Cena jachtu – od czego zależy?

Cena jachtu kojarzy się nam przede wszystkim z bardzo imponującymi liczbach z mnóstwem zer na końcu. Chociaż prawdą jest, że te aktywa mogą być warte ogromne pieniądze, rzeczywiste wartości jachtów są ściśle obliczone i rzadko zdarza się, aby właściciel po prostu płacił cenę, nie mając pewności, że płaci uczciwą wartość rynkową jachtu.

Zdjęcie Ri Butov z Pixabay

1) Cena a wartość jachtu

Cena to po prostu liczba w formie metki z ceną „przyczepioną” do jachtu. Zwykle ma to pewną korelację z jego wartością. Jednak wartość każdego składnika aktywów jest po prostu tym, co kupujący jest gotów zapłacić i, co sprzedawca jest skłonny zaakceptować. Często jest to sporo mniej niż cena wywoławcza. Aby obliczyć wartość aktywów, takich jak jacht, obserwuje się trendy, na podstawie których można obliczyć parametry. Tu mogą pomóc również zrealizowane transakcje, aby przewidzieć cenę sprzedaży – czyli wartość.

2) Większy jacht jest lepszy

Jednym z najbardziej oczywistych trendów jest rozmiar. Jak w przypadku większości aktywów, im coś jest większe, tym więcej jest warte. Potocznie wielkość jachtu mierzy się całkowitą długością statku w metrach lub stopach. Bardziej technicznie, rozmiar mierzy się w tonach brutto, co jest bezwymiarowym przybliżeniem objętości. Zarówno długość, jak i GT są silnie skorelowane z wartością jachtu. 

3) Nowoczesność jest cenniejsza

Podobnie istnieje silny związek między tym, jak nowe jest jacht, a jego wartością. Wraz ze starzeniem się statków tracą one na wartości. Jednak nie wszystkie jachty dewaluują się w tym samym tempie. Na przykład jachty produkcyjne o planowanych kształtach kadłuba (z większymi, droższymi silnikami) mają tendencję do szybszej utraty wartości niż ich odpowiedniki wypornościowe i półwypornościowe. Obserwuje się, że większe jachty spersonalizowane zachowują swoją wartość jak najdłużej.

4) Pochodzenie jachtu jest ważne

Nie wszystkie jachty „rodzą się” równe. Statki budowane w Europie Północnej ze stoczni w krajach takich jak Holandia i Niemcy uzyskują premie w porównaniu z podobnymi statkami zbudowanymi na bardziej południowych szerokościach geograficznych. Podczas gdy specyfikacje jachtów mogą być porównywalne, rodowód i jakość statków zbudowanych w dawnym regionie uważa się za wyjątkowe i dlatego płaci się wyższe ceny. 

5) Rynek jest płynny

Podobnie jak w przypadku większości rynków, wartości na rynku jachtowym nie są statyczne. Siły podaży i popytu stale się zmieniają i wykazują sezonowość. Nowe cechy jednostki stają się bardziej pożądane (np. kluby plażowe i kabina lodowa), podczas gdy inne wychodzą z mody (np. ciemne wnętrza). Krzywe amortyzacji również stale się zmieniają i wymagają regularnej kalibracji, aby były reprezentatywne dla obecnego rynku. Co więcej, jachty amortyzują się w tempie nieliniowym. Wartości muszą być stale aktualizowane i odświeżane. Warto śledzić pojawiające się trendy i odpowiednio na nie reagować.

Leave a Reply