Procedura odprawy czasowej jachtu w Unii Europejskiej

Jeśli jacht pływa po wodach terytorialnych Unii Europejskiej, to należy pamiętać o opłacie podatku od towarów i usług (VAT). Z opłatą VAT zwiąże się również wcześniejszy wybór państwa bandery, struktury własności jachtu oraz miejsce rezydencji podatkowej właściciela jachtu. Więcej na ten temat pisałam tutaj. Szóstą dyrektywę UE w sprawie VAT zmieniono w 1993 r. Jedna z wprowadzonych wówczas poprawek stanowi, że wszystkie jachty, których właścicielem … Continue reading Procedura odprawy czasowej jachtu w Unii Europejskiej