Korzyści z rejestracji statku lub jachtu na Maderze (Portugalia)

Międzynarodowy Rejestr Statków Madery (MAR) utworzono w 1989 roku jako część „pakietu” korzyści podatkowych Madeira International Business Centre („MIBC”).

Ponad pół miliona statków jest obecnie zarejestrowanych w MAR i jest to czwarty międzynarodowy rejestr żeglugowy w UE. Jeśli jesteś w trakcie podejmowania decyzji, gdzie zarejestrować swój jacht, może warto rozważyć opcję proponowaną przez Portugalię.

Bandera Madery (Portugalii)

Jachty zarejestrowane w MAR noszą flagę portugalską i podlegają międzynarodowym traktatom i konwencjom zawartym przez Portugalię. Rejestr ma wysoki standard, jest wiarygodny w UE, bowiem znajduje się na białej liście Memorandum Paryskiego.

Należy zauważyć, że rząd Portugalii jest zdeterminowany, podejmując konkretne kroki w celu umieszczenia MAR w czołówce europejskich bander. W tym kontekście należy zaznaczyć, że MAR jest jedną z pierwszych flag, które w pełni wprowadzają sprawny system cyfrowy, pozwalający na dematerializację wszystkich procedur i wydawanie certyfikatów elektronicznych zgodnie z Wytycznymi IMO dotyczącymi stosowania certyfikatów elektronicznych.

Jest zatem jasne, że MAR oferuje właścicielom na całym świecie pakiet najlepszej jakości, ponieważ każda osoba fizyczna lub jednostka może zarejestrować jacht w MAR. Armatorzy statków zarejestrowanych w MAR nie mają żadnych wymagań dotyczących obywatelstwa i nie muszą mieć siedziby głównej na Maderze. Ponadto, jeśli podmiot zarejestruje się w Międzynarodowym Centrum Biznesu Madery (MIBC) i zajmie się transportem morskim, będzie mógł skorzystać ze specjalnych zachęt podatkowych zapewnianych przez MIBC.

Korzyści rejestracji jachtu w MAR:

 • Rejestr UE – rejestracja jachtu w MAR zapewnia nieograniczony dostęp do wód UE.
 • Właściciele jachtów nie muszą mieć siedziby głównej na Maderze (wystarczy mieć lokalne przedstawicielstwo prawne z odpowiednimi uprawnieniami).
 • Niski poziom opodatkowania.
 • Jacht nie musi pływać ani być zacumowany na Maderze.
 • Brak wymagań dotyczących obywatelstwa dla załogi jachtów komercyjnych i elastyczny system ubezpieczenia społecznego.
 • Istnienie elastycznego systemu hipotecznego, który pozwala, w drodze pisemnej umowy, wybrać system prawny danego kraju, który będzie regulował warunki hipoteki.
 • Zmniejszone koszty rejestracji.

Korzyści rejestracji statku w MAR:

 • Flaga UE – rejestr jest na wysokim poziomie i ma pełną wiarygodność UE, z dostępem do kabotażu kontynentalnego i wyspiarskiego.
 • Rejestr znajduje się na białej liście paryskiego protokołu ustaleń.
 • Konkurencyjne opłaty rejestracyjne, nie ma rocznych podatków tonażowych.
 • Tylko 30% bezpiecznej załogi musi być „europejską”. Obejmuje to narodowości takie jak polska, rosyjska i ukraińska, a także obywatele krajów portugalskojęzycznych. Wymóg ten można również uchylić, jeśli się to należycie uzasadni. Pozwala to na elastyczną obsadę.
 • Wynagrodzenia załogi są zwolnione z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne w Portugalii.
 • W przypadku utworzenia spółki MIBC, której przedmiotem jest transport morski, nie ma wymogów dotyczących kapitału zakładowego.
 • Firmy żeglugowe posiadające licencję na działalność w ramach MAR korzystają ze stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5% do 2027 r. Korzystają również z:
  • automatyczna rejestracja VAT,
  • dostęp do portugalskiej sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • zwolnienie z podatku u źródła od wypłaty dywidendy,
  • zwolnienie z podatku u źródła od odsetek, należności licencyjnych i opłat za usługi wypłacane nierezydentom,
  • oraz zwolnienie z podatku kapitałowego, notarialnego i wpisowego.
  • Jeśli spełnione są określone wymagania, przedsiębiorstwa żeglugowe mogą być również zwolnione z podatku od zysków kapitałowych w przypadku sprzedaży spółek zależnych.
 • Istnienie elastycznego systemu hipotecznego, w drodze pisemnej umowy, wybrać system prawny danego kraju, który będzie regulował warunki hipoteki.
 • W Portugalii uznanych jest osiem międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych. MAR może delegować niektóre ze swoich funkcji na te stowarzyszenia. Może to być prostsze i wygodniejsze dla właścicieli statków.
 • Tymczasowa rejestracja jest dozwolona przez prawo (czarter bareboat: „In” i „Out”).
 • Statki pod banderą portugalską znajdują się w indeksie Qualship 21 w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Certyfikat ten potwierdza wyjątkowe standardy Rejestru.

 

Zdjęcie Piotr MusiołUnsplash

Leave a Reply