki lub rejestracji osobistej mogą mieć istotne znaczenie. Dopiero wtedy podejmij decyzję, pod którą banderą chcesz pływać.

 

Zdjęcie @dimitrisvetsikas1969/15598 z www.pixabay.com
Zdjęcie @dimitrisvetsikas1969/15598 z www.pixabay.com

 

 

Leave a Reply